СПЕЦВИПУСК «НОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ В STEAM ОСВІТІ»

					View СПЕЦВИПУСК «НОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ В STEAM ОСВІТІ»

Рекомендовано до опублікування
Київський університет імені Бориса Грінченка
Витяг з протоколу №7 засідання Вченої ради від 29 серпня 2019 р.

DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s

Опубліковано: 2019-09-24

Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті»

Проект