Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”

«Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету» – електронне наукове фахове видання з міжнародною редакційною колегією.

Галузь: Освітні, педагогічні науки

Тематика: ІКТ в освіті

Проблематика: сприяє поширенню передових наукових ідей у галузі педагогічних наук з метою висвітлення новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для освітньої діяльності.

Мова рукопису: українська, англійська

Засновник: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка утворений 26 грудня 2023 року шляхом злиття Київського університету імені Бориса Грінченка і Муніципального закладу вищої освіти «Київської Академії мистецтв» та є їх правонаступником (на підставі рішення Київської міської ради від 23.06.2022 р. №4754/4795). 

Періодичність публікацій: 2 випуски на рік (квітень, листопад)

Рік заснування: 2015

2015-2017 рік - збірник наукових праць у рамках міжнародного проекту IRNet

2018 рік - перереєстрація збірника наукових праць у електронне наукове видання Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 9 від 14 грудня 2017 р.)

2019 рік - включено до переліку електронних наукових фахових видань (Категорія "Б"), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за № 148/21600Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 07.05.2019, № 612

DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325

УДК: 378.4:004

 Індексування видання