Вимоги до оформлення

Вимоги до оформлення україномовної статті:

Структура статті має містити такі елементи:

 • постановку й обґрунтування актуальності проблеми;
 • аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені;
 • формулювання мети та завдань статті;
 • виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів;
 • висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень;
 • перелік використаних джерел.

Обсяг публікації  (текст статті без врахування анотації та літератури) – від 0.4 (16 000 символів) до 1 друкованого аркуша (40 000 символів з пропусками).

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 12 пт, міжрядковий інтервал – 1. Всі поля – 2,5 см. Абзацний відступ – 1 см.

Порядок розміщення матеріалу для україномовних статей:

1) у лівому верхньому куті – індекс УДК (без абзацного відступу, 10 пт);

2) ПІБ автора повністю (вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт, 10 пт);

3) вчене звання, науковий ступінь, посада (вирівнювання по лівому краю, 10 пт);

4) місце роботи: назва установи, населеного пункту (вирівнювання по лівому краю, 10 пт);

5) адреса електронної пошти (вирівнювання по лівому краю, курсив, 10 пт);

6) ідентифікатор ORCID: (вирівнювання по лівому краю, курсив, 10 пт) // Якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками;

Важливо! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно вимог редакційної етики у списку авторів, мають бути вказані особи, якими зроблено істотний внесок у наукове дослідження, подане у статті. Академічний статус, посада або інший показник старшинства не повинні визначати порядок у цьому списку; порядок авторів має зазначити відносне лідерство та величину внеску дослідників у дану наукову роботу.  

Large Language Models (LLMs), такі як ChatGPT від компанії OpenAI, не відповідають нашим вимогам щодо авторства. Присвоєння авторства несе відповідальність за статтю, що не може бути адекватно застосовано до LLM. Використання LLM в дослідженні має бути належним чином задокументовано в розділі “Методи” рукопису або у відповідній альтернативній частині, якщо розділ “Методи” недоступний.

7) назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, 12 пт, прописні літери, без абзацного відступу);

8) слово «Анотація.» (напівжирний шрифт, 10 пт). У тому ж рядку – анотація статті обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 10 пт, відступи справа і зліва – 1 см);

9) фраза «Ключові слова:» (напівжирний курсив, 10 пт). У тому ж рядку – ключові слова – 5-8 термінів, розділених «;» (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 10 пт, відступи справа і зліва – 1 см);

10) основний текст статті (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 12 пт);

Важливо! Цитування використаних джерел в основному тексті статті оформлюється за такими правилами [номер джерела з переліку використаних джерел, сторінка або діапазон сторінок використаного джерела]. Наприклад [1, С. 23] або [1, С. 22-25].

Номери сторінок не вказують в наступних випадках:

 • посилання на сайт;
 • посилання на матеріали всієї книги (статті) загалом.

У будь-якій іншій ситуації (наприклад, в переказі джерела) потрібно обов’язково вказувати номери сторінок.

11) перелік використаних джерел:

 • Мовою оригіналу - оформлений за ДСТУ 8302:2015
 • підзаголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» (вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт, 12 пт, прописні літери); 
 • у переліку використаних джерел мають бути зазначені лише ті джерела, які зустрічаються у тексті подання;
 • джерела нумеруються й організовуються в переліку посилань у порядку їх згадування в тексті з окремого абзацу, шрифт 12 пт, міжрядковий інтервал 1,0;  
 • список використаних джерел рекомендуємо складати з не більш ніж 30 найменувань;
 • самоцитування не має перевищувати 15% від основної кількості вказаних джерел у переліку літератури;
 • у переліку використаних джерел, рекомендуємо використовувати не менше 40% публікацій у виданнях, що індексуються у Scopus/WoS, що демонструє обізнаність автора(ів) з обраної тематики на міжнародному рівні;
 • у переліку використаних джерел не можуть бути зазначені російські видання та російськомовні публікації.

12) Бібліографічні записи в пристатейних бібліоґрафічних списках, що
містять відомості про використані та/чи рекомендовані документи (видання),
складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1 і ДСТУ ГОСТ 7.80.

13) Назва статті, ПІБ, анотація та ключові слова англійською мовою (елементи оформляються аналогічно як українською мовою).

Важливо! Прізвища та імена авторів вказуються та транслітеруються латиницею з української мови згідно нового стандарту транслітерації КМУ 2010 (http://translit.kh.ua/?passport);

14)    транслітерований латиницею перелік використаних джерел (REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)), оформляється за стандартом APA (http://www.apastyle.org/).

Перекладений та транслітерований латиницею перелік використаних джерел (шрифт 12 пт) оформлюється наступним чином:

 • прізвища авторів та власні назви (журналів, видавництв) транслітеруються латиницею;
 • назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою;
 • після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела − (in Ukrainian).

Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн сервісами:

 • для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport).
Зверніть Увагу! 
При заповнені метаданих подання в категорії ПОСИЛАННЯ бібліографію необхідно розділяти пустими рядками, а посилання на джерела повинні бути активними. Обов’язково видаляйте зайві пробіли у посиланні.

Вимоги до оформлення англомовної статті:

Структура статті має містити такі елементи:

 • постановку й обґрунтування актуальності проблеми;
 • аналіз наукових досліджень, на які спирається автор;
 • виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені;
 • формулювання мети та завдань статті;
 • виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів;
 • висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень;
 • перелік використаних джерел.

Обсяг публікації (текст статті без врахування анотації та літератури) – від 0.4 (16 000) до 1 друкованого аркуша (40 000 символів з пропусками).

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 12 пт, міжрядковий інтервал – 1. Всі поля – 2,5 см. Абзацний відступ – 1 см.

Порядок розміщення матеріалу для англомовних статей:

1) ПІБ автора повністю (вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт, 10 пт);

2) вчене звання, науковий ступінь, посада (вирівнювання по лівому краю, 10 пт);

3) місце роботи: назва установи, населеного пункту (вирівнювання по лівому краю, 10 пт);

4) адреса електронної пошти (вирівнювання по лівому краю, курсив, 10 пт);

5) ідентифікатор ORCID: (вирівнювання по лівому краю, курсив, 10 пт) // Якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками;

6) назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, 12 пт, прописні літери, без абзацного відступу);           

Важливо! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно вимог редакційної етики у списку авторів, мають бути вказані особи, якими зроблено істотний внесок у наукове дослідження, подане у статті. Академічний статус, посада або інший показник старшинства не повинні визначати порядок у цьому списку; порядок авторів має зазначити відносне лідерство та величину внеску дослідників у дану наукову роботу.                                                                    

7) слово «Abstract.» (напівжирний шрифт, 10 пт). У тому ж рядку – анотація статті обсягом не менш як 1800 знаків  (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 10 пт, відступи справа і зліва – 1 см);

8) фраза «Keywords:» (напівжирний курсив, 10 пт). У тому ж рядку – ключові слова – 5-8 термінів, розділених «;» (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 10 пт, відступи справа і зліва – 1 см);

9) основний текст статті (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 12 пт);

Важливо! Цитування використаних джерел в основному тексті статті оформлюється за такими правилами (Прізвище, рік публікації, сторінка або діапазон сторінок використаного джерела).  Наприклад (Hanraads, 2010, р. 23) або (Hanraads, 2010, pp. 22-25).

Номери сторінок не вказують в наступних випадках:

 • посилання на сайт;
 • посилання на матеріали всієї книги загалом.

У будь-якій іншій ситуації (наприклад, в переказі джерела) потрібно обов’язково вказувати номери сторінок.

10) перелік використаних джерел:

 • англійською мовою, оформлений за стандартом APA (Publication Manual of the American Psychological Association);
 • підзаголовок «REFERENCES» (вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт, 12 пт, прописні літери);
 • джерела наводяться в порядку згадування в статті з окремого абзацу, шрифт 12 пт, міжрядковий інтервал 1,0;
 • у переліку використаних джерел мають бути зазначені лише ті джерела, які зустрічаються у тексті подання;
 • список використаних джерел рекомендуємо складати з не більш ніж 30 найменувань;
 • самоцитування не має перевищувати 10-20% від основної кількості вказаних джерел у переліку літератури;
 • у переліку використаних джерел не можуть бути зазначені російські видання та російськомовні публікації.

Важливо! Прізвища та імена авторів вказуються та транслітеруються латиницею з української мови згідно нового стандарту транслітерації КМУ 2010 (http://translit.kh.ua/?passport);

 • прізвища авторів та власні назви (журналів, видавництв) транслітеруються латиницею;
 • назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою;
 • після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела − (in Ukrainian).

Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн сервісами:

 • для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport).

11) назва статті, ПІБ, анотація та ключові слова українською мовою (елементи оформляються аналогічно як англійською мовою).

Приклади оформлення перелік використаних джерел за стандартом APA:

 • Стаття в журналі: Автор, A. A., Автор, Б. Б., & Автор, В. В. (Рік публікації). Назва статті. Назва журналу, Номер журналу, сторінки.

Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton, R. A. (2010). The art of writing a scientific article. Journal of Scientific Communications, 163, 51–59.

 • Книга: Aвтор, A. A. (Рік публікації). Назва книги. Місто видання: Видавець.

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (2000). The elements of style. (4th ed.). New York: Longman, (Chapter 4)

 • Книга групи авторів або від організації: Організація. (Рік публікації). Назва публікації. Місто видання: Видавець.

Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age and sex in statistical local areas, New South Wales, June 1990 (No. 3209.1). Canberra, Australian Capital Territory: Author.

 • Розділ книги: Автор, A. A., & Автор, Б. Б. (Рік публікації). Назва розділу. А. Редактор & Б. Редактор (під ред.), Назва книги (сторінки розділу). Місто видання: Видавець.

Mettam, G. R., & Adams, L. B. (2009). How to prepare an electronic version of your article. In B. S. Jones, & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281–304). New York: E-Publishing Inc.

 • Матеріали конференції: Автор, A. A. (Рік публікації). Назва статті. Назва конференції (сторінки). Місто видання: Видавець.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dientsbier (Ed.). Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237– 288). Lincoln: University of Nebraska Press

 • Електронна книга: Автор, A. A. (Рік публікації). Назва книги. Дата публікації місяць, день, рік. http://xxxxxxxxxxxxxx .

Chou, L., McClintock, R., Moretti, F. & Nix, D. H. (1993.) Technology and education: New wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures. August 24, 2000. 
http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1.html

 • Стаття в електронному журналі: Автор, A. A. (Рік публікації). Назва статті. Назва журналу, Номер журналу, сторінки. Дата публікації місяць, день, рік. http://xxxxxxxxxxxxxx

Virkus, S. (2003). Information Literacy in Europe: a Literature Review. Information Research, 8, 4. August 24, 2000.
http://informationr.net/ir/8-4/paper159.html

 • Веб-сторінка: Назва веб-сторінки. (Рік публікації). Назва публікації. Дата публікації місяць, день. http://xxxxxxxxxxxxxx

Harvard University Library. (2010-2016). Information publication. April 25, 2016.
http://library.harvard.edu/

 • Електронна копія статті журналу, отримана з бази даних: Автор, A. A. (Рік публікації). Назва статті. Назва журналу, Номер журналу, сторінки. http://dx.doi.org/xxxxxxxxxx

Swan, T. (1956). Economic Growth and Capital Accumulation. Economic Record, 32, 343–61.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x

Зразок оформлення статті