Загальні обов’язки та відповідальність сторін

Загальні обов’язки та відповідальність сторін

Видавництво ВОЕССУ прагне дотримуватися і підтримувати стандарти етичної поведінки на всіх етапах процесу публікації. Ми уважно стежимо за стандартами і принципами для передового досвіду з метою дотримання публікаційних вимог. Нижче наведено короткий огляд наших ключових вимог.

Обов’язки та відповідальність редакторів

Редактори несуть відповідальність за все, що публікується в їх журналах, а саме:

 • Редактори діють збалансовано, об'єктивно і справедливо під час виконання своїх обов'язків, без дискримінації за ознакою статі, сексуальної орієнтації, релігійних чи політичних переконань, етнічного чи географічного походження авторів.
 • Всі статті розглядаються і приймаються виключно враховуючи їх академічні заслуги, без комерційного впливу, зберігаючи вірність принципам наукової чесності;
 • Редакція оперативно реагує на будь-які скарги етичного або конфліктного характеру, щодо роботи журналу та гарантує вирішення всіх проблемних ситуацій. Редактори завжди готові публікувати виправлення, пояснення, спростування (відкликати статті) і вибачення, коли це необхідно. Редакція надає авторам достатню можливість відповісти на будь-які скарги. Всі скарги досліджуються незалежно від того, коли було схвалено оригінальну публікацію. Зберігаються всі документи, пов'язані з такими скаргами.
 • Редактори постійно працюють над вдосконаленням свого журналу, враховуючи пропозиції читачів, рецензентів і членів редакційної колегії про шляхи поліпшення роботи журналу.
 • В ході редакційно-видавничого процесу редакція забезпечує технічну та інформаційну підтримку користувачів журналу.
 • Редакція гарантує конфіденційність матеріалів, поданих до журналу, протягом всього редакційно-видавничого процесу, враховує положення Закону України «Про захист персональних даних» і загального регламенту захисту даних GDPR.
 • Редактори прагнуть задовольняти потреби читачів та авторів.

Співпраця з рецензентами

 • Редакція публікує повні вимоги до рецензентів та забезпечує рецензентів детальними інструкціями щодо роботи в системі журналу. Весь процес рецензування чітко описаний на веб-сайті журналу.
 • Рецензенти сприяють поліпшенню якості опублікованої статті, об'єктивно переглядаючи рукопис. Процес рецензування чесний, об’єктивний, неупереджений та вчасний.
 • Редакція просить рецензента повідомляти редактора про наявність можливих конкуруючих інтересів перш ніж він погодиться переглянути призначений матеріал. Всі судження і висновки в процесі експертної оцінки повинні бути об'єктивними; у рецензентів не повинно бути конкуруючих інтересів
 • Редакція просить рецензентів повідомляти про усі випадки плагіату, сповістити редактора про будь-який опублікований чи надісланий вміст, який є істотно подібним до огляду.
 • Конфіденційність. Рецензенти не мають права розголошувати дані, що представленні в рукописах, до їх публікації, для збереження конфіденційності будь-якої інформації, наданої редактором або автором. Рецензенти не можуть зберігати або копіювати рукопис. Рецензенти повинні вказувати в якості зразків для своїх рекомендаціях ті дослідження, які вже були опубліковані, але ще не цитувалися.
 • Редакція відзначає працю рецензентів в діяльність журналу та надсилає рецензентам повідомлення з подякою за їх внесок у роботу журналу.
 • Редакція аналізують якість роботи рецензентів і робити кроки для того, щоб процес рецензування був на високому рівні. Редакція гарантує, що кваліфікація всіх рецензентів відповідає рівню фахового видання, та за потреби коригує їх склад.
 • Редакція припиняє співробітництво з рецензентами, які надають рецензії поганої якості або із постійним запізненням.
 • Редакція використовує низку джерел для виявлення потенційних рецензентів (пропозиції авторів, спеціалізовані галузеві бази даних). Редакція розвиває і підтримує базу даних відповідних рецензентів і постійно її оновлює на основі аналізу результатів роботи рецензентів.
 • Редакція адаптує процес рецензування до потреб користувачів та надає можливість кожному рецензенту здійснювати огляд подання найбільш зручним для нього способом.
 • Редакція повідомляє авторам всі коментарі про їхню роботу, зроблені рецензентами, якщо тільки вони не містять образливі або наклепницькі зауваження;

  Співпраця з авторами 

 • Редакція надає авторам детальні інструкції та опис редакційно-видавничого процесу. У разі будь-яких відхилень від описаного процесу, редактори надають авторові пояснення. Редакція інформує про терміни прийому матеріалів, прийняття рішень про їх публікації та дати публікації випусків.
 • Редактори публікують повні вимоги до авторів статей. Ці правила регулярно оновлюються. Чітко прописані критерії, що застосовуються при визначенні того, хто може вважатися автором статті та хто може вважатися особою, яка внесла внесок до публікації, відповідно до установлених стандартів.
 • Редакція визначає критерії оцінювання матеріалів та здійснює ефективний підбір рецензентів для кожного окремого рукопису, (тобто осіб, здатних надати компетентну оцінку роботи, і у яких відсутні зв'язки з даною роботою і будь-який конфлікт інтересів); Авторам надаються розгорнуті коментарі рецензентів. Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію та корекцію текстів зі збереженням авторського стилю.
 • Рішення редакторів про прийняття або відмову в публікації статті засновані на значущості статті, її актуальності, оригінальності, новизні, ясності викладу, надійності поданої інформації і її відповідності науковому спрямуванню та вимогам журналу.
 • У випадку незгоди автора з редакторським рішенням, в журналі декларується механізм апеляції до редакції  (див. Процес рецензування. Процедура апеляції.).
 • Якщо рукопис містить багато суперечливих моментів (наприклад, негативні відгуки про якість статті від рецензентів, або якщо стаття не доопрацьована автором з урахуванням зауважень рецензентів), редакція не може затвердити її до публікації.
 • Нові редактори не мають права скасовувати рішення про публікацію статей, прийняті колишніми редакторами, якщо тільки в публікації не будуть виявлені серйозні проблеми.
 • За бажанням автора, рукопис може бути знятий з розгляду та заархівований в системі журналу (із подальшою можливістю відновлення подання у чергу). Для цього автору необхідно звернутись до редактора із відповідним запитом.
 • Автори мають вести точний облік даних, пов'язаних з їх поданим рукописом, і надавати доступ до цих даних за необхідним запитом (якщо це доречно і дозволено роботодавцем, фінансуючим органом та іншими зацікавленими особами. Автори мають зберігати данні для їх обміну та подальшого використання іншими науковцями.
 • Автори підтверджують, що наданий рукопис, не розглядається або не приймається до публікації в іншому місці. Якщо частина матеріалу співпадає з опублікованим або поданим раніше дослідженням, має бути підтвердження та цитування використаних джерел. Крім того, редактору надається копія будь-якого рукопису, який може містити такий самий або тісно пов'язаний матеріал.
 • Автори підтверджують, що вся робота у представленому рукописі є оригінальною та підтверджує та цитує вміст, відтворений з інших джерел. 
 • Автори зобов'язані вносити зміни в рукопис та виправляти виявлені помилки.
 • Автори мають попередити про будь-які потенційні конфлікти інтересів (наприклад, якщо автор має конкуруючі інтереси (реальні або очевидні), які можна розглядати як неналежний вплив на його обов'язки на будь-якому етапі процесу публікації).
 • Автори повинні одразу повідомити редактора журналу чи видавця, якщо виявлено значну помилку в їх публікації. Вони мають співпрацювати з редактором і видавцем для публікації повідомлень про помилки, виправлення чи відкликання рукопису, якщо це вважається необхідним.
 • Редактори використовують схеми COPE (Committee on Publication Ethics) в разі підозр у недобросовісній поведінці і суперечках про авторство та публікують інформацію про те, як вирішуються суперечливі питання. 
 • Редакція поважає та враховує побажання авторів про те, що та чи інша особа не має рецензувати їх роботу, якщо вони обґрунтовані та доцільні.
 • Автори повинні переконатися, що будь-які дослідження, в яких беруть участь люди або тварини, відповідають національним, місцевим та інституційним законам та вимогам (наприклад, Декларація WMA від Хельсінкі, Політика NIH щодо використання лабораторних тварин, Директива ЄС про використання тварин) та підтверджують, що дозвіл було отримано і їх дії схваленні.

Співпраця з читачами

 • Редакція забезпечує читачів належним інформуванням та розсилкою про щойно опублікований контент.
 • Редакція гарантує, що всі опубліковані наукові матеріали були переглянуті та прорецензовані кваліфікованими експертами та спеціалістами.
 • Читачі інформуються про те, хто фінансував дослідження або будь-яку іншу наукову роботу, а також яка роль спонсорів в дослідженні та в публікації його результатів.
 • Редактори використовують процедури, які заохочують точність, повноту і ясність викладу досліджень, включаючи технічне редагування та використання відповідних посібників і технологічних карт;
 • Редакція розвиває політику прозорості і надає максимальне розкриття інформації про статті.
 • Редакційна колегія інформує читачів про кроки, покликані забезпечити те, що всі статті (включаючи статті співробітників журналу або членів редакційної колегії) отримують об'єктивну і неупереджену оцінку.

 Обов'язки видавця

 • Редакційна колегія надає читачам належну інформацію та забезпечує читачів розсилкою новин та інформацією про щойно опублікований контент;
 • Редакційна колегія забезпечує, щоб всі публіковані статті та огляди були прорецензовані спеціалістами, які мають необхідну кваліфікацію;
 • Читачі повинні бути проінформовані про те, хто фінансував дослідження або будь-яку іншу наукову роботу, а також грали спонсори якусь роль в дослідженні і публікації його результатів, і якщо так, то яка була ця роль.
 • Редакційна колегія розвиває політику прозорості, надаючи максимальну кількість інформації про походження статей;
 • Редакційна колегія інформує читачів про кроки, які забезпечують те, що всі статті (незалежно від авторства та статті співробітників журналу або членів редакційної колегії) отримують об'єктивну і неупереджену оцінку.
 • Відносини редакторів з видавцями та власниками журналів твердо ґрунтуються на принципі незалежності редакторів.
 • Редактори приймають рішення про те, які статті публікуються, виключно на основі їх якості та близькості тематиці журналу без втручання з боку власника журналу/видавця.
 • Редакція журналу у своїй роботі спирається на розробки Комітету з публікаційної етики (Committee on Publication Ethics ,Великобританія), видавництва Elsevier (Нідерланди) та інших закордонних редакторських асоціацій та інформаційних систем.
 • Редактори регулярно обмінюються інформацією з видавцем з метою поліпшення роботи журналу.