Етична політика журналу

Етична політика

Редакційна політика видання спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою. Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

У разі, якщо матеріали вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті.

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті та ін.) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У разі підтвердження підозр, пов'язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень.

Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією видання і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE (Committee on Publication Ethics).

Надзвичайно важливо, щоб дані, які публікуються були точними і Ви могли їм довіряти. У виданні беруть участь багато сторін, кожна з яких відіграє важливу роль в досягненні поставлених цілей. Тому всі автори, редактори, експерти-рецензенти, видавці та власники журналів несуть відповідальність за дотримання етичних стандартів на всіх етапах їх участі в подачі рукописів та подальшій публікації їх у виданні.

Детальніше:

Загальні обов’язки та відповідальність сторін:

 • Обов’язки редакторів
 • Співпраця з рецензентами
 • Співпраця з авторами
 • Співпраця з читачами
 • Обов’язки видавця

Авторство та керівництво щодо конфліктних ситуацій

 • Визначення авторства
 • Конфліктні ситуації та їх вирішення
 • Ідентифікація неетичної поведінки:
  • Розслідування
  • Незначні порушення
  • Серйозні порушення
  • Результати

Робота з інформацією

 • Політика відкритого доступу
 • Інтелектуальна власність
 • Плагіат
 • Політика попередження плагіату
 • Ліцензування Контенту
 • Положення Про Конфіденційність
 • Зберігання та архівування даних

 

Лист-зв'язок із редколегією