Етична політика журналу

Етична політика

Редакційна політика видання спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою. Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

У разі, якщо матеріали вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті.

Large Language Models (LLMs), такі як ChatGPT від компанії OpenAI, не відповідають нашим вимогам щодо авторства. Присвоєння авторства несе відповідальність за статтю, що не може бути адекватно застосовано до LLM. Використання LLM в дослідженні має бути належним чином задокументовано в розділі “Методи” рукопису або у відповідній альтернативній частині, якщо розділ “Методи” недоступний.

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті та ін.) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У разі підтвердження підозр, пов'язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень.

Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією видання і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE (Committee on Publication Ethics).

Надзвичайно важливо, щоб дані, які публікуються були точними і Ви могли їм довіряти. У виданні беруть участь багато сторін, кожна з яких відіграє важливу роль в досягненні поставлених цілей. Тому всі автори, редактори, експерти-рецензенти, видавці та власники журналів несуть відповідальність за дотримання етичних стандартів на всіх етапах їх участі в подачі рукописів та подальшій публікації їх у виданні.

Детальніше:

Загальні обов’язки та відповідальність сторін:

 • Обов’язки редакторів
 • Співпраця з рецензентами
 • Співпраця з авторами
 • Співпраця з читачами
 • Обов’язки видавця

Авторство та керівництво щодо конфліктних ситуацій

 • Визначення авторства
 • Конфліктні ситуації та їх вирішення
 • Ідентифікація неетичної поведінки:
  • Розслідування
  • Незначні порушення
  • Серйозні порушення
  • Результати

Робота з інформацією

 • Політика відкритого доступу
 • Інтелектуальна власність
 • Плагіат
 • Політика попередження плагіату
 • Ліцензування Контенту
 • Положення Про Конфіденційність
 • Зберігання та архівування даних

 

Лист-зв'язок із редколегією