Про видання

«Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету» – електронне наукове фахове видання з міжнародною редакційною колегією, яке сприяє популяризації наукових доробків у галузі ІКТ в освіті; поширює дослідження комп’ютерно-орієнтованих засобів у освітній діяльності та висвітлює інновації у цифровій педагогіці.

Публікує оригінали статей високої якості присвячені науковим, методичним, організаційним і технологічним аспектам розробки, прийняття і застосування ІКТ для управління закладами вищої та середньої освіти.

Мета створення: створити простір для високоякісного та публічного спілкування науковців, зокрема з метою обміну результатами своєї діяльності, ідей та досвіду з науковою спільнотою.

Цільова аудиторія: науковці, науково-педагогічні працівники, аспіранти, докторанти. 

Додаткові відомості:

» Склад редакційної колегії

» Процес рецензування

» Етична політика

» Індексування видання

» Контакти