ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

  • Helena Sinyukova Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» http://orcid.org/0000-0002-8340-6940
  • Oleg Chepok Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса http://orcid.org/0000-0002-2067-6564

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s29

Ключові слова:

інноваційні методи навчання, фахова підготовка майбутніх вчителів математики, повноцінна аргументація, проблемно-орієнтоване навчання, практико-орієнтоване навчання

Анотація

в  статті розглянуто особливості застосування інноваційних методів навчання під час фахової підготовки майбутніх вчителів математики закладів загальної середньої освіти. При цьому автори виходять з тези про те,  що навчання здобувача освіти у закладі вищої освіти суттєвим чином відрізняється від його навчання у закладах освіти нижчих рівнів вже тим, що за вельми стислий проміжок часу треба ефективно опанувати дуже великий об’єм інформації, набути велику кількість відповідних умінь та навичок. Цей факт є вирішальним для визначення доцільних методів інноваційного навчання і конкретних форм їх впровадження у закладах вищої освіти взагалі і у закладах вищої педагогічної освіти зокрема.   Фахові для майбутнього вчителя математики навчальні дисципліни можна поділити на три групи: педагогіка і психологія,  курси математики закладів загальної середньої освіти і методика їх навчання, математичні дисципліни  вищої математичної освіти.  Розглянуто лише навчальні курси останніх двох груп. Наведено загальну характеристику їх сучасного стану. Проведено порівняльний аналіз сучасної методологічної концепції формування пакетів навчальних дисциплін вищої математики для майбутніх вчителів математики закладів загальної середньої освіти і відповідної методологічної концепції 70-80х років минулого століття.  Висвітлено необхідність ретельної систематичної роботи кожного викладача вищої математики над формуванням у студентів усвідомлення необхідності строгого обґрунтування всіх положень, які підлягають доведенню, тобто, над усвідомленням необхідності  у всіх випадках повноцінної аргументації, над формуванням відповідних вмінь і навичок.  Окреслено принципово важливі напрямки такої роботи.  У якості найбільш доцільних інноваційних технологій для навчальних дисциплін третьої групи визначено проблемно-орієнтоване навчання, наведено, засновані на власному досвіді роботи, приклади прийомів такого роду навчання для різних видів навчальних занять та контрольних заходів. Сформульовано авторське розуміння практико-орієнтованого навчання. Після ретельної аргументації, запропоновано зміни принципового характеру до навчальних планів здобувачів освіти Середня освіта (Математика), спроможні, на думку авторів, забезпечити необхідний рівень саме практико-орієнтованого навчання. Окреслено напрямки подальших досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Helena Sinyukova, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

кандидат фізико-математичних наук,  доцент,  доцент кафедри вищої математики і статистики

Oleg Chepok, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики

Посилання

Atanasyan, L. S. & Bazylev, V. T. (1986, 1987). Geometry. V 2 ch. Part 1. Moskva: Prosveshcheniye, 336 p; Part 2; Moskva: Prosveshcheniye, 352 p. (in Russian)

Zavalo, S. T., Kostarchuk, V. M. & Khatset, B. I. (1974, 1977) Algebra and number theory. Part 1. K.: Vishcha shkola, 1974. 464 s.; Part 2. K.: Vishcha shkola, 1977. 400 s. (in Ukrainian)

Kulikov, L. Ja. (1979). Algebra and theory of numbers, M.: Vysshaja shkola, (in Russian)

Hinchin, A. Ja. (1961). About the educational effect of mathematics lessons in mathematics. Matematicheskoe prosveshhenie. 6. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo fiziko-matematicheskoj literatury, 3-29 (in Russian)

National frame of the square (2019). June 15, 2019.

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12 (in Ukrainian)

State institution "South-Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushinsky " (2019). June 15, 2019.

https://www.pdpu.edu.ua/ (in Ukrainian)

National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov (2019). June 15, 2019.

https://npu.edu.ua/ua/ (in Ukrainian)

Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University (2019). June 15, 2019.

https://www.cuspu.edu.ua/ua/ (in Ukrainian)

Mathematics Grades 5-9. Curriculum for general educational institutions. Approved by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 07.06.2017, № 804 (2017). June 15, 2019.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (in Ukrainian)

Downloads


Переглядів анотації: 288

Опубліковано

2019-09-24

Як цитувати

Sinyukova, H., & Chepok, O. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, 314–323. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s29

Номер

Розділ

Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті»