ПРО СУТНІСТЬ І РІЗНІ ФОРМИ ВПРОВАЖДЕННЯ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІЙХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Helena Sinyukova Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса http://orcid.org/0000-0002-8340-6940
  • Oleg Chepok Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса http://orcid.org/0000-0002-2067-6564

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.8

Ключові слова:

учитель математики, освітній процес, практико-орієнтоване навчання, заклад вищої освіти, заклад загальної середньої освіти

Анотація

Практико-орієнтоване навчання є одним із сучасних світових освітніх трендів для всіх рівнів і всіх напрямків освіти. У той же час, зрозуміло, що, як невід’ємна складова будь-якого сучасного освітнього процесу, для різних рівнів і різних напрямків освіти воно передбачає різне змістове наповнення та різні форми впровадження. Це залежить як від предмету навчання і загальної мети його опанування на кожному окремому рівні  і напрямку освіти, так і від вікових та психофізичних особливостей  тих, хто навчається. Автори розглядають практико-орієнтоване навчання на рівні вищої освіти як навчання, спрямоване на свідоме застосування його результатів на наступних етапах навчання та у подальшій професійній діяльності. У роботі представлено авторську концепцію сутності практико-орієнтованого навчання при підготовці у закладах вищої освіти майбутніх викладачів математики закладів загальної середньої освіти. Концепцію створено на основі аналізу різних можливих напрямків організації практико-орієнтованого процесу навчання математики учнів закладів загальної середньої освіти. Автори вважають, що, на даний час, доцільно було би перерозподілити кредити і відповідний навчальний матеріал між дисциплінами вищої математики і дисциплінами елементарної математики та методики викладання математики у закладах загальної середньої освіти таким чином, щоб унеможливити неминуче на даний час дублювання будь-якого навчального матеріалу. Це, безумовно, створило би  необхідні передумови для організації цілісної системи практико-орієнтованого навчання за відповідним напрямком вищої освіти, суттєво покращило би якість усього процесу навчання. Запропоновано можливі шляхи впровадження  представленої концепції у реальний навчальний процес. На думку авторів, результатами подальших досліджень у визначеному напрямку може бути розробка відповідних навчальних планів визначених інтегрованих начальних дисциплін, створення відповідної експериментальної ОПП підготовки майбутніх учителів математики закладів загальної середньої освіти у педагогічних закладах вищої освіти з метою їх наступної апробації у реальному навчальному процесі.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Helena Sinyukova, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса

кандидат фізико-математичних наук,  доцент,  доцент кафедри вищої математики і статистики

Oleg Chepok, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики

Посилання

Savchenko, О. (1999). Primary school’s didactics: Textbook for students of pedagogical departments. Kyiv: Geneza, 360 p. (in Ukrainian).

New Ukrainian school concept. Ministry of Education and Science of Ukraine (2019). October 14, 2019.

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html (in Ukrainian).

MoPED: Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments. 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP (2019). October 14, 2019. http://moped.kubg.edu.ua/ (in Ukrainian).

National frame of the square (2019). June 15, 2019. https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12 (in Ukrainian).

McLeod (1992). Research on affect in mathematics education: A reconceptualization, In D. A. Grows (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning, Macmillian, New York, 575-596.

Trowbridge, L. (2001). Learning Cycle Science Activities for Elementary and Secondary Schools. Greely, CO, University of Northern Colorado.

Downloads


Переглядів анотації: 824

Опубліковано

2019-11-30

Як цитувати

Sinyukova, H., & Chepok, O. (2019). ПРО СУТНІСТЬ І РІЗНІ ФОРМИ ВПРОВАЖДЕННЯ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІЙХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (7), 78–86. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.8

Номер

Розділ

Статті