СУЧАСНІ ВИМОГИ ЩОДО РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Liubomyra Iliichuk ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ https://orcid.org/0000-0003-4274-6903

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s11

Ключові слова:

електронний підручник, інформаційні технології, інформатизація освіти, засіб навчання, електронний засіб навчального призначення, навчальний процес, початкова школа

Анотація

Одним із вирішальних чинників модернізації системи освіти є створення нового покоління засобів навчання, які поєднують досягнення сучасної педагогічної науки з потужними дидактичними можливостями інформаційних технологій. Відтак проблема впровадження у навчальний процес початкової школи електронних освітніх ресурсів, зокрема електронних підручників, набуває сьогодні особливої актуальності. У статті здійснено узагальнення результатів аналізу сучасної наукової літератури щодо вимог до розробки електронних підручників та особливостей їх впровадження у систему загальної середньої освіти. Розкрито сутність поняття «електронний підручник», з’ясовано його особливості, функції, складові компоненти, а також переваги і ризики застосування у сучасних закладах освіти. Визначено психолого-педагогічні, методичні і технічні вимоги до електронних підручників та обгрунтовано можливості їх використання у початковій школі. Аналіз особливостей структурної організації, дидактичних функцій та переваг застосування електронних підручників дозволили показати їх ефективність у підвищенні рівня зацікавленості учнів, позитивний вплив на особистісний розвиток дітей, їх якісну підготовку у процесі навчання. Автор звернула увагу на важливість системного застосування електронних підручників у навчальному процесі, здійснила аналіз електронних підручників для учнів Нової української школи. У статті наголошено на необхідності створення електронних підручників для сучасної школи, визначено конкретні шляхи державної освітньої політики у даному напрямі, зокрема нормативно-правове регулювання означеної діяльності, а також проведення експерименту всеукраїнського рівня «Електронний підручник для загальної середньої освіти».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Liubomyra Iliichuk, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

Доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти

Посилання

Vember, V.P. (2006). Academic requirements for an electronic textbook. Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 2. Computer-oriented learning systems: collection of scientific papers. K.: National Pedagogical Dragomanov University, 4 (11), 50-56. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6056/1/V_Vember_NPU_2006_IS.pdf (in Ukrainian).

From electronic version to electronic textbook (2018). https://imzo.gov.ua/2018/08/15/vid-elektronnoji-versiji-do-elektronnoho-pidruchnyka/ (in Ukrainian).

Ghryzun, L.E. (2002). Didactic bases of creating a modern computer textbook: thesisfor obtaining scientific degree of candidate of Pedagogical Sciences:13.00.09 Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Kharkiv (in Ukrainian).

Didenko, O.V. (2013). Modern requirements for the development and implementation of electronic textbooks in the system of vocational education. Bulletin of National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnytsky. Series: Pedagogical and psychological sciences, 4, 87-98.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2013_4_12 (in Ukrainian).

Jesina, O.Gh., & Linghur, L.M. (2011). An electronic textbook as a means of improving the quality of education. Theory and methodology of e-learning: collection of scientific papers. Kryvyi Rih: NMetAU, II. 255-260. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1402 (in Ukrainian).

Morze, N.V., & Vember, V.P. (2007). How to determine the pedagogical value of electronic teaching aids? Director of school, lyceum, gymnasium, 4, 31-36. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6303/1/Morze_N_Vember_V_DSLG_2007_4_IS.pdf (in Ukrainian).

Poljansjkyj, P. (2018). About the advantages and vulnerabilities of electronic textbooks. http://osvita.ua/school/school_today/16840/ (in Ukrainian).

On Approval of the Regulation on the Electronic Textbook: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated May 2, № 440. (2018). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18 (in Ukrainian).

On Education: Law of Ukraine dated September 5, № 2145-VIII (2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (in Ukrainian).

On conducting an all-Ukrainian experiment «An Electronic Textbook for General Secondary Education» (Е-book for secondary education (EBSE)). August 2018 – August 2021: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated August 31, № 957 (2018).

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-eksperimentu-vseukrayinskogo-rivnya-za-temoyu-elektronnij-pidruchnik-dlya-zagalnoyi-serednoyi-osviti-e-book-secondary-education-ebse-serpen-2018-roku-serpen-2021-roku (in Ukrainian).

Streljnikov, V.Ju., & Britchenko, I.Gh. (2013). Modern Learning Technologies in Higher Education: A Modular Guide for the students of the author courses aimed at improvement of teachers’ qualifications of MIPK PUET. Poltava: PUET. http://library.kr.ua/elib/strelnikov/posibnyk-Strelnikov.pdf (in Ukrainian).

Fedorchuk, V. (2012). An electronic textbook as a means of informatization of modern education. Pedagogical Education: Theory and Practice, 12, 153-158. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_12_29 (in Ukrainian).

Khyzhnjak, I.A. (2016). An electronic textbook on language and speech development in the system of electronic lingual methods for the primary school. Information technology and teaching aids, 51, 1, 57-66. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2016_51_1_8 (in Ukrainian).

Downloads


Переглядів анотації: 353

Опубліковано

2019-09-24

Як цитувати

Iliichuk, L. (2019). СУЧАСНІ ВИМОГИ ЩОДО РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, 123–132. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s11

Номер

Розділ

Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті»