СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Kateryna Danylyshyna Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського http://orcid.org/0000-0003-1857-1285

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s6

Ключові слова:

заклад вищої освіти, інформаційне освітнє середовище, інформаційна компетентність, педагог професійного навчання, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

У статті проаналізовано визначення інформаційного освітнього середовища вітчизняних і закордонних науковців, на основі яких сформульовано авторське визначення вказаного поняття; проаналізовано структурні блоки, функції, принципи, компоненти інформаційного освітнього середовища; розглянуто структуру інформаційного освітнього середовища Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та можливості його використання у процесі формування інформаційної компетентності майбутнього педагога професійного навчання; наведено структуру головної сторінки сайту університету, охарактеризовано розділи його розділи та їх призначення, наведено вигляд сайту електронної бібліотеки закладу освіти, охарактеризовано його структуру та призначення, розглянуто структуру інформаційно-освітнього порталу кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації. На основі аналізу наукових праць закордонних та вітчизняних науковців визначено основні характеристики інформаційного освітнього середовища : відкритість, можливість розширення, масштабованість, інтегрованість, адаптованість, наведено їх роз’яснення; визначено функції інформаційного освітнього середовища: інформаційна, інтерактивна, комунікаційна, координуюча, розвивальна, професійно-орієнтуюча; охарактеризовано науково-педагогічні напрямки формування інформаційного освітнього середовища: організаційний, методичний, технічний, ресурсний, наведено роз’яснення цих принципів; охарактеризовано структуру та можливості використання інформаційного освітнього середовища на прикладі порталу кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті. У статті також наведено результати педагогічного дослідження, що стосується використання інформаційного освітнього середовища для підвищення якості підготовки майбутніх педагогів професійного навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Kateryna Danylyshyna, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

аспірант, старший лаборант кафедри інноваційних  та інформаційних технологій в освіті 

Посилання

Atamachuk P. S., Nikolaev O. M., Semernya O. M. (2008) Didactic peculiarities of formation of educational environment in TEN: teaching method. tool. Kamianets-Podilskyi: FOP Sysyk O. V. 65 p. (in Ukrainian)

Bykov V. Y. (2009) Models of organizational systems of open education: a monograph. K.: Attica. 246 p. (in Ukrainian)

Brown T. P. Varieties of media in education. https://sites.google.com/site/metodsovet09/kirillomefodievskiectenia2010/braun-t-p. (in Ukrainian)

Havrylyuk V. Yu. (2015) Theoretical aspects of creation and functioning of information and educational environment of a modern out-of-school educational institution. Public education. Vol. 3.

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4261. (in Ukrainian)

Gordichuk G. B. (2015) Use of information educational environment of the educational institution for the purpose of professional training of future specialists. Lviv: BSU BDZ, 159-162. (in Ukrainian)

Gurevich R. S., Gurjii A. M., Kademiya M. Yu. (2016) Information and communication technologies in vocational education: a monograph. Vinnytsia: Tov Nilan. 112 p. (in Ukrainian)

Zhuk Yu. O. (2007) Theoretical and methodological problems of formation of information educational space of Ukraine. Information technology and training tools. №2. http://www.ime.edu-ua.net/em3/content/07zuoeei.htm. (in Ukrainian)

Zakharova I. G. (2003) Formation of information educational environment of higher educational institution: author. diss. for the degree of Doctor of Ped. Sciences: Special. 13.00.01. Tyumen. 28 p. (in Russian)

Information-educational portal in the preparation of future teachers: monograph / Gurevich R. S. et al. Vinnytsia: Nilan-LTD, 2017. 249 p. (in Ukrainian)

Information and educational environment of vocational schools: manual / Kartashova L. A. et al. Kyiv: IPTO NAPN, 2017. 216 p. (in Ukrainian)

Kobysya A. P., Kobysya V. M., Kademia M. Yu. (2015) Creation and filling of information educational environment. Modern information technologies of distance learning: materials for students. Vinnitsa: VSPU. 29 p. (in Ukrainian)

Soldatkin V. I., Lobachev S. L. Information and educational environment of open education. Center for information and methodological support for education. http://cimes.univer.omsk.su/associations/IOS. (in Russian)

Downloads


Переглядів анотації: 364

Опубліковано

2019-09-24

Як цитувати

Danylyshyna, K. (2019). СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, 63–76. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s6

Номер

Розділ

Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті»