ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ЯКІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • Olena Otravenko Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Старобільськ https://orcid.org/0000-0001-8308-5895

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s21

Ключові слова:

інновації, методи навчання, якість, професійна підготовка, майбутній вчитель фізичної культури, заклади вищої освіти

Анотація

У статті основну увагу приділено впровадженню інноваційних методів навчання для підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури, створення умов для продуктивної креативної професійної діяльності та гармонійного розвитку особистості і надання можливостей творчо використовувати  новітні методи навчання в інформаційно-освітньому просторі  закладу вищої освіти. Якість підготовки майбутніх учителів фізичної культури в закладах вищої освіти являє собою системно-цілісну єдність її процесуальних і результативних характеристик, ознакою якої виступає професійно-особистісне становлення майбутніх фахівців, конкурентоспроможних, здатних розуміти ціннісно-смисловий контекст педагогічної діяльності, нарощувати творчий потенціал, знаходити нестандартні вирішення професійно-педагогічних завдань та здатних до професійного самовизначення й самореалізації. У статті розглянута характеристика методів навчання: контекстного, ігрового, проблемного, модульного, повного засвоєння знань, дистанційного навчання. Серед форм навчальної роботи викладачами більш активно використовуються активні та інтерактивні методи: кейс-метод, мозковий штурм, тренінги.  Студенти регулярно виконують практичні та творчі завдання, чимала кількість семінарських занять проводиться у формі дискусій, ділових ігор, майстер-класів.  Поширення інноваційних процесів в освітньому просторі закладу вищої освіти  стало вагомим рушійним фактором формування нових механізмів професійної підготовки та  створення внутрівузівської системи управління якістю освіти, яка містить  розробку інноваційних методик, процесів і ресурсів, що представлені організаційно-розпорядчими та нормативними документами; різного роду процедурами для контролю якості професійної підготовки здобувачів і основних напрямків діяльності закладу вищої освіти. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena Otravenko, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Старобільськ

кандидат педагогічних наук, доцент;

доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання

Посилання

Azhippo, O. Yu. (2015). The current state and problems of individualized student learning. Pedagogika formuvannya tvorchoyi osobistosti u vishij i zagalnoosvitnij shkolah: zb. nauk. Prac. redkol. T. I. Sushenko ta in. Zaporizhzhya, 42, 507–514. (in Ukrainian).

Bistrova, Yu. V. (2015) Innovative Teaching Methods in the Higher School of Ukraine. Law and Innovation Society, №1 (4), 27–33 (in Ukrainian).

Bojchuk, Yu. D. (2013). Research activities of students of technical universities as a pedagogical condition for the formation of professional competence. Vestnik Harkovskogo nacionalnogo avtomobilno-dorozhnogo universiteta. Harkov, Vyp. 60, 7–11 (in Ukrainian).

Yevtuh, M. B., Luzik, E. V. & Dibkova L. M. (2010). Innovative methods for assessing academic achievement: monograph. K.: KNEU, 248 p. (in Ukrainian).

Kremen, V. G.(2015). Problems of quality of Ukrainian education in the context of modern civilizational changes. Ukrayinskij pedagogichnij zhurnal, № 1, 8–15. (in Ukrainian).

Moskalenko, N.V., Vlasyuk, O.O., Stepanova I.V. & Shiyan O.V. (2011). Innovative technologies in physical education of schoolchildren: textbook (dlya stud. vish. navch. zakl.). Dnipropetrovsk : Innovaciya, 238 s. (in Ukrainian).

National Strategy for the Development of Education in Ukraine for 2012-2021. May 04, 2019.

http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/zvyazki-z-gromadskistyu-ta-zmi/gromadske-obgovorennya/4710 (in Ukrainian).

Otravenko, O. V. (2016). Theoretical bases for ensuring the quality of professional training of future physical education teachers in the innovative educational space of a higher educational institution. Yirtus: Scientific Journal. ISSN 2410-4388: #10, 111–115. (in Ukrainian).

Otravenko, O.V. (2017). Innovative technologies as a means of modernizing the quality training of future physical education teachers. Visnik LNU imeni Tarasa Shevchenka, № 3(308), 55–62. (in Ukrainian).

Higher Education: Law of Ukraine 01.07.2014. № 1556–VII (2019). May 03, 2019. http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556–18 (in Ukrainian).

On innovative activity: Law of Ukraine 2002 (with changes #5460-VI (5460-17) from 16.10.2012 (2012). May 04, 2019.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (in Ukrainian).

Stepanchenko, N. I. (2017). The system of professional training of future teachers of physical education in higher educational establishments: the dissertation author's abstract for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences: 13.00.04. Vinnicya, 40p. (in Ukrainian).

Shestopalyuk, O. V. (2013). Innovative learning models in higher education activities. Teoriya i praktika upravlinnya socialnimi sistemami, №3, 118–124. (in Ukrainian).

Downloads


Переглядів анотації: 554

Опубліковано

2019-09-24

Як цитувати

Otravenko, O. (2019). ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ЯКІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, 222–230. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s21

Номер

Розділ

Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті»