ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s28

Ключові слова:

початкова школа, компетентність, цифрова компетентність, технології, технологічна компетентність, інтегрований підхід, Нова українська школа, формувальне оцінювання

Анотація

У статті розглянуто окремі аспекти використання цифрових технологій на занятті з галузі технології у початковій освіті. В нинішніх умовах становлення національної освіти, залишається мало дослідженою проблема формування цифрової та технологічної компетентностей у майбутніх вчителів початкової школи в умовах інтегрованого підходу до освітнього процесу. Запропоновано приклад проведеного заняття із використанням хмарних сервісів і технологій для: отивації студентів, при вивченні нового матеріалу, з використанням доповнюючої реальності, он-лайн дошки padlet, інфографіки, проведенням формувального оцінювання, тестування; оцінювання засобами он-лайн тестів з використанням QR-кодів. Стаття також покликана допомогти викладачам розібратися з технологіями та методами їх застосування в сучасних освітніх умовах. Проведене заняття допомагає сформувати знання y майбутніх учителів початкової школи щодо роботи з папером у техніці оригамі та кусудама, а також презентувати, виготовлені самостійно вироби, використовуючи засоби ІКТ для обміну повідомленнями та організації співпраці при розв’язуванні навчальних, дослідницьких і практичних  завдань. Авторами здійснено пошук та реалізацію інноваційних підходів для розв’язання проблеми формування та розвитку цифрової та технологічної компетентностей майбутнього учителя початкової школи, шляхом інтеграції освітнього процесу в закладі вищої освіти. Доцільність використання цифрових технологій при навчанні здобувачів освіти обумовлена тенденцією перебудови навчального процесу відповідно до Концепції Нової української школи та із врахуванням сучасних інновацій у сфері надання освітніх послуг. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Oleksandra Shkurenko, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту

 

Olena Sakaluk, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук

Посилання

Afonkin, S. Ju. & Afonkina E. Ju. (2004). Everything about oryhami. SPb: TOV «SZKEO Krystal», 272 p. ISBN 5-9603-0005-2.

Bekh, I. D. (2009). Theoretical and applied meaning of competence approach in pedagogy. K.: Vykhovannia i kultura, №12 (17,18), 5–7

Havrilova, L. H. (2017). «Digital culture, digital literacy, digital competence as modern educational phenomena. [Online].

https://webcache.googleusercontent.com/search?

q=cache:30SmhK8VVkQJ:https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1744/1243+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua.2.

Hrynevych, L. (2019). «From the school where we are pumped with knowledge, we move to the school of competencies». [Online].

https://dt.ua/EDUCATION/liliya-grinevich-perehodimo-vid-shkoli-vyakiy-tilki-napihayut-znannyami-ta-vidtvoryuyut-yih-do-shkoli-kompetentnostey-252819_.htm

State standard of basic and complete general secondary education (2011). Legislation of Ukraine. [Online].

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF.

Diachenko, A. (2013). Theoretical analysis of the concept of “technological competence of the teacher”. Problems of preparation of the modern teacher: collection of scientific works of the Pavlo Tychyna Uman state Pedagogical University. Uman: FOP Zhovtyi O. O, Edition 8, Part 2, 53-59.

Concept of the New Ukrainian School (2017).

http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf

Kusudama (2019).

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кусудама

Project Digital Agenda of Ukraine – 2020 («Digital Agenda» – 2020) Conceptual Framework (version 1.0) (2016).

https://ucci.org.ua/uploads/files/ 58e78ee3c3922.pdf

Rebryna, V.A. (2017). The digital culture of the teacher. ICT competencies of the modern teacher. [Online]. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DxOx_xchUssJ:dn.hoippo.km.ua/ckp/ckp.pdf+&cd=13&hl=uk&ct=clnk&gl=ua]

Kharchenko, O.O. (2011). Pedagogical conditions for the effective use of innovative teaching technologies in the science-training of future teachers. Electronic scientific publication «Scientific Bulletin of Donbasu», № 1 (13).

http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN13/11hoopmu.pdf.

Ferrari, A. (2011). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Luxemburg: IPTS-JRC, 2011. [Online].

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf.

The Digital Competence Framework for Citizens (2017). http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf

Downloads


Переглядів анотації: 313

Опубліковано

2019-09-24

Як цитувати

Shkurenko, O., & Sakaluk, O. (2019). ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, 300–313. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s28

Номер

Розділ

Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті»