ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІКИ ЕБРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1117

Ключові слова:

арт-терапія, ебру, інноваційні техніки навчання, інноваційна діяльність, інтегрований підхід, казкотерапія, цифрова компетентність, цифрові технології

Анотація

У статті розглянуто сучасні підходи до формування інноваційної та цифрової компетентностей у майбутніх учителів початкової школи; розкрито сутність поняття «інноваційна компетентність педагога»; визначено показники готовності майбутнього вчителя початкової школи до впровадження інновацій в школі та розглянута класифікація рівнів інноваційної діяльності майбутніх педагогів. Обґрунтовано необхідність нововведень у діяльності майбутніх вчителів початкової школи, які приведуть до якісних змін у навчально-виховному процесі в закладах освіти, а також наближення результатів їх діяльності до стандартів європейського освітнього простору. Авторами статті було звернено увагу на опис цифрової компетентності педагогічного працівника відповідно до Концепції розвитку педагогічної освіти, Європейських рамкових документів про цифрову компетентність; наголошено на важливості впровадження у педагогічний процес науково-технічних, творчих та інформаційних інновацій; прогнозовано необхідність  формування у майбутніх вчителів початкової школи професійної готовності до інноваційної діяльності; окреслені оптимальні умови для майбутніх педагогів до пошуку, підбору та використання цифрових та інноваційних інструментів в освітньому процесі. Проведене заняття допомагає сформувати знання y майбутніх учителів початкової школи про техніку ебру як технологію малювання на воді; здатність до формулювання творчих задумів; розвинути художню і технічну обдарованість, технічне мислення у процесі творчої діяльності, художнє сприйняття (відчуття кольору, форми, емоційної виразності об’єкту; уміння застосовувати знання про технологію ебру під час планування власної професійної діяльності; володіти політехнічними вміннями: організовувати робоче місце, планувати трудовий процес, здійснювати технологічні операції, обмінюватися повідомленнями та організовувати співпрацю з використанням засобів ІКТ у процесі розв’язування завдань навчального, дослідницького і практичного характеру. Стаття містить результати пошуку та реалізації формування цифрової та інноваційної компетентностей у вчителів початкової школи за допомогою техніки малювання на воді ебру. Досягнення високого рівня сформованості інноваційної та цифрової компетентностей майбутніх учителів початкової школи можливе за наявності ознак: високий рівень креативності, творчого потенціалу особистості педагогів; наявність професійної і мотиваційної готовності до інноватики в освіті; виконання комплексу навчальних завдань, спрямованих на підвищення творчої активності студентів. Методика формування інноваційної та цифрової компетентностей, що представлена в статті, може бути адаптована під використання інших технологій та технік, наприклад оригамі, ізонитка, аплікація, вишивка тощо. З’ясування рівнів обізнаності студентів щодо використання техніки малювання на воді на початку та в кінці заняття дозволило підтвердити успішне досягнення мети та завдань заняття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олександра Вікторівна Шкуренко, Київський університет імені Бориса Грінченка

Кандидат педагогічних наук

Олена Петрівна Сакалюк, Київський університет імені Бориса Грінченка

Кандидат педагогічних наук

Сергій Павлович Стецик, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Вірковський А. П. Інноваційна діяльність педагога і студента як умова формування інноваційної культури. 2005. URL: http://eprints.zu.edu.ua/1776/2/05vapfid.pdf (дата звернення: 18.09.2021).

Hrynevych L. М., Morze N. V., & Boiko М. А. Scientific education as the basis for innovative competence formation in the conditions of digital transformation of the society. Information Technologies and Learning Tools. 2020. Вип. 77(3). С. 1–26. URL: https://doi.org/10.33407/itlt (дата звернення: 28.09.2021).

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. 2-ге вид.,допов. Київ, Академвидав. 2012. 352 с.

Dworzycka M. Kompetencje nauczyciela. 2021. URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O4bQUtIvH1EJ:https://lscdn.pl/pl/publikacje/publikacje-konsultantow/12258,Kompetencje-nauczyciela.html+&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua (дата звернення: 20.09.2021).

Пензай Л. І. Готовність до інноваційної діяльності як особливий вид творчого розвитку педагога. 2013. URL: https://urok.osvita.ua/materials/administration/38257/. (дата звернення: 20.09.2021).

Лісіна Л. О. Структура інноваційної діяльності вчителя. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2013. Вип. 4(2). С. 48–52.

Kuzminska O., Mazorchuk M., Morze N., Kobylin O. Digital Learning Environment of Ukrainian Universities: The Main Components to Influence the Competence of Students and Teachers. Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications. 2020. URL: https://www.springerprofessional.de/en/digital-learning-environment-of-ukrainian-universities-the-main-/17575912 (дата звернення: 22.09.2021).

Morze N., Kuzminska O., Mazorchuk M., Pavlenko V., Prokhorov A. Study of Digital Competence of the Students and Teachers in Ukraine. Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications. ICTERI 2018. Communications in Computer and Information Science. 2019. p. 148–169. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-13929-2_8 (дата звернення: 10.09.2021).

Podolak B. Ebru – paintings painted on the water. Przegląd Tatarski. No. 2. 2014. pp. 12–17.

Бурлака А. Ебру. Фарби на воді. 2015. URL: https://worldkidsart.wordpress.com/2015/02/08/%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83-%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96/ (дата звернення: 15.09.2021).

Downloads


Переглядів анотації: 352

Опубліковано

2021-11-29

Як цитувати

Шкуренко, О. В., Сакалюк, О. П., & Стецик, С. П. (2021). ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІКИ ЕБРУ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (11), 201–214. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1117

Номер

Розділ

Статті