ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОФІЦЕРІВ-ПЕНІТЕНЦІАРІЇВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІРТУАЛЬНОЇ ТА ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s1

Ключові слова:

професійні компетентності офіцерів-пенітенціаріїв, інформаційно-комунікаційні технології, ігрові та неігрові методи навчання, віртуальна реальність, доповнена реальність, технології доповненої реальності

Анотація

В статті розглядається ідея застосування технологій віртуальної та доповненої реальності для розширення можливостей освітнього середовища з метою формування сучасних професійних компетентностей майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України. На теперішній час чітко визначений вектор реформування вищої освіти, який спрямований на розвиток концептуально нових підходів організації освітнього простору для підготовки висококваліфікованих  конкурентоздатних фахівців різних галузей професійної діяльності, в тому числі пенітенціарного профілю. Пенітенціарна сфера характеризується квазіпрофесійністю, що викликає необхідність пенітенціаріям мати багатогранний спектр знань, вмінь та навичок. Особливої уваги набуває практика щодо забезпечення різних видів безпеки пенітенціарних закладів (фізичної, адміністративної, динамічної), оскільки саме це впливає на рівень безпеки суспільства. Тому автором статті приділено значну увагу методиці викладання навчальних дисциплін тактико-спеціальної підготовки в Академії Державної пенітенціарної служби, які базується на застосуванні ігрових (ділова навчальна гра, рольова гра, тренінг) та неігрових (аналіз конкретних ситуацій, групові дискусії, дискусійні майданчики, мозковий штурм, методи кооперативного вивчення) методів навчання, які проводяться у формі спеціальних тренінгів. Саме така форма проведення практичних занять сприяє формуванню певних професійних компетентностей майбутніх офіцерів в сфері забезпечення безпеки пенітенціарних установ. У статті запропоновано вдосконалити форми проведення практичних занять шляхом використання технологій доповненої реальності. Це надасть можливості створити умови для розвитку системи отримання сучасних знань у галузі майбутньої професійної діяльності курсантів; вирішити багатогранні завдання підготовки майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв на основі діяльнісного та компетентнісного підходів; створити цікавий навчальний контент, що є практико-орієнтованим, спрямованим на мотивацію курсантів до самоосвіти, вдосконалення певних вмінь та навичок, відпрацювання сучасних професійних компетенцій, що є важливими для виконання службово-професійної діяльності на гідному рівні.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Viktoriia Anishchenko, Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів

кандидат технічних наук, доцент, начальник відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва

Посилання

Azuma, R. (1997). Survey of Augmented Reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 355–385.

Bida, O. (2013). Modern state of the problem of future specialists’ professional training while distant studying. Science and education, 1-2, 126-128.

Bolotov, V. (2003). Competency model: from idea to educational program. Pedagogy, 10, 8–14.

Verbitskiy, A. (1991). Active higher school teaching methods: a contextual approach. Moskva, Russia: Vysshaya shkola. 207 p.

Holubtsova, I. A. (2007). Peculiarities of applying interactive technologies. Educational process organizing, 9, 159-174.

Johnson, K. & Magusin, E. (2005). Exploring the digital library. A guide for online teaching and learning. Jossey-Bass. 162 p.

Drayden, G. & Vos, Dzh. (2003). Revolution in studying. To teach the world to study in a new way. Moscow, Russia: Parvine. 670 p.

Zaderei, N., Melnyk, I. & Nefodova, G. (2016). New Approaches to STEM-Learning in University Education. Scientific Journal Virtus. 5. 152-155. (in Ukrainian).

Zimniaya, I. (2004). Key competencies as an effective target basis of a competence-based approach in education. Moscow, Russia. 204 p.

Klarin, M. (1995). Innovations in the world pedagogy: studying based on a research, game and discussion. (Analysis of foreign experience). Riga, Latviya: NPTS Eksperiment. 176 p.

Koyl, E. (2002). Approach to prison management from the point of view of a human. London, UK: MTSTI.

http://www.prisonstudies.org/russian.pdf.

Kravtsov, A.(2014). Improving the user interface visualization of three-dimensional objects using augmented reality technology. Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. 06(100). 1408-1420. http://ej.kubagro.ru/2014/06/pdf/91.pdf.

Kucherenko, A. (2005). Pedagogical bases of border guards’ professional training improvement in conditions of professional activity. Candidate’s thesis. Khmelnytskyi, Ukraine:National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. 214 p.

Libling, A., Prays, D. & Shefer, G. (2012). Prison Officer. London: Rutledzh.

Matviienko, J. (2015). Implementation of Augmented reality technology in educational process. Engineering and Educational Technologies. 3 (11). 157-159.

Melnyk, I., Zaderei, N. & Nefodova G. (2018). Augmented Reality and Virtual Reality as the Resources of Students’ Educational Activity. Iinformation technologies and computer modeling. Proceedings of the International Scientific Conference (Ivano-Frankivsk, Ukraine, May 14-19, 2018). 61-64. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25746/1/I_Melnyk_Virtyalna_realnist_FITU.pdf.

Morze, N. & Spivak, S. (2017). Creating modern cloud-oriented personalized education environment taking into consideration educational process participants' ict competencies. Open educational e-environment of modern University. 3, 3-12. http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2017_3_44.

Piekhota, O.M. (2001). Educational technologies: teaching methodological manual. Kyiv, Ukraine: A.S.K. 256 p.

Pometun, O. & Pyrozhenko, L. (2002). Interactive studying technologies: theory, practice, experience. Kyiv, Ukraine. 135 p.

Resta Paul (ed.). (2002). Information and Communication Technologies in Teacher Education.A Planning Guide. UNESCO: Division of Higher Education. 237 p.

Synov, V. (1996). Training specialists for Penitentiary System. Problems of Penitentiary Theory and Practice. 1, 17-24.

Fedorchuk, E. (2006). Modern pedagogical technologies: teaching methodological manual. Kamianets-Podilskyi, Ukraine: ABETKA. 212 p.

Togochynskyi, O. (2015). Theory and practice social competence forming of students and cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: monograph.Chernihiv, Ukraine: Desna Polihraf. 488 p.

Torichnyi, O. (2016). Potential of interactive technologies in formation of future officers-frontier guards’ professional competence. Collection of scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical Sciences, 1, 186–198.

Shabeliuk, O.(2014). Use of Augmented Reality technology in E-learning process. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series Physics & Mathmematics. 2, 215-218.

Downloads


Переглядів анотації: 306

Опубліковано

2019-09-24

Як цитувати

Anishchenko, V. (2019). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОФІЦЕРІВ-ПЕНІТЕНЦІАРІЇВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІРТУАЛЬНОЇ ТА ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, 1–9. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s1

Номер

Розділ

Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті»