ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІНСЬКО-КВАЛІТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Olena Budnyk ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ http://orcid.org/0000-0002-5764-6748
  • Oksana Kondur ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ http://orcid.org/0000-0001-9342-1127
  • Galyna Mykhaylyshyn ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ http://orcid.org/0000-0001-7038-057X
  • Nataliia Ridei Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ http://orcid.org/0000-0002-5553-059X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s4

Ключові слова:

діагностика, компетентність, управлінська діяльність, квалітологічна діяльність, автоматизація алгоритму, якість освіти

Анотація

Одним із позитивних наслідків глобалізаційних процесів слугує забезпечення міжнародної якості освіти, сприяння розвитку інформаційних і комунікаційних технологій та їхньому поширенню в освіті. Глобалізаційними проявами забезпеченням якості освіти є: підготовка фахівця інноваційного типу; міжнародна мобільність фахово підготовленої робочої сили; взаємне визнання країнами кваліфікацій з метою надання можливості  працевлаштування фахівців з інших держав; швидке реагування на розвиток сучасної економіки підготовкою фахівців нових кваліфікацій із знаннями нових технологій;  збільшення кількості іноземних студентів; збільшення кількості студентів, які навчаються на платній основі, що вважають якісну освіту вагомою інвестицією; утримання рівня конкурентоспроможності країни на світовому ринку експорту освіти. У статті представлено результати розробки методів діагностики сформованості управлінсько-квалітологічної компетентності у фахівців управління якістю освіти за критеріями: мотиваційно-аксіологічним (репродуктивним); когнітивним (евристичним); діяльнісним (креативно-твoрчим). Запропонована авторами методика пройшла апробацію і передбачає формальні та неформальні види організації теоретико-практичної підготовки фахівця з якості освітніх систем. Статистично підтверджено якість методики за допомогою метода Пірсона та однофакторного дисперсійного аналізу. Надалі розроблену методику діагностики управлінсько-квалітологічної компетентності пропонується удосконалити. Такий покращений варіант використовувати для виявлення викладачів із високим рівнем даної компетентності. З числа цих викладачів у перспективі можна формувати експертів з якості освіти на різних рівнях: локальному (для закладу вищої освіти), регіональному і аж до національного.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Olena Budnyk, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

професор, доктор педагогічних наук,

професор кафедри педагогіки початкової освіти

Oksana Kondur, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

доцент, кандидат фізико-математичних наук

декан педагогічного факультету,

 

Galyna Mykhaylyshyn, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

професор, доктор філософських наук,

проректор з науково-педагогічної роботи

Nataliia Ridei, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ

професор, доктор педагогічних наук,

професор кафедри освіти дорослих

Посилання

Avanesov, V. С. (2018). Definition, subject and basic functions of pedagogical diagnostics. November 21, 2018.

http://www.ucheba.com/ur_rus/k_metodkopilka/avanesov.htm

Bebyk, V. (2004). Education in a Global Society: Problems and Prospects. The Bologna Process: Prospects and Development in the Context of Ukraine's Integration into the European Higher Education Area. Kyiv, 18-25.

Bitinas, B. P. & Kataeva L. I. (1993). Pedagogical diagnostics: essence, functions, perspectives. Pedagogics, 2.

Efremova, O. V. (2019). Pedagogical diagnostics in the system of quality assurance training for a future specialist. June 15, 2019. http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/17755-pedagogichna-diagnostika-v-sistemi-zabezpechennya-yakosti-pidgotovki-faxivciv.html

Kondur, O.S. (2018). The management of quality of educational systems in the conditions of globalization: theory, methods of organization, practice. Ivano-Frankivsk: NAIR. 488 p.

Mykhaylyshyn, G. & Kondur, O. (2019). The pedagogical modeling of professional training of managers from quality of education. Educational Space of Ukraine, 15, 96-104.

Podlasy, I. P. (1999). Pedagogy New course. In 2 books. Мoskow: Vlados; book 1. 576 p.; book 2, 256 р.

Internation standard organization. ISO 9000 – Quality management systems. Fundamentals and vocabulary (2005). Brusel: CEN.

Hrnčiar, M., Madzík, P. (2013). Improving the Quality of Higher Education in Central Europe: Approach Based On GAP Analysis. Higher Education Studies, 3 (4). DOI: 10.5539/hes.v3n4p75. June 14, 2019.

https://www.researchgate.net/publication/309934007_Improving_the_Quality_of_Higher_Education_in_Central_Europe_Approach_Based_On_GAP_Analysis.

Orsingher, C. H. (2006). Assessing Quality in European Higher Education Institutions. New York: Physica-Verlag. http://dx.doi.org/10.1007/3-7908-1688-4.

Downloads


Переглядів анотації: 244

Опубліковано

2019-09-24

Як цитувати

Budnyk, O., Kondur, O., Mykhaylyshyn, G., & Ridei, N. (2019). ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІНСЬКО-КВАЛІТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, 32–43. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s4

Номер

Розділ

Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті»