ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s32

Ключові слова:

технологія доповненої реальності, AR-платформа, 3D-модель, освітній процес, мобільний додаток, вільне програмне забезпечення

Анотація

Сучасні методи навчання реалізуються з використанням інформаційних технологій, які полегшують та прискорюють передачу знань студентам, збільшують мотивацію студентів, а також підвищують рівень засвоєння інформації за рахунок різноманітності   й   інтерактивності   її візуального представлення. На сьогоднішній день існує багато підходів до використання технології доповненої реальності в освіті. Такі навчальні системи можна умовно розділити на три основні групи: візуалізація 3D зображень для наочного представлення навчального матеріалу; розпізнавання та маркування реальних об’єктів, що орієнтовані в просторі; взаємодія віртуального об’єкту побудованого комп’ютером (смартфоном)  з  людиною  в  режимі  реального часу. У статті розглянуто поняття доповненої реальності та акцентується увага на застосування технології доповненої реальності в освітньому процесі підготовки студентів технічних спеціальностей. Наводяться актуальність та переваги використання даної технології в освітньому процесі. Проаналізовано AR-додатки: «AR Circuits 4D» та «Electricity AR» з метою їх адаптації до навчального процесу підготовки фахівців з радіоелектроніки. Запропонований алгоритм створення додатків доповненої реальності на платформі Vuforia та програмного забезпечення  Unity3D. Наводяться вимоги до image targets, 3D моделей та їх формату, програмного забезпечення Unity 3D. Наводиться практичний досвід створення навчального AR-додатку на платформі Vuforia та програмного забезпечення  Unity3D, який візуалізує 3D зображення DC-AC перетворювача для наочного представлення навчального матеріалу. 3D модель перетворювача створювалась у CAD-системі Proteus Design Suite, яка конвертувалась програмою Autodesk FBX Converter у формат .fbx. AR-додаток завантажується в Android-пристрій будь-яким відомим способом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Serhii Tsyrulnyk, Вінницький технічний коледж

Кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки

Посилання

Augmented reality or AR technology (2019).

http://thefuture.news/lessons/ua/ar (in Ukrainian)

Macokin, D. & Pakhomova, I. (2019). Augmented reality in the educational process during school hours on the topic of "Leonardo's Inventions".

https://u.nu/8g72 (in Ukrainian)

Matvienko, U. (2015). The use of augmented reality technology in education https://u.nu/6p7o (in Ukrainian)

Best AR SDK for development for iOS and Android in 2019 (2019). https://thinkmobiles.com/blog/best-ar-sdk-review.

Interactive training programs with elements of augmented reality (2019). http://arkids.cards/arcircuits-ru (in Russian)

The key image for the program (2019). http://kfk.biz.ht/android/Electricity/images_ukr.html (in Ukrainian)

Vuforia: a bit of magic in our reality (2013).

https://habr.com/ru/post/198862 (in Russian)

Unity User Manual. Working in Unity Getting Started. Learning the interface (2019). https://docs.unity3d.com/Manual/LearningtheInterface.html

Tsyrulnyk, S., Lysenko, Gh. (2012). Design of microprocessor systems. Vinnitsa: Publishing and polygraphic centre “VNTU” (in Ukrainian)

Downloads


Переглядів анотації: 687

Опубліковано

2019-09-24

Як цитувати

Tsyrulnyk, S. (2019). ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, 355–362. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s32

Номер

Розділ

Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті»