ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС «ARDUINO LEARNER KIT»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1019

Ключові слова:

вбудована система; embedded-розробник; програмування мікроконтролерів; платформа Arduino; програмно-апаратний комплекс; віртуальний стенд; освітній процес

Анотація

Відмінність програмування вбудованих систем  від класичного полягає в тому, що крім знань з теорії алгоритмів, мов програмування, необхідно знати апаратну частину об'єкта, його фізичні або електричні властивості. Програмування для вбудованих систем вважається окремим напрямком. Embedded-розробник займається розробкою, супроводом, тестуванням програмно-апаратних засобів. У статті розглядаються питання, які пов’язані з особливостями практичної підготовки та формуванням професійної компетентності з програмування вбудованих систем здобувачами освіти, що навчаються за галуззю знань 12 Інформаційні технології, 17 Електроніка та телекомунікації програмно-апаратним комплексом «Arduino Learner Kit» на основі платформи Arduino Nano. Програмно-апаратний комплекс «Arduino Learner Kit» призначений для експериментів з керування світлодіодами, генерування кольору та  регулювання яскравості RGB світлодіоду, створення тонального сигналу, обробки подій тактових кнопок, зчитування даних з потенціометра, датчика DHT11, LM35, виведення інформації на семисегментний дисплей, світлодіодний матричний індикатор, LCD-індикатор, ущільнення портів Arduino  регістром зсуву 74HC595, обміну даних через інтерфейс SPI (MAX7219) та  I2C (DS1307). Запропонований підхід застосування фізичного та віртуального стенда «Arduino Learner Kit» для навчання за змішаною та дистанційною формою. Технологія навчання програмно-апаратним комплексом «Arduino Learner Kit» передбачає, що здобувачі освіти вивчають демонстраційні програми з кожною теми та знайомляться з їх роботою на віртуальному стенді «Arduino Learner Kit» та досліджують роботу  на реальному стенді відповідно до особливостей освітнього процесу в закладі освіти. Розкрито особливості моделювання, тестування та налагодження проєктів з Arduino у середовищі Proteus 8.X. Наводиться перелік тем для формування навичок програмування Arduino, складання схем з готових модулів та деталей з використанням програмно-апаратного комплексу «Arduino Learner Kit», які впроваджені в освітній процес.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Михайлович Цирульник, Вінницький національний аграрний університет

Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики

Посилання

Учебно-отладочный стенд EV8031/AVR. URL: http://opensys.com.ua/Stend/Ev8031 (дата звернення: 17.02.2021).

Цирульник С. М, Роптанов В. І. Комп’ютеризований лабораторний віртуальний стенд. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2010. №4. С. 94-98.

Гринчак Н. В., Кузьмичева Е. В. Стенд для изучения микроконтроллеров. Технологический аудит и резервы производства. 2013. № 6 (4). С.15-17.

Войтенко В. П., Білорус І. М. Навчальний лабораторний стенд «INEL-STM». Технічні науки та технології. 2016. №. 3 (5). С. 131.

Шолом П. С., Семенюк В. Я., Бєляков О. В. Програмне забезпечення налагоджувальної плати ARDUINO-LITE-KIT. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2015. № 20. С. 101-105.

Глухов О. В., Кравчук О. О., Левченко Є. В. Створення лабораторного практикуму на основі платформи Аrduino і його роль в навчанні студентів технічних ВНЗ усіх форм навчання спеціальності «Електроніка». Перспективи розвитку сучасної науки та освіти (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 15-16 червня 2020 р.). Львів: Львівський науковий форум, 2020. С. 13.

Цирульник, С. М., Ткачук В. М., Роптанов В. І. Прикладне програмування Embedded та IOT пристроїв. INTERNET-EDUCATION-SCIENCE (IES-2020): матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, 26-29 травня 2020 р.). Вінниця: ВНТУ, 2020. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30960.

Цирульник C. М. Мобільні додатки та онлайн платформи моніторингу даних WI-FI метеостанції. Open educational e-environment of modern University. 2020. № 9. С.181-192. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.15

Rahman, N., Muhammad, R., Khairul, S. Development of educational kit for IoT online learning. International Journal of Technology, Innovation and Humanities. Vol. 1, №1, 2020. P. 26-32. DOI : https://doi.org/10.29210/881001.

Open Source Arduino Learner Kit V2. URL: https://www.instructables.com/Open-Source-Arduino-Learner-Kit-V2 (дата звернення: 17.02.2021).

Autodesk Tinkercad Simulation of Arduino UNO Ping Pong Game V2.0. URL: https://www.instructables.com/Autodesk-Tinkercad-Simulation-of-Arduino-UNO-Ping-/ (дата звернення: 17.02.2021).

Эмулятор Arduino UnoArduSim позволяет тестировать код без аппаратных средств. URL: https://cutt.ly/Qf2cIiB (дата звернення: 17.02.2021).

Цирульник С. М., Лисенко Г. Л. Проектування мікропроцесорних систем. Вінниця: ВНТУ, 2012. 201 c.

Цирульник С. М. Підходи до організації лабораторно-практичних занять під час дистанційного навчання. Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (Вінниця, 9-10 листоп. 2020 р.). Суми/Вінниця: НІКО/ВНТУ, 2020. C. 268-272. URL: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/27917.pdf (дата звернення: 17.02.2021).

Downloads


Переглядів анотації: 600

Опубліковано

2021-04-28

Як цитувати

Цирульник, С. М. (2021). ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС «ARDUINO LEARNER KIT». Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (10), 231–240. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1019

Номер

Розділ

Статті