ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s33

Ключові слова:

методична система, використання, хмаро орієнтоване навчальне середовище, майбутні фахівці з інформаційних технологій, підготовка

Анотація

У статті проведено аналіз стану готовності викладачів ЗВО використовувати хмаро орієнтоване навчальне середовище у підготовці майбутніх фахівців з інформаційних технологій, який показав, що 59% серед опитаних викладачів мають уявлення про хмарні технології й сервіси; 34 % – під час викладання свого предмету використовують хмаро орієнтовані засоби навчання; 16% викладачів використовують у професійно-педагогічній  діяльності хмаро орієнтоване навчальне середовище; 100% респондентів згодились використовувати в освітньому процесі спроектоване хмаро орієнтоване навчальне середовище за авторською методичною системою. Досліджено, чи є спроектоване хмаро орієнтоване навчальне середовище підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій ефективним за виокремленими критеріями та показниками. Описано основні компоненти методичної системи використання хмаро орієнтованого навчального середовища (ХОНС) підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій (мету та зміст, методи, форми і засоби використання ХОНС в освітньому процесі закладу вищої освіти). Встановлено, що при побудові методичної системи використання хмаро орієнтованого навчального середовища підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій варто: здійснювати добір хмаро орієнтованої системи підтримки навчання  як складника ХОНС для використання у навчальному процесі майбутніх фахівців з інформаційних технологій, а також хмаро орієнтованих засобів навчання, що є доцільними для застосування у процесі навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій; удосконалити зміст дисциплін, що безпосередньо пов’язані з програмуванням для використання хмаро орієнтованої системи підтримки навчання та хмаро орієнтованих засобів навчання під час вивчення різних тем дисциплін такого напрямку; розробити факультатив "Хмарні технології в освіті", та впровадити його для ознайомлення з особливостями використання хмарних технологій в освітньому процесі майбутніх фахівців з інформаційних технологій, а також проводити тренінги для викладачів та вчителів з метою ознайомлення з особливостями використання хмарних технологій в освітньому процесі закладів освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Tetiana Vakaliuk, Державний університет "Житомирська політехніка"

доцент, кандидат педагогічних наук,
професор кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки

Mariia Medvedieva, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доцент, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій

Посилання

Bykov, V. Yu., & Zhuk, Yu. O. (2003). Theoretical and Methodological Principles of Modeling the Educational Environment of Modern Pedagogical Systems. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity: zb. Nauk, № 1 (5), 64-76. (in Ukrainian)

Vakaliuk, T.A. (2018). Selection of mass open online courses for use in the preparation of bachelors of computer science. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Melitopol, 3 (20), 128-133 (in Ukrainian)

Vakaliuk, T.A. (2018) Designing a cloud-based learning environment for the preparation of bachelors of computer science: theoretical and methodological foundations: Monograph. Zhytomyr; vyd-vo FOP "O.O.Yevenok", 388 p. (in Ukrainian)

Vakaliuk, T.A., & Antoniuk, D.S. (2019). Cloud technology in education. Training manual for course attendees. Zhytomyr: vyd-vo FOP "O.O.Yevenok", 128p. (in Ukrainian)

Hlazunova, O. H., & Yakobchuk, O. V. (2014). Design of the architecture of the cloud-oriented informational and educational environment for the training of future IT specialists [Online]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 6 (44), 141-156. March 14, 2015

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1133/875(in Ukrainian)

Kontsedailo, V.V., & Vakaliuk, T.A. (2018). Instructional and methodical materials for practical lessons from the course "Professional practice of software engineering". Zhytomyr: vyd-vo FOP "O.O.Yevenok", 60 p. (in Ukrainian)

Lytvynova, S. H. (2016). Theoretical and methodical bases of designing of cloud-oriented educational environment of a comprehensive educational institution: diss. doctor ped. Sciences: 13.00.10. Institute of Information Technologies and Training of NAPN of Ukraine, 602 p. (in Ukrainian)

Morze, N. V., & Kuzminska, O. H. (2011). Pedagogical aspects of using cloud computing. Informatsiini tekhnolohii v osviti, 9, 20-29. (in Ukrainian)

National Strategy for the Development of Education in Ukraine for 2012-2021 (2014). January 10, 2014.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#n10. (in Ukrainian)

Shyshkina, M. P., & Popel, M. V. (2013). The cloud-oriented educational environment of an educational institution: the current state and prospects of research development [Online]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 5 (37), 66-80. January 10, 2014.

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/903/676. (in Ukrainian)

Vakaliuk, T. A. (2019). Theoretical and methodical principles of the cloud-based learning environment design and use in the training of bachelors in computer science: diss. doctor ped. Sciences: 13.00.10. Institute of Information Technologies and Training of NAPN of Ukraine. 614 p. (in Ukrainian)

Downloads


Переглядів анотації: 844

Опубліковано

2019-09-24

Як цитувати

Vakaliuk, T., & Medvedieva, M. (2019). ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, 363–374. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s33

Номер

Розділ

Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті»