№ 3 (2017)

					View № 3 (2017)

Рекомендовано до друку 
Київський університет імені Бориса Грінченка
Витяг з протоколу №8 засідання Вченої ради від 30 серпня 2017 р.

Рецензенти:

  • Жильцов Олексій Борисович, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-методичної та навчальної роботи, Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна).
  • Євгенія Смирнова-Трибульська, професор, доктор габілітованний, координатор проекту IRNet, завідувач кафедри гуманітарної освіти і наук про педагогічну підтримку Університету Сілезії (Польща).

DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3

Опубліковано: 2017-09-06

Тенденції та стратегії розвитку відкритих освітніх ресурсів. Формування відкритого освітнього е-середовища університету

Застосування ІКТ в економіці та управлінні

Open educational e-environment of modern university