ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК У НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ НА ПЛАТФОРМАХ МВОК

  • M. Zolochevska Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради http://orcid.org/0000-0002-9687-8015
Ключові слова: формувальне оцінювання, зворотний зв’язок, тест, платформа Moodle, масові відкриті он-лайн курси (МВОК)

Анотація

Стаття присвячена проблемі формувального оцінювання. Розглядаються теоретичні основи надання якісного зворотного звязку як інструменту формувального оцінювання. Зворотний зв’язок, який отримує учень, є одним з найважливіших і найвагоміших факторів для перетворення традиційного оцінювання у формувальне, тобто таке, яке формує і підживлює процес навчання. Метою цього дослідження є визначення умов, за яких зворотний зв’язок (реакція, feedback), який отримає учень у відповідь на свої навчальну активність, стане ефективним механізмом формувального оцінювання і, як результат, найбільш можливого прогресу учня. Окрім того, до завдань цього етапу дослідження включено аналіз інструментів, доступних на платформі МВОК (масових відкритих он лайн курсів) Moodle, для організації зворотного зв’язку як механізму формувального оцінювання. Автор аналізує формувальне оцінювання як один із основних трендів розвитку системи сучасної освіти, подає статистичний аналіз вживаності цього терміну у науковій літературі, здійснений за допомогою сервісу SpringerExemplar, а також визначає на основі літературних джерел специфічні риси цього виду оцінювання на відміну від інших. Особливості формувального оцінювання визначають необхідність прискіпливо ставитися до проблеми надання учню якісного зворотного зв’язку. У статті подано трактування поняття «зворотний зв’язок», надано класифікацію та охарактезовано такі його види, як ретроспективне, перспективне та інстроспективне. У курсах на платформах МВОК (наприклад, Moodle) є можливості планувати зворотний зв’язок через коментування відповідей учнів. Щоб формалізувати ці коментарі подано схему- модель аналізу відповідей учнів. Практично реалізувати ідеї подання різних типів зворотного зв’язку у курсах на платформах МВОК автор рекомендує через встановлення налаштувань і вибору потрібних режимів. У статті проаналізовано використання інтерактивного та адаптивного режимів опитування, надано рекомендації щодо налаштування параметрів перегляду коментарів. Поза увагою автора залишилися питання розробки контенту тестів, а також розробка комплексної технології створення тестів для формувального оцінювання, які планується розглянути у перспективі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

M. Zolochevska, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики

Посилання

Концепція нової української школи [Електронний ресурс]. Сайт МОН України. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html

Дементієвська Н. Формуюче оцінювання в курсі допрофільної підготовки за програмою Intel «Шлях до успіху». Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2012. № 2. С. 60-69.

Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. К.: Кондор. 2009. 670 с.

Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П. Формувальне оцінювання: від теорії до практики. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2013. № 6. С. 45-57.

Фишман И. С., Голуб Г. Б. Формирующая оценка образовательных результатов учащихся: методическое пособие. Самара: Учебная литература. 2007. 244 с.

Gavin T L Brown. Lecture 1: Reporting useful feedback. URL: https://www.coursera.org/learn/learning-assessment/home/week/3

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

New Ukrainian School Concept (2016). Retrieved from http://mon.gov.ua/activity/ education/zagalna-serednya/ ua-sch-2016/ konczepcziya.html (in Ukrainian)

Dementiyevs`ka, N. (2012). Formative assessment in the course of pre-field training with the Intel program "Path to Success", 2, 60-69 (in Ukrainian)

Maksy`myuk, S. P. (2009). Pedagogy: Tutorial. Kyiv: Kondor, 670 (in Ukrainian)

Morze, N., Barna, O. & Vember, V. (2013). Formative: from theory to practice. Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh, 6, 45-57 (in Ukrainian)

Fishman, I. & Golub, G. (2007). Formative assessment of students' educational results". Samara: Publishing House “Uchebnaya literature”, 244 (in Russian)

Gavin, T L Brown. Lecture 1: Reporting useful feedback. Retrieved from https://www.coursera.org/learn/learning-assessment/home/week/3


Переглядів анотації: 1088
Завантажень PDF: 960
Опубліковано
2017-09-06
Як цитувати
Zolochevska, M. (2017). ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК У НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ НА ПЛАТФОРМАХ МВОК. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 230-237. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.230f37
Номер
Розділ
Тенденції та стратегії розвитку відкритих освітніх ресурсів. Формування відкритого освітнього е-середовища університету