УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІКЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Ключові слова: підвищення кваліфікації, керівник закладу середньої освіти, ІКТ-компетентність, мережа Інтернет

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі забезпечення комп’ютерної грамотності та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику управління закладом середньої освіти. Презентуються та аналізуються результати самоаналізу керівників школи щодо розвитку їхніх навичок роботи у мережі Інтернет. Відзначається, що на сучасному етапі розвитку українського суспільства виникає вимога до керівника-освітянинапостійно підвищувати інформаційні та комунікаційні компетентності, поглиблювати та оновлювати знання з ІКТ, розвивати навички орієнтації в інформаційному просторі та використання інформаційних продуктів та послуг у своїй діяльності. Констатується, що керівники шкіл в більшості своїй стали впевненими користувачами комп’ютерної техніки та усвідомлюють можливості, які надає мережа Інтернет для адміністративної, педагогічної та дозвільнєвої діяльності. Автор надає рекомендації щодо розробки та викладання ряду дисциплін для потреб розвитку керівником школи своїх навичок роботи у мережі Інтернет.

 

DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.45354

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Kostiantyn Lynov, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат наук державного управління, доцент, доцент кафедри управління

Vsevolod Lynyov, Київський університет імені Бориса Грінченка

аспірант

Посилання

Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 4.02.1998 р. № 74/98-ВР [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр

Линьов К.О. Розвиток навичок роботи керівника загальноосвітнього навчального закладу у мережі Інтернет // 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи: зб. матер. Міжнарод. наук. конф. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. C. 255-262.

Литвинова С. Г. Інформаційно-комунікаційні компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс]. URL: http://lib.iitta.gov.ua/210/1/statja-9.pdf

Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки» від 5 липня 2012 р. № 5096. VІ [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5096-17

Постанова Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні» від 1 грудня 2005 р. № 3175. ІV [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3175-15

Робінсон К., Ароніка Лу. Шнола майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту. Львів: Літопис. 2016. 258 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Law of Ukraine “On the National Program of Informatization” from the 4th of February 1998 №74/98-BP (1998). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/74/98-вр (in Ukrainian)

Lynov, K.O. (2014). Developing school principal’s skills to work in Internet // 1025th anniversary of the history of education in Ukraine: the tradition, modernity and perspectives: materials of international conference. Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv University, 255-262 (in Ukrainian)

Lytvynova, S. (2011). Secondary Schools Teacher’s Information and Communication Competences. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/210/1/statja-9.pdf (in Ukrainian)

Resolution of the Supreme Council of Ukraine “On approval of Program of informatization of the legislative process in the Parliament of Ukraine for 2012-2017 years” from the 5th of July 2012 №5096 VІ (2012). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5096-17 (in Ukrainian)

Resolution of the Supreme Council of Ukraine “On recommendations of parliamentary hearings on the development of information society in Ukraine” from the 1st of December 2005 №3175 – ІV (2005). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3175-15 (in Ukrainian)

Ken Robinson, Lou Aronica (2016). Creative schools: The Grassroots Revolution That’s Transforming Education. Lviv: Litopys, 258 (in Ukrainian)


Переглядів анотації: 370
Завантажень PDF: 239
Опубліковано
2017-09-06
Як цитувати
Lynov, K., & Lynyov, V. (2017). УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІКЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 345-354. вилучено із https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/101
Номер
Розділ
Застосування ІКТ в економіці та управлінні