ACADEMIC TEACHERS' SKILLS AND THEIR POTENTIALITIES OF APPLYING E-LEARNING RESOURCES

Анотація

The presented studies were conducted in 2015-2016, within the project IRNet – International research network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences, in Poland (University of Silesia in Katowice, Faculty of Ethnology and Educational Science in Cieszyn) and the Czech Republic (University of Ostrava, Faculty of Education). The research was aimed at learning academic teachers’ opinions on their own skills and possibilities of using various resources from the e-learning environment, as well as the ways in which they apply information and communication technologies in the educational process.


DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.10t109

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ewa Ogrodzka-Mazur, University of Silesia in Katowice, Faculty of Ethnology and Educational Science in Cieszyn

Prof. Ph.D. hab.

Anna Szafranska, University of Silesia in Katowice, Faculty of Ethnology and Educational Science in Cieszyn

Ph.D. hab.

Посилання

Bednarek, J. (2002). Media w nauczaniu. Warszawa, MIKOM.

Chmielewski, K. (2013). Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej oraz potrzeb edukacyjnych polskich nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość. Raport końcowy. Warszawa. http://www.kno.koweziu.edu.pl/artykuly/201-raport-diagnoza-stanu-ksztalcenia-na-odleglosc-w-polsce-i-wybranych-krajach-unii-europejskiej.html

Clark, A. (2007). E-learning – nauka na odległość. Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

Eger, L. & Dvořáková, E. (2003). Centrum celoživotního vzdělávání. Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava.

Eger, L. (2005). Technologie vzdělávání dospělých. Plzeň, Západočeská univerzita.

Eger, L. (2012). Vzdělávání dospělých a ICT. Aktuální stav a predikce vývoje. Plzeň, NAVA.

Juszczyk, S. (2003). Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kubiak, M. J. (2000). Wirtualna edukacja. Warszawa, MIKOM.

Lojda, J. (1999). Význam kvality v distančním vzdělávání. In: Distanční vzdělávání v České republice – současnost a budoucnost. Praha, Národní centrum distančního vzdělávání.

Malach, J., Kostolánová, K., Chmura, M., Ogrodzka-Mazur, E. & Szafrańska-Gajdzica, A. (2016). Social media at Czech and Polish universities: a comparative study. “International Journal of Information and Communication Technologies in Education”, Vol. 5, No. 1.

Midgley, S. (2017). What is Distance Learning? http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/distance-learning/what-is-distance-learning/.

Moore, M. G., & Anderson W. G. (2003). Handbook of distance education. Mahwah, London, Lawrence Erlbaum Associates. http://distancne.blogspot.cz/.

Mužík, J.(2011). Andragogická didaktika. Řízení vzdělávacího procesu. Prahav, Wolters Kluver ČR, a.s..

Ogrodzka-Mazur, E., Gajdzica, A., Chmura, M. & Malach, J. (2015). Research into students' ICT competencies and their use in ICT at selected universities. A Polish – Czech comparative study. “Studia Edukacyjne”, No. 36.

Ogrodzka-Mazur, E. & Szafrańska-Gajdzica, A. (2016). The diagnosis of ICT and intercultural competences of pedagogy students. A Polish – Czech comparative study. In: Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. J. Malach, I. Červenková, M. Chmura (eds). Ostrava, Ostravská univerzita.

Powell, A. et al. (2015). Blending Learning: The evolution of Online and Face-to-Face Education from 2008-2015. iNACOL.

Powell, A. et al. (2015): iNACOL Blending Learning Teacher Competency Framework. iNACOL. http://www.inacol.org/resource/inacol-blended-learning-teacher-competency-framework/.

Průcha, J. & Veteška, J. (2012). Andragogický slovník. Praha, GRADA.

Smal, T. (2009). Nauczanie na odległość (e-learning). ”Zeszyty Naukowe WSOWL”, No. 3 (153).

Zlámalová, H. (2008). Distanční vzdělávání a e-learning. Praha, Univerzita Jana Amose Komenského.

Zounek, J. (2006). E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu. ”Pedagogika”, Vol. 56, No. 4.

Zounek, J. (2009). E-learning ve školním vzdělávání. In: Pedagogická encyklopedie. J. Průcha (ed.). Praha, Portál.


Переглядів анотації: 316
Завантажень PDF: 195
Опубліковано
2017-09-06
Як цитувати
Ogrodzka-Mazur, E., & Szafranska, A. (2017). ACADEMIC TEACHERS’ SKILLS AND THEIR POTENTIALITIES OF APPLYING E-LEARNING RESOURCES. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 100-109. вилучено із https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/74
Номер
Розділ
Open educational e-environment of modern university