СЕРВІСНИЙ СУПРОВІД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПЕРЕМІЩЕНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

  • Mykola Semenov Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ http://orcid.org/0000-0003-4989-8109
Ключові слова: дистанційне навчання, переміщений університет, сервісна підтримка, ITIL, Agile

Анотація

Досвід роботи переміщених університетів в Україні засвідчив необхідність функціонування у вищому навчальному закладі служби підтримки дистанційного навчання. У статті розглянуто організацію сервісної підтримки дистанційного навчання. Система сервісної підтримки має передбачати, що частину сервісу слід інкапсулювати в матеріалах дистанційного курсу, частину – у базі інструкцій і відповідей на запитання, пояснювальних відео, пробних курсах, пропедевтичних відкритих mooc-курсах, а команда для надання сервісу з дистанційного навчання повинна бути командою багатопрофільних фахівців. Визначено команду сервісної підтримки, у ній повинні бути: педагог, наставник, фасилітатор, методист; фахівець з IT та інтернет-технологій; психолог; соціолог; фахівець з комунікацій і запобігання конфліктів. Показано, що, крім технічного супроводу, сервісна підтримка повинна надавати методичну, адаптивну та психологічну допомогу. Проаналізовано дві технології – ITIL та Agile, розглянуто можливості їх застосування в практиці університетів. Визначено три рівні для розробки й системного впровадження сервісів підтримки дистанційного навчання: організація навчального контенту, організація процесу навчання, організація роботи служби підтримки. Сформовано портфель сервісів для служби підтримки дистанційного навчання в університеті, якій ураховує три рівні впровадження сервісів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Mykola Semenov, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач навчально-методичного відділу

Посилання

Beck, K., Beedle, M., & Bennekum, A. Agile manifesto [Online]. 2001. URL: http://www.agilemanifesto.org. Title from the screen.

Anderson T. The theory and practice of online learning. Athabasca: AU Press, 2008. 472 p. (2).

Brockwell P. & Davis R. ITSM: an interactive time series modelling package for the PC. New York: Springer Science & Business Media, 1991. 104 p.

Clark R. & Mayer R. E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. San Francisco: Pfeiffer, 2016. 527 p. (3).

Köhler P. ITIL. Berlin: Springer, 2006. 396 p.

Rosenberg M. E-learning: Strategies for delivering knowledge in the digital age. New York: McGraw-Hill. 2001. 344 p. (9).

Taylor S. The official introduction to the ITIL service lifecycle. London: The Stationary Office. 2007. 252 p.

Прізюк О. М., Котеленець К.М. Досвід роботи служби підтримки як один із засобів забезпечення якості дистанційного навчання в університеті. Вісн. ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2016. № 3. С. 38 – 46.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Beck, K., Beedle, M., & Bennekum, A. V. (2011). Agile manifesto. Retrieved May 01, 2017, from http://agilemanifesto.org/ (in English)

Anderson, T. (2008). The theory and practice of online learning (2nd ed.). Athabasca: AU Press (in English)

Brockwell, P., & Davis, R. (1991). ITSM: an interactive time series modelling package for the PC . New York: Springer Science & Business Media (in English)

Clark, R., & Mayer, R. (2016). E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. San Francisco: Pfeiffer (in English)

Köhler, P. (2006). ITIL. Berlin: Springer (in German)

Rosenberg, M. (2001). E-learning: Strategies for delivering knowledge in the digital age. New York: McGraw-Hill (in English)

Taylor, S. (2007). The official introduction to the ITIL service lifecycle. London: The Stationary Office (in English)

Priziuk O. M. (2016) Experience of Service support in e-learning and ensuring its quality at the university, Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka, 3, 38-46 (in Ukrainian)


Переглядів анотації: 461
Завантажень PDF: 371
Опубліковано
2017-09-06
Як цитувати
Semenov, M. (2017). СЕРВІСНИЙ СУПРОВІД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПЕРЕМІЩЕНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 295-302. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.29532
Номер
Розділ
Тенденції та стратегії розвитку відкритих освітніх ресурсів. Формування відкритого освітнього е-середовища університету