МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.30309

Ключові слова:

мобільні додатки, молодша школа, математика, мобільні пристрої, смартфон, BYOD

Анотація

Інтерес до інтеграції мобільних додатків в навчання буде продовжувати рости. Сьогодні потрібні такі методи навчання, які полегшували і прискорювали передачу знань учням, активізували процес засвоєння ними знань, навчали їх прийомам самостійної роботи з матеріалом, підвищували продуктивність навчальної праці і праці педагога. Такі методи навчання можна реалізувати на основі використання інформаційних технологій в освіті. Основною проблемою є потреба в розробці методів і ресурсів для підтримки і навчання учнів молодшої школи використання мобільних технологій. Мобільні технології можуть зробити процес навчанняцікавішим, що відповідає вимогам сьогоднішнього дня,надаючи потрібну інформацію в потрібний час. Реалізуєтьсядіяльнісний підхід, пізнавальна діяльність дитиниорганізовується в тій формі, при якій він сам відкриває для себе знання, який навчається стає суб'єктом діяльності вчення, так якпрограми вимагають від нього активного управління.Використання електронних пристроїв на різних уроках у початковій школідозволяє розвивати вміння учнів орієнтуватися в інформаційнихпотоках навколишнього світу, опановувати практичними способами роботи з інформацією, розвивати вміння, що дозволяють обмінюватися інформацією здопомогою сучасних технічних засобів.Правильно підібрані мобільні програми дозволяють підтримувати навчання в зоні найближчого розвитку за рахунок варіативності змісту ігрових і навчальних завдань, способів і засобів їх вирішення.В даній статті теоретично обґрунтовано модель навчального мобільного додатку для математики учнів молодшої школи.Поставленні та описані відповідні завдання до мети роботи. Вивчено зарубіжний та вітчизняний досвід вчених за даною проблематикою. Розкрито поняття«мобільний додаток», «прототип», «BYOD».Визначено основні переваги та недоліки застосування мобільного навчання. Описано спосіб реалізації мобільного навчання з використанням мобільних додатків. Представлені перспективи подальшого дослідження. Сформовані та описанні  рекомендації по впровадженню «мобільної освіти» в початковій школі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Vladyslav Bilous, Київський університет імені Бориса Грінченка

Методист центру ІКТ - компетенцій НДЛ інформатизації освіти

Посилання

Горбатюк Р. М., Тулашвілі Ю. Й.. Мобільне навчання як нова технологія вищої освіти [Електронний ресурс]. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. №27. С. 31-34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvuuped_2013_27_10

Дендев Б. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: монография / под ред.: Б. Дендева. М.: ИИТО ЮНЕСКО. 2013. 320 с.

Евзикова О. В. Что такое мобильное обучение и BYOD [Электронный ресурс]. Teachtech. 2015. URL: http://teachtech.ru/teoriya-onlajn-obucheniya/chto-takoe-mobilnoe-obuchenie-i-byod.html

Педагогічне обґрунтування системи фільтрації нецільових ресурсів мережі Інтернет. П. П. Воробієнко, В. А. Каптур, О. А. Василенко. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2013. № 1. С. 170-175 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2013_1_31

Пэйн Н. 10 элементов мобильного обучения [Електронний ресурс]. Дистанционное обучение: информационный портал. – URL: http://www.distance-learning.ru/db/el/C89AA03833448937C32577660010ACF1/doc.html

Santos I., Bocheco O. Exploring BYOD Usage in the Classroom and Policies. International Journal Of Information And Communication Technology Education. 2016. №4. С. 51-61.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Gorbatyuk, R.M & Tulushvili, Y. Y. (2013). Mobile learning as a new technology of higher education. Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, 27. Retrieved October 23, 2010, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_27_10 (in Ukrainian)

Dendev, B. (2013). Information and communication technologies in education: monograph - M .: IITE UNESCO (in Russian)

Evizikova, O.V.(2015). What is mobile training and BYOD. Retrieved July 11, 2015, from http://teachtech.ru/teoriya-onlajn-obucheniya/chto-takoe-mobilnoe-obuchenie-i-byod.html (in Russian)

Vorobienko, P.P.& Kaptur, V.A.& Vasilenko, O.A. (2013). Pedagogical substantiation of the filtration system of non-targeted Internet resources. Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Pedagogy, 1. Retrieved May 28, 2013, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_27_10 (in Ukrainian)

Payne, N. 10 Elements of Mobile Learning Retrieved from http://www.distance-learning.ru/db/el/C89AA03833448937C32577660010ACF1/doc.html (in Russian)

Santos, I. & Bocheco O. (2016). International Journal of Information and Communication Technology Education, 12, 4. Retrieved October-December, 2016.

Downloads


Переглядів анотації: 1367

Опубліковано

2017-09-06

Як цитувати

Bilous, V. (2017). МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 303–309. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.30309

Номер

Розділ

Змішане та дистанційне навчання як спосіб доступу до якісної освіти