ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: використання сервісів Google, заклад середньої освіти, інформаційно-комунікаційні технології, сервіси Google, управління закладом середньої освіти, хмарні технології

Анотація

У статті окреслено необхідність розроблення і використання мережевих технологій у закладах середньої освіти для підвищення якості освітнього процесу, впровадження на їх основі новітніх методів навчання, що ґрунтуються на застосуванні сучасних комп’ютерних засобів, забезпечення вибіркового авторизованого доступу управлінців, педагогів, учнів до конкретних мережевих ресурсів. Визначено переваги хмарних технологій як способу задоволення освітніх потреб у здобутті нових знань. Ці технології реалізуються за допомогою сервісів Google в управлінні закладом середньої освіти задля забезпечення оптимізації збору, збереження, пошуку, опрацювання та представлення інформації. Обґрунтовано ефективність використання сервісів Google для: прийняття управлінського рішення (розпорядження, накази, рекомендації, плани тощо). Такі сервіси використовуються також для організації виконання прийнятих рішень і планів, включаючи доведення рішення (плану) до виконавця; забезпечення моделювання управлінського рішення; координації діяльності виконавців. Вони сприяють забезпеченню оперативного, поточного та підсумкового контролю; обліку результатів діяльності закладу освіти та учасників освітнього процесу; дають можливість здійснити аналіз та оцінку діяльності закладу, її ефективності. Наведено приклад використання сервісів Google в управлінській діяльності керівника для: планування – календар, пошта; організації – диск; координації – пошта, Hangouts; обліку – диск; аналізу – форми. Зазначені базові сервіси Google дають можливість використовувати в освітньому процесі та управлінні Web-додатки, електронні журнали та учнівські електронні щоденники, он-лайн-сервіси для освітнього процесу, систему дистанційного навчання, спільний доступ до розроблення та роботи з документами, проведення відеоконференцій тощо. Розроблено алгоритм реалізації управлінського процесу у закладі середньої освіти із використанням сервісів Google. Етапами такого алгоритму є: створення події, запрошення колег, підтвердження участі, надання доступу, моніторинг участі, аналіз проведеного заходу, рефлексія та висвітлення події,планування подальшої діяльності, подальша комунікація та співпраця. Визначено необхідні умови технічного забезпечення використання хмарних технологій: Інтернет, комп’ютер, браузер, навички роботи з Інтернетом та веб-застосунками.

 

DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.43734

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Valentyna Gladkova, Київський університет імені Бориса Грінченка

професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри управління 

Alla Panchenko, Київський університет імені Бориса Грінченка

доцент, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління

Ganna Panchenko, Київський університет імені Бориса Грінченка
старший викладач кафедри управління

Посилання

Дзюбенко А. А. Новые информационные технологии в образовании. М.: МИР. 2010. 104 с.

Морзе Н.В., Кузьмінська О.Г. Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень. Інформаційні технології в освіті. 2011. №9. С. 20-29.

Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. К.: Знання України. 2003. 448 с.

Олійник Л. М. Застосування базових сервісів Google у системі післядипломної педагогічної освіти. Інформаційні технології в освіті. 2015. № 22. С. 93-102.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Dziubenko, A. A. (2010). The new information technologies in education. Moscow: MIR. (in Russian).

Morze, N.V. & Kuzminska, O. H. (2011). Pedagogical aspects of using cloud technologies. Informatsiini tekhnolohii v osviti, 9, 20-29. (in Ukrainian).

Ohneviuk, V. O. (2003). Education in the system of values of sustainable human development. Kyiv: Znannia Ukrainy. (in Ukrainian).

Oliinyk, L. M. (2015). The using basic Google services in the system of postgraduate education. Informatsiini tekhnolohii v osviti, 22, 93-102. (in Ukrainian).


Переглядів анотації: 1255
Завантажень PDF: 3166
Опубліковано
2017-09-06
Як цитувати
Gladkova, V., Panchenko, A., & Panchenko, G. (2017). ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 337-344. вилучено із https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/100
Номер
Розділ
Застосування ІКТ в економіці та управлінні