ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ХМАРООРІЄНТОВАНОГО ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВРАХОВУЮЧИ ІКТ- КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.27482

Ключові слова:

персональне навчальне середовище, соціальні мережні сервіси, віртуальне освітнє середовище ВНЗ, сучасні освітні тренди, ключові компетентності

Анотація

У даній статті висвітлені дослідження ікт-компетентностей студентів та їх здатностей використовувати інформаційні та комунікаційні технології для здійснення інформаційної діяльності у своїй професійній галузі. А також, розглянуті особливості формування якісного сучасного хмароорієнтованого персоналізованого освітнього середовища враховуючи ІКТ-компетентність учасників навчального процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Nataliia Morze, Київський університет імені Бориса Грінченка

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності

Svitlana Spivak, Київський університет імені Бориса Грінченка

старший викладач кафедри Інформаційних технологій і математичних дисциплін

Факультет інформаційних технологій та управління

Посилання

Duhnich Y. European Studies 2020 Smart education [Електронний ресурс]. 2014. URL: http://www.smart-edu.com/learning-in-europe-2020.html

Kadle A. Elements For Constructing Social Learning Environments [Електронний ресурс]. 1003. URL: http://www.upsidelearning.com/blog/index.php/2010/03/10/elements-for-constructing-social-learning-environments/

Hart J. Top 100 Tools for Learning 2014 [Електронний ресурс]. Annual list compiled by Jane Hart from the votes of learning professionals worldwide. 2209. URL: http://c4lpt.co.uk/top100tools

Schroer W. J. Generations X,Y,Z and the Others. Cont’d [Електронний ресурс]. URL: http://www.socialmarketing.org/newsletter/features/generation3.html

Siemens G. Researching open online courses [Електронний ресурс]. 407. URL: http://www.elearnspace.org/blog/2011/07/04/researching-open-online-courses/.

Кухаренко В. Дидактика масових відкритих онлайн курсів [Електронний ресурс]. 2609. URL: http://www.slideshare.net/kvntkf/mooc-omsk

Співак С. М. Взаємозв’язок формального та неформального навчання при створенні персонального електронного навчального середовища сучасного студента. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: науково-методичний журнал. К. : Вид. тов. «Світоч», 2014. № 3 (51) С. 10-14

Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) ДОВІДНИК ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ЕСТS [Електронний ресурс]. ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ. URL: http://www.ubs.gov.ua/files/462_files_1/Europeiskakredutnotransfernasystema.pdf

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Duhnich Y. European Studies 2020 Smart education (2014). http://www.smart-edu.com/learning-in-europe-2020.html

Kadle, A.. Elements For Constructing Social Learning Environments. The Upside Learning Blog, (2010). http://www.upsidelearning.com/blog/index.php/2010/03/10/elements-for-constructing-social-learning-environments/

Hart J. Annual list from the votes of learning professionals worldwide. Top 100 Tools for Learning (2013). http://c4lpt.co.uk/top100tools/

Schroer, W. J. (2014).Generations X, Y, Z and the Others - Cont'd. The Social Librarian Newsletter - WJ Schroer Company. http://www.socialmarketing.org/newsletter/features/generation3.html

Siemens, G. (2011). Researching open online courses. Elearnspace http://www.elearnspace.org/blog/2011/07/04/researching-open-online-courses/

Kukharenko, V. (2013). Didactic of massive open online courses. Mooc omsk, http://www.slideshare.net/kvntkf/mooc-omsk

Spivak, S. M. (2014) The relationship between formal and informal learning in creating a personalized electronic learning environment for a modern student. Informatyka ta informacijni texnolohiyi v navchal"nyx zakladax: naukovo-metodychnyj zhurnal, 3 (51), 10-14 (in Ukrainian)

European Credit Transfer and Accumulation System (ЕСТS), EUROPEAN COMMISSION, ECTS Users' Guide. (2014). http://www.ubs.gov.ua/files/462_files_1/Europeiskakredutnotransfernasystema.pdf (in Ukrainian)

Downloads


Переглядів анотації: 1081

Опубліковано

2017-09-06

Як цитувати

Morze, N., & Spivak, S. (2017). ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ХМАРООРІЄНТОВАНОГО ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВРАХОВУЮЧИ ІКТ- КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (3), 274–282. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.27482

Номер

Розділ

Тенденції та стратегії розвитку відкритих освітніх ресурсів. Формування відкритого освітнього е-середовища університету

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>