№ 2 (2016)

					View № 2 (2016)

Рекомендовано до друку
Київський університет імені Бориса Грінченка
Витяг з протоколу №8 засідання Вченої ради від 29 серпня 2016 р.

Рецензенти:

  • Жильцов Олексій Борисович, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-методичної та навчальної роботи, Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна).
  • Євгенія Смирнова-Трибульська, професор, доктор габілітованний, координатор проекту IRNet, завідувач кафедри гуманітарної освіти і наук про педагогічну підтримку Університету Сілезії (Польща).

DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325

Опубліковано: 2016-09-06