ВЕБОМЕТРИЧНИЙ РЕЙТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО Е-СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • Oksana P. Buinytska Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Ivan S. Stepura Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Valeriia A. Smirnova Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.107119

Ключові слова:

Webometrics, рейтинг університетів, вебометричний рейтинг, відкрите освітнє е-середовище університету, інституційний репозиторій, профіль науковця, якість е-середовища

Анотація

У статті досліджено вплив світового рейтингу університетів – Webometrics на якість ресурсів відкритого освітнього е-середовища. Проаналізовано показники та тенденції Київського університету імені Бориса Грінченка за даним рейтингом, описано досвід роботи університету щодо покращення позицій у Webometrics, зокрема, особливості організації відкритого освітнього е-середовища та запровадження внутрішнього вебометричного рейтингу структурних підрозділів. Розглянуто вплив на рейтингові показники публікацій науковців, розміщених в відкритому інституційному репозиторії та створення профілів у Google Scholar.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Oksana P. Buinytska, Київський університет імені Бориса Грінченка

завідувач НДЛ інформатизації освіти

Ivan S. Stepura, Київський університет імені Бориса Грінченка

методист НДЛ інформатизації освіти

Valeriia A. Smirnova, Київський університет імені Бориса Грінченка

методист НДЛ інформатизації освіти

Посилання

Концепція розвитку КУ імені Б. Грінченка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kubg.edu.ua/resursi/dokumenti.html.

Захарченко В.М., Калашнікова С.А., Луговий В.І. / За ред. В.Г.Кременя, Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид. – К. : ТОВ ВД Плеяди, 2014. – 100 с. ISBN 978-966-2432-22-0

Ranking Web of Universities [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.webometrics.info.

Methodology | Ranking Web of Universities [текст] [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.webometrics.info/en/Methodology.

Ranking Web 2016: Edition 2016.2.0 July [текст] [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://webometrics.info/en/node/178.

Inclusion Guidelines for Webmasters|Google Scholar [текст] [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html

Morze N., Buinytska O. Education quality in open e-environment research. // International Jornal of Research in E-learning, Vol.1. Issue 1 (2015). P.29-54.

Морзе Н.В., Буйницька О.П., Кочарян А. Б. Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри /редкол. Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л. та ін./ (Розділ ІІ. ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційного освітнього середовища університету, с.151-196) : Колективна монографія. – Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – 368 с. ISBN 978-617-658-011-9.

Морзе Н. В. Імплементація корпоративних стандартів ІК-компетентності – запорука якісного відкритого е-середовища університету / Н. В. Морзе, О. П. Буйницька. // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2015. – №1. – С. 48–66.

Карпенко О. М. Международный рейтинг университетов Webometrics: динамика сетевой активности российских вузов / О. М. Карпенко, М. Д. Бершадская // Измерение рейтингов университетов: международный и российский опыт / под ред. Ф. Э. Шереги и А. Л. Арефьева / Министерство образования и науки Российской Федерации. – М. : Центр социологических исследований, 2014. – С. 66–82.

Кабакова Е.А. Вебометрический рейтинг как инструмент оценки деятельности вузов // Вопросы территориального развития, 2015, №2 (22) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/vebometricheskiy-reyting-kak-instrument-otsenki-deyatelnosti-vuzov.

Majesticseo [сайт] [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.majesticseo.com

Тютюнник А. В. Основні критерії і показники вебометричного рейтингу університетів світу / Тютюнник А. В., Грицеляк Б. І. Інформаційні технології і засоби навчання, 2013, Том 38, No6. ISSN Online: 2076-8184. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/902

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Concept Development of Borys Grinchenko Kyiv University [online]. — Available from: http://kubg.edu.ua/resursi/dokumenti.html (in Ukrainian).

Zakharchenko V.M., Kalashnikova S.A., Luhovyi V.I. National Glossary Education: Higher Education // PH Pleiady Ltd., 2014. ISBN 978-966-2432-22-0 (in Ukrainian).

Ranking Web of Universities [online]. — Available from: http://www.webometrics.info.

Methodology | Ranking Web of Universities [text] [online]. — Available from: http://www.webometrics.info/en/Methodology (in English)

Ranking Web 2016: Edition 2016.2.0 July [text] [online]. — Available from: http://webometrics.info/en/node/178 (in English)

Inclusion Guidelines for Webmasters|Google Scholar [text] [online]. — Available from: https://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html (in English)

Morze N., Buinytska O. Education quality in open e-environment research. // International Jornal of Research in E-learning, Vol.1. Issue 1 (2015). P.29-54.

Morze N.V., Buinytska O.P., Kocharian A. B. A competency-oriented education: quality measurement. – P. 151-196 / Borys Grinchenko Kyiv University. ISBN 978-617-658-011-9.

Morze N. V., Buinytska O. P. Implementation of corporate standards of ICT competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university // Open educational e-environment of modern university. – 2015. – №1. – P. 48–66 (in Ukrainian).

Kabakova E. A. Webometrics ranking as a tool to asseess the performance the Universities // Voprosy territorial'nogo razvitija. 2015. №2 (22) С.6 (in Russian).

The University rating [text] [online]. — Available from: http://kubg.edu.ua/resursi/webometrics/reitynh-universytetu.html (in Ukrainian)

Majesticseo [website] [online]. — Available from: http://www.majesticseo.com

Tiutiunnyk А. V. Main criteria and indicators of Webometrics ranking of world's universities [text] [online] / Tiutiunnyk А. V., Hrytseliak B. I. Information Technologies and Learning Tools, 2013, Vol. 38, No6. ISSN Online: 2076-8184. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/902 (in Ukrainian)

Downloads


Переглядів анотації: 702

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Buinytska, O. P., Stepura, I. S., & Smirnova, V. A. (2016). ВЕБОМЕТРИЧНИЙ РЕЙТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО Е-СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 107–119. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.107119

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають