ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ OPEN CONFERENCE SYSTEMS ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ САЙТУ OPENEDU.KUBG.EDU.UA

  • Ivan S. Stepura Borys Grinchenko Kyiv University
Ключові слова: наукові конференції, наукові е-журнали, відкриті системи, програмне забезпечення, Open Conference Systems

Анотація

Системи організації наукових конференцій спрощують і роблять ефективнішим функціонування організаційних комітетів, проте вони досі не набули значного поширення в Україні. Причинами цього є недостатня обізнаність організаторів конференцій щодо даних систем, не усвідомлення доцільності їх використання, відсутність україномовних локалізацій таких систем. Цим зумовлюється проблема дослідження – вивчення особливостей застосування даних систем для забезпечення максимальної автоматизації та ефективного використання ресурсів у процесі організації наукових конференцій.

 

DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.126133

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ivan S. Stepura, Borys Grinchenko Kyiv University
Methodist of IT in Education Laboratory

Посилання

Білан Н. І. Інформаційне суспільство в сучасному науковому просторі / Н. І. Білан. // Інформаційне суспільство. – 2014. – №20. – С. 100–104.

Бренд-бук Київського університету імені Бориса Грінченка – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – 68 с.

Гуськов А. Е. Средства поддержки проведения научных конференций: обзор и сравнение / А. Е. Гуськов, А. В. Васильков. // Вестник НГУ (серия: Информационные технологии). – 2010. – №4. – С. 35–45.

Руденко О. В. Відкриті освітні ресурси як тенденція сучасної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Руденко. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://rudenko.kh.ua/vidkriti-osvitni-resursi-yak-tendentsiya-suchasnoyi-osviti/.

Соловяненко Д. В. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина четверта. Сучасний рівень дискурсу академічного бібліотекознавства та поступ е-науки / Д. В. Соловяненко. // Бібліотечний вісник. – 2011. – №1. – С. 8–24.

Цурін О. П. Інструментальні засоби супроводження конференцій з Web-інтерфейсом / О. П. Цурін. // Технологія і техніка друкарства. – 2014. – №2. – С. 73–78.

Ярошенко Т. Наукові комунікації XXI століття: електронні ресурси для науки та освіти України / Т. Ярошенко. // Бібліотечний вісник. – 2006. – №5. – С. 17–22.

Carl Drott M. Reexamining the role of conference papers in scholarly communication / M. Carl Drott. // Journal of the American Society for Information Science. – 1995. – №4. – С. 299–305.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bilan N. I. Information Society in modern scientific space / N. I. Bilan. // Information Society. – 2014. – №20. – P. 100-104 (in Ukrainian).

Brandbook of Borys Grinchenko Kyiv University – Kyiv, Borys Grinchenko Kyiv University, 2015. – 68 p (in Ukrainian).

Guskov A. E. Agents for support nauchnыh conducting conferences: Overview and Comparison / Guskov A. E., A. V. Vasilkov. // Vestnik NSU (Series: Information Technology). – 2010. – №4. – P. 35-45 (in Russian).

Rudenko O. V. Open educational resources as modern trend of education [electronic resource] / O. V. Rudenko. – 2013. – Access to the resource: http://rudenko.kh.ua/vidkriti-osvitni-resursi-yak-tendentsiya-suchasnoyi-osviti/ (in Ukrainian).

Solovyanenko D. V. Academic libraries in the new socio-technical dimension: Part Four. The current level of discourse Academic Library and the progress of e-science / D. V. Solovyanenko. // Library Journal. – 2011. – №1. – P. 8-24 (in Ukrainian).

Tsurin A. P. Tools support conferences with Web-interface / A. P. Tsurin. // Technology and Printing Technology. – 2014. – №2. – P. 73-78 (in Ukrainian).

Yaroshenko T. Scientific communication XXI century: Digital Resources for Education and Science of Ukraine / T. V. Yaroshenko. // Library Journal. – 2006. – №5. – P. 17-22 (in Ukrainian).

Carl Drott M. Reexamining the role of conference papers in scholarly communication / M. Carl Drott. // Journal of the American Society for Information Science. – 1995. – №4. – P. 299-305.


Переглядів анотації: 247
Завантажень PDF: 150
Опубліковано
2015-11-24
Як цитувати
Stepura, I. S. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ OPEN CONFERENCE SYSTEMS ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ САЙТУ OPENEDU.KUBG.EDU.UA. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (1), 126-133. вилучено із https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/14
Номер
Розділ
Статті