ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ OPEN CONFERENCE SYSTEMS ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ САЙТУ OPENEDU.KUBG.EDU.UA

Автор(и)

  • Ivan S. Stepura Borys Grinchenko Kyiv University

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.126133

Ключові слова:

наукові конференції, наукові е-журнали, відкриті системи, програмне забезпечення, Open Conference Systems

Анотація

Системи організації наукових конференцій спрощують і роблять ефективнішим функціонування організаційних комітетів, проте вони досі не набули значного поширення в Україні. Причинами цього є недостатня обізнаність організаторів конференцій щодо даних систем, не усвідомлення доцільності їх використання, відсутність україномовних локалізацій таких систем. Цим зумовлюється проблема дослідження – вивчення особливостей застосування даних систем для забезпечення максимальної автоматизації та ефективного використання ресурсів у процесі організації наукових конференцій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ivan S. Stepura, Borys Grinchenko Kyiv University

Methodist of IT in Education Laboratory

Посилання

Білан Н. І. Інформаційне суспільство в сучасному науковому просторі / Н. І. Білан. // Інформаційне суспільство. – 2014. – №20. – С. 100–104.

Бренд-бук Київського університету імені Бориса Грінченка – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – 68 с.

Гуськов А. Е. Средства поддержки проведения научных конференций: обзор и сравнение / А. Е. Гуськов, А. В. Васильков. // Вестник НГУ (серия: Информационные технологии). – 2010. – №4. – С. 35–45.

Руденко О. В. Відкриті освітні ресурси як тенденція сучасної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Руденко. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://rudenko.kh.ua/vidkriti-osvitni-resursi-yak-tendentsiya-suchasnoyi-osviti/.

Соловяненко Д. В. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина четверта. Сучасний рівень дискурсу академічного бібліотекознавства та поступ е-науки / Д. В. Соловяненко. // Бібліотечний вісник. – 2011. – №1. – С. 8–24.

Цурін О. П. Інструментальні засоби супроводження конференцій з Web-інтерфейсом / О. П. Цурін. // Технологія і техніка друкарства. – 2014. – №2. – С. 73–78.

Ярошенко Т. Наукові комунікації XXI століття: електронні ресурси для науки та освіти України / Т. Ярошенко. // Бібліотечний вісник. – 2006. – №5. – С. 17–22.

Carl Drott M. Reexamining the role of conference papers in scholarly communication / M. Carl Drott. // Journal of the American Society for Information Science. – 1995. – №4. – С. 299–305.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bilan N. I. Information Society in modern scientific space / N. I. Bilan. // Information Society. – 2014. – №20. – P. 100-104 (in Ukrainian).

Brandbook of Borys Grinchenko Kyiv University – Kyiv, Borys Grinchenko Kyiv University, 2015. – 68 p (in Ukrainian).

Guskov A. E. Agents for support nauchnыh conducting conferences: Overview and Comparison / Guskov A. E., A. V. Vasilkov. // Vestnik NSU (Series: Information Technology). – 2010. – №4. – P. 35-45 (in Russian).

Rudenko O. V. Open educational resources as modern trend of education [electronic resource] / O. V. Rudenko. – 2013. – Access to the resource: http://rudenko.kh.ua/vidkriti-osvitni-resursi-yak-tendentsiya-suchasnoyi-osviti/ (in Ukrainian).

Solovyanenko D. V. Academic libraries in the new socio-technical dimension: Part Four. The current level of discourse Academic Library and the progress of e-science / D. V. Solovyanenko. // Library Journal. – 2011. – №1. – P. 8-24 (in Ukrainian).

Tsurin A. P. Tools support conferences with Web-interface / A. P. Tsurin. // Technology and Printing Technology. – 2014. – №2. – P. 73-78 (in Ukrainian).

Yaroshenko T. Scientific communication XXI century: Digital Resources for Education and Science of Ukraine / T. V. Yaroshenko. // Library Journal. – 2006. – №5. – P. 17-22 (in Ukrainian).

Carl Drott M. Reexamining the role of conference papers in scholarly communication / M. Carl Drott. // Journal of the American Society for Information Science. – 1995. – №4. – P. 299-305.

Downloads


Переглядів анотації: 412

Опубліковано

2015-11-24

Як цитувати

Stepura, I. S. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ OPEN CONFERENCE SYSTEMS ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ САЙТУ OPENEDU.KUBG.EDU.UA. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (1), 126–133. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.126133

Номер

Розділ

Статті