ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Автор(и)

  • Lidiya H. Kozhedub Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.199203

Ключові слова:

самостійна підготовка студентів, самостійна робота, інформаційні технології, мережа Інтернет, майбутні філологи

Анотація

У статті розглядаються особливості використання віртуального інформаційного простору у процесі організації самостійної роботи студентів,  які навчаються у вищих навчальних закладах на спеціальних факультетах, що готують фахівців з іноземної філології та перекладачів; окреслено основні функції та переваги використання інформаційних можливостей комп’ютерних технологій та мережі Інтернет для досягнення освітніх цілей у процесі самопідготовки студентів мовних спеціальностей; розглянуто складові самостійної роботи студентів із застосуванням інформаційних технологій; проаналізовано можливості реалізації процесу самопідготовки майбутніх філологів із використанням віртуального інформаційного простору.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Lidiya H. Kozhedub, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови

Посилання

Горелова Л. М. Використання Інтернет-ресурсів у навчанні іноземної мови для підвищення соціокультурної компетенції студентів / Л. М. Горелова // Наукові праці : наук.-метод. журн. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2003. – Т.25, Вип. 12 : Сер. Педагогічні науки. – С. 144 – 148.

Гриб’юк О. О. Віртуальне освітнє середовище як інноваційний ресурс для навчання і дослідницької діяльності студентів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/1115/

Грінченко М.С. Впровадження віртуального освітнього середовища у навчальний процес ВНЗ. «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», том ІІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). – Частина 2. – Рівне-Київ : Міленіум, 2015. – С. 461-469

Костенко І. Г. Використання Інтернет-ресурсів на уроках англійської мови. – Таврійський вісник освіти. – 2013. - №1 (41). – С. 170 -176.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Gorelova L. M. Use of Internet resources in teaching foreign languages to improve the socio-cultural competence of students / LM Gorelova // Scientific Papers: nauk. method. Zh. - Mykolaiv: Prospect MSHU. Petro Mohyla, 2003. - T.25, Vol. 12: Ser. Teaching science. - p. 144 - 148.

Hryb'yuk O. O. Virtual learning environment as a resource for innovative learning and research students. - [Electronic resource]. - Access: http://lib.iitta.gov.ua/1115/

Hrinchenko M. S. The introduction of virtual learning environment in the educational process of the university. "Pedagogy of high school: methodology, theory and technology", Volume II. Update the content, forms and methods of training and education in educational institutions. Scientific Papers: Scientific notes RivneStateHumanitarianUniversity. - Volume 12 (55). - Part 2 - Rivne, Kyiv, Millennium, 2015. - p. 461-469.

Kostenko I. G. Using Internet resources for English lessons. - Taurian Journal of Education. - 2013. - №1 (41). - p. 170 -176.

Downloads


Переглядів анотації: 467

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Kozhedub, L. H. (2016). ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 199–203. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.199203

Номер

Розділ

Статті