ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ КЕРУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЄЮ НАУКОВОГО ТА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛІВ ВНЗ

Автор(и)

  • Elena V. Skakalina Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.m226-39

Ключові слова:

інтелектуальна інформаційна система, наукові інтереси, реляційна СУБД, ВНЗ, педагогічна діяльність, схема бази даних, сутність предметної області, мова UML

Анотація

Представлений алгоритм створення інтелектуальної інформаційної системи, яка дозволить оптимізувати  процес  інтеграції  існуючих напрямків викладацької діяльності педагога вищого навчального закладу   з його науковими інтересами на основі паспортів  спеціальностей, а також підвищити ефективність розподілу навчального матеріалу між викладачами. Виконаний порівняльний аналіз існуючих класифікаторів .Розглянуті критерії для карти наукових інтересів. Створена інформаційна інтелектуальна система на основі  синтезу наукових інтересів викладача та існуючих напрямків  його викладацької діяльності з застосуванням апарату реляційних СУБД.  Ця система інтеграції дозволяє автоматизувати процес створення нового напрямку спеціальностей навчання на рівні кафедри ВНЗ. Наведені діаграми прецедентів системи, діаграма станів, діаграма компонентів. Наведений приклад реалізації ІІС на базі напрямку «технічні науки» з детальним аналізом спеціальностей, що входять до цього напрямку.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Elena V. Skakalina, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Доцент, к.т.н.

Посилання

Бузько І.Р., Д’яченко Ю.Ю., Немашкало О.А. Інституційні реформи та організаційно-економічні механизми регулювання регіонального розвитку в умовах європейської інтеграції // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - 2015. – Випуск №4/2015 (93). - С.123-128.

Гиляревский Р.С. Рубрикатор как инструмент информационной навигации / Р. С. Гиляревский, А. В. Шапкин, В. Н. Белоозеров. - СПб. : Профессия, 2008. – 352 с.

Джеймс Р. Грофф, Пол Н. Вайнберг, Эндрю Дж. Оппель. SQL: полное руководство SQL., 3-е издание. - М.: «Вильямс», 2014. - 960 с.

Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

Angel Calderon. What will higher education be like in 2040? [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // universityworldnews.com(дата звернення 24.04.2016) – Назва з екрана.

Mark Priestly. Practical Object-Oriented Design With Uml, Mcgraw Hill Higher Education; 2nd edition, 2007. - 376 pp.

Michael R. Groh, Joseph C. Stockman, Gavin Powell. Microsoft Office Access 2007 Bible: 2008.- 1200 pp.

Tomas M. Connoly, Carolyn E. Begg. DATABASE SYSTEMS. A Practical Approach to Design, Implementation, and Management; University of Paisley, Scotland, Third Edition, 2002. – 1440 pp.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

I. Buzko, Y. Dyachenko, O. Nemashkalo (2015),“Institutional reforms and organizational-economic mechanisms o regional development regulations in the conditions of European integration”, Transactions of KremenchukMykhailoOstrogradskyi National University, iss.4(93), pp.123-128.

Gilyarevskyi R.S. , Shapkin A.V., Beloozerov V.N. (2008), Categories as a tool for information navigation, Profession, St. Petersburg, Russia. 352 pp.

James R. Groff, Paul N. Weinberg, Andrew J. Oppel (2014), SQL: The Complete Reference, Third Edition. 960 pp.

A.E. Konverstyi (2010), Thebasicsofmethodologyandorganizationofscientificresearch: educational manual for students, cadets, postgraduate students, Centre of educational literature, Kiev, Ukraine.- 352 pp.

AngelCalderon. Whatwillhighereducationbelikein 2040? http: // universityworldnews.com/article.php (accessed January 15,2016).

Mark Priestly. Practical Object-Oriented Design WithUml, Mcgraw Hill Higher Education; 2nd edition, 2007. - 376 pp.

Michael R. Groh, Joseph C. Stockman, Gavin Powell. Microsoft Office Access 2007 Bible: 2008.- 1200 pp.

Tomas M. Connoly, Carolyn E. Begg. DATABASE SYSTEMS. A Practical Approach to Design, Implementation, and Management; University of Paisley, Scotland, Third Edition, 2002. – 1440 pp.

Downloads


Переглядів анотації: 300

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Skakalina, E. V. (2016). ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ КЕРУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЄЮ НАУКОВОГО ТА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛІВ ВНЗ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 226–239. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.m226-39

Номер

Розділ

Статті