ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ВІРТУАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЯК СПОСІБ ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Maya Yu. Kademiia Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Volodymyr О. Umanets Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.dq.192-8

Ключові слова:

віртуальний університет, дистанційне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, електронне навчання, моделі дистанційного навчання

Анотація

У статті розглядаються різні визначення дистанційного навчання, його моделі, можливості використання у вищому навчальному закладі, створення віртуального університету, його складових. Для прикладу наведений віртуальний університет Міністерства фінансів України, його інформаційно-освітнє середовище та використання його в навчальній діяльності.

Виділені переваги навчання за дистанційною формою для студентів, викладачів та навчального закладу, а також можливості інтеграції традиційного і дистанційного навчання.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Maya Yu. Kademiia, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

професор, к.п.н., завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Volodymyr О. Umanets, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

ст. викладач, к.п.н., керівник ІОЦ

Посилання

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : Монографія. – К.: Атіка, 2009. – 684 с.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» 25.04.2013 № 466 : Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235.

Романов А. Технология дистанционного обучения в системе экономического образования. / А. Романов, Д. Григорович. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 303 с.

Тихомиров В. П. Среда Интернет-обучения системы образования России : проект Глобального виртуального университета / В. П. Тихомиров, В. И. Солдаткин, С. Л. Лобачев / Международная академия открытого образования. – М. : Издательство МЭСИ, 2000. – 322 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bykov V. Yu. Models of organizational systems of open education : Monograph. - K .: Atika, 2009. – 684p. (inUkrainian)

TheMinistryofEducationandScienceofUkraine "OnApprovalofdistancelearning» 25.04.2013 № 466, registeredintheMinistryofJusticeofUkraineonApril 30, 2013 by № 703/23235.

Romanov A., Hryhorovych D. Technology Remote learning system in the Economic Education/A.Romanov, D.Hryhorovych.–М. : YUNYTY-DANA, 2000. – 303 p. (inRussian)

Tykhomyrov V. P. Environment e-learningRussianeducationsystem: theGlobalVirtualUniversityproject / V. P. Tykhomyrov, V. Y. Soldatkyn, S. L. Lobachev / Mezhdunarodnajaakademijaotkrytogoobrazovanija, – М. : Izdatel'stvoMJeSI, 2000. – 322 p. (inRussian).

Downloads


Переглядів анотації: 390

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Kademiia, M. Y., & Umanets V. О. (2016). ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ВІРТУАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЯК СПОСІБ ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 192–198. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.dq.192-8

Номер

Розділ

Статті