ВИКОРИСТАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА

Автор(и)

  • Dariya L. Buchynska Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.120a26

Ключові слова:

хмаро орієнтовані технології, хмарні платформи, веб-сервіси, хмарне сховище даних

Анотація

У статті розглядаються тенденційні зміни у викладацькій діяльності, які пов’язанні із розвитком суспільства; розкрито поняття хмаро орієнтованих технологій; проаналізовано сервіси хмарних платформ; розглянуто переваги використання хмаро орієнтованих технологій у освітній діяльності викладача.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Dariya L. Buchynska, Київський університет імені Бориса Грінченка

науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти

Посилання

Биков В.Ю. Інноваційні інструменти та перспективні напрями інформатизації освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/1178/1/Інноваційні інструменти та перспективні напрями інформатизації освіти.pdf

Дзямулич Наталія. Використання хмарних сервісів – новий етап у розвитку освітніх інформаційно-комунікаційних технологій// Проблеми підготовки сучасного вчителя № 10 (Ч. 1), 2014

Литвинова С. Г. Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp14/Litvinova.pdf

Національна доктрина розвитку освіти. Затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року N 347/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 11.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf 1.

Облачные технологии для земных пользователей. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sonikelf.ru/oblachnye-texnologii-dlya-zemnyx-polzovatelej/. – Назва з екрану.

Стрюк А. М., Рассовицька М. В. Система хмаро орієнтованих засобів навчання як елемент інформаційного освітньо-наукового середовища ВНЗ//Інформаційні технології і засоби навчання, 2014, Том 42, №4

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bykov V.Yu. Innovative tools and perspective directions of education informatization [Online]. – Available from: http://lib.iitta.gov.ua/1178/1/ Innovacijni instrumenty ta perspektyvni napryamy informatyzaciyi osvity.pdf (in Ukrainian)

Dzyamulych Nataliya. Using cloud services is a new stage in the development of educational ICT // Problemy pidgotovky suchasnogo vchytelya № 10 (Ch. 1), 2014 (in Ukrainian)

Lytvynova S. G. Cloud technology as a means of building innovative school [Online]. – Available from: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp14/Litvinova.pdf (in Ukrainian)

National Doctrine of Education Development. Approved by the Presidential Decree of Ukraine from April 17, 2002 N 347/2002 [Online]. – Available from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (in Ukrainian)

National Strategy of Educational Development in Ukraine for 2012-2021 [Online]. – Available from: http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf (in Ukrainian)

Cloud technologies for terrestrial users. [Online]. – Available from: http://sonikelf.ru/oblachnye-texnologii-dlya-zemnyx-polzovatelej/. – The name form the screen. (in Russian)

Stryuk A. M., Rassovyczka M. V. System of cloud-oriented means of education as a part of informational, educational and scientific environment of Universities // Informacijni texnologiyi i zasoby navchannya, 2014, Tom 42, №4 (in Ukrainian)

Downloads


Переглядів анотації: 885

Опубліковано

2016-09-19

Як цитувати

Buchynska, D. L. (2016). ВИКОРИСТАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 120–126. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.120a26

Номер

Розділ

Статті