ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Yuliya A. Shtaltovna Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.d27382

Ключові слова:

демократизація освіти, лібералізація освіти, дестандартизація освіти, реструктурізація освіти, інтернаціоналізація вищої освіти, стратегія розвитку вищої освіти, концепт «DEMOCRATIZATION», актуалізація концепту «DEMOCRATIZATION»

Анотація

У статті подається  поняттєвий аналіз лібералізацієї, дестандартизації, реструктурізації та демократизації освіти для більш коректного вживання поняття «ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ»  при написаннях стратегій розвитку кафедр і інститутів та представлені результати вивчення актуалізації концепту «DEMOCRATIZATION» у навчальній сфері життя, риси, притаманні цьому поняттю, з метою полегшення складання дорожніх карт для освітян, які прагнуть демократизувати освіту в Україні.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yuliya A. Shtaltovna, Київський університет імені Бориса Грінченка

Кандидат філологічних наук, старший викладач

кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

Посилання

Махачашвілі P. К. Принципи міждисциплінарного підходу до аналізу динаміки англомовної інноваційної лінгвосфери буття /P. К. Махачашвілі // Нова філологія. Збірник наукових праць. - 2009. - №33. -С. 127-133.

Шталтовна Ю.А. Вплив демократизації на процеси словотворення у постмодерній парадигмі англомовної лінгвокультури// Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – №61 – 213 с., с.201-205.

Шталтовна Ю.А. Парадигма структурно-семантичних полів денотата концепту «DEMOCRATIZATION» в сучасній англійській мові // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 55. – с.291-293.

Cooper R. Language planning and social change. / R. Cooper. // Cambridge University Press. – Cambridge. – 1989. – p.56.

Deumert, A. and W. Vandenbussche. Standard languages. Taxonomies and histories. // A. Deumert and W. Vandenbussche (eds.) Germanic standardizations: Past to present. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. – 2003. – pp. 1-14.

Huss, L. and A.-R. Lindgren. Defining language emancipation. // International Journal of the Sociology of Language 209. – 2011. – p.1-15.

Johl, C. (Re-)standardisation, harmonisation and Afrikaans. A few cautionary notes. // K.K. Prah (ed.) Speaking in unison: The harmonisation and standardisation of Southern African languages. – Cape Town: CASAS. – 2002. – pp. 161-176.

Joseph, J.E. The standard language: Theory, dogma and sociocultural reality. Unpublished PhD dissertation. Michigan: University of Michigan. – 1981. – p.174.

Joseph, J.E. Eloquence and power: The rise of language standards and standard languages. Oxford: Blackwell. – 1987. – p.179.

Odendaal, G. Restandardisation defined as democratising language planning. // Stellenbosch Papers in Linguistics Plus, Vol. 42, 2013, 183-203 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://spilplus.journals.ac.za.

Wade, R.D. An investigation of the putative restandardisation of South African English in the direction of a ‘new’ English, Black South African English. Unpublished MA thesis. Durban: University of Natal. – 1996 . – p.62.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Makhachashvili P. K. Pryncypy mizhdyscyplinarnogho pidkhodu do analizu dynamiky anghlomovnoji innovacijnoji linghvosfery buttja /P. K. Makhachashvili // Nova filologhija. Zbirnyk naukovykh pracj. - 2009. - #33. -S. 127-133.)

Shtaltovna Ju.A. Vplyv demokratyzaciji na procesy slovotvorennja u postmodernij paradyghmi anghlomovnoji linghvokuljtury// Nova filologhija. Zbirnyk naukovykh pracj. – Zaporizhzhja: ZNU, 2014. – #61 – 213 s., s.201-205.)

Shtaltovna Ju.A. Paradyghma strukturno-semantychnykh poliv denotata konceptu «DEMOCRATIZATION» v suchasnij anghlijsjkij movi // Naukovi zapysky Nacionaljnogho universytetu «Ostrozjka akademija». Serija «Filologhichna»: zbirnyk naukovykh pracj / ukladachi : I. V. Kovaljchuk, L. M. Kocjuk, S. V. Novoselecjka. – Ostrogh: Vydavnyctvo Nacionaljnogho universytetu «Ostrozjka akademija», 2015. – Vyp. 55. – s.291-293.

Cooper R. Language planning and social change. / R. Cooper. //Cambridge University Press. –Cambridge. – 1989. – p.56.

Deumert, A. and W. Vandenbussche. Standard languages. Taxonomies and histories. // A. Deumert and W. Vandenbussche (eds.) Germanic standardizations: Past to present. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. – 2003. – pp. 1-14.

Huss, L. and A.-R. Lindgren. Defining language emancipation. // International Journal of the Sociology of Language 209. – 2011. – p.1-15.

Johl, C. (Re-)standardisation, harmonisation and Afrikaans. A few cautionary notes. // K.K. Prah (ed.) Speaking in unison: The harmonisation and standardisation of Southern African languages. – Cape Town: CASAS. – 2002. – pp. 161-176.

Joseph, J.E. The standard language: Theory, dogma and sociocultural reality. Unpublished PhD dissertation. Michigan: University of Michigan. – 1981. – p.174.

Joseph, J.E. Eloquence and power: The rise of language standards and standard languages. Oxford: Blackwell.– 1987. – p.179.

Odendaal, G. Restandardisation defined as democratising language planning. // Stellenbosch Papers in Linguistics Plus, Vol. 42, 2013, 183-203 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://spilplus.journals.ac.za.

Wade, R.D. An investigation of the putative restandardisation of South African English in the direction of a ‘new’ English, Black South African English. Unpublished MA thesis. Durban: University of Natal. – 1996 . – p.62.

Downloads


Переглядів анотації: 492

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Shtaltovna, Y. A. (2016). ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 273–282. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.d27382

Номер

Розділ

Статті