ЗВІТ 1_ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ: УКРАЇНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ

Автор(и)

  • Наталія Вікторівна Морзе Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3477-9254
  • Світлана Василівна Василенко Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-5790-572X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020spv1

Ключові слова:

інноваційне навчання; інноваційні технології; здобувачі вищої освіти; профіль цифрової компетентності; навчальна культура

Анотація

Метою даного дослідження було виявлення найбільш вживаних, популярних  інноваційних технологій, кращих педагогічних практик; порівняння з досвідом університетів ЄС та створення рекомендацій, що дадуть змогу українським партнерам у майбутньому готувати здобувачів вищої освіти  конкуренто спроможних на ринку праці. Дане дослідження проведено задля реалізації однієї з цілей проєкту - ефективної співпраці між педагогічним сектором вищої освіти України та ЄС, викладачами шкіл та їх об'єднаннями. Перед українськими учасниками проєкту постали завдання: сформулювати розуміння необхідних аспектів для створення профілю компетентності студента в нових дисциплінах, побудувати профілі цифрової компетентності вчителя та викладача університету на основі обміну знаннями, отриманими від партнерів ЄС. В рамках виконання завдань проєкту було проведено аналіз рівня використовуваних освітніх програм та кращих педагогічних практик, питання важливості спільнот, обміну педагогічним досвідом між викладачами університету та у підрозділах університетів, технологічні особливості підтримки керівництва університету інноваційної діяльності викладачів, долучення студентів до наукової та проєктної діяльності, рівень використання технічних засобів викладачами українських університетів – партнерів проєкту, актуальні системи оцінювання та пріоритетні напрями формування навчальної культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Наталія Вікторівна Морзе, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри комп’ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління

Світлана Василівна Василенко, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Заступник завідувача з питань змісту та дослідження НДЛ інформатизації освіти

Посилання

European Commission. Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions. An Agenda for new skills and jobs: A European contribution towards full employment. November 15, 2018. URL: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF

European Commission. Сommunication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions a digital single market strategy for Europe. November 15, 2018. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN

Kampylis, P., Punie, Y., Devine, J. Promoting Effective Digital-Age Learning - A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations; EUR 27599 EN. 2015. doi:10.2791/54070

Official EU Site. Europe 2020. November 15, 2018. URL: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en

Union, I. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A new skills agenda for europe. Brussels. 2014

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., Van den Brande, G. DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg Publication Office of the European Union. EUR 27948 EN. 2016. doi:10.2791/11517

Гриневич Л., Елькін О., Калашнікова С., Коберник І., Ковтунець В. та ін.. Нова Концепція української школи. За заг. ред. М. Грищенко URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

Морзе Н.В, Василенко С.В., Гладун М.А. Шляхи підвищення мотивації викладачів університетів до розвитку їх цифрової компетентності Збірка наукових праць «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету», № 5 (2018) URL: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/164#.XDS1HlwzY2w

Розпорядження Кабінету міністрів України. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р

Downloads


Переглядів анотації: 530

Опубліковано

2020-12-23

Як цитувати

Морзе, Н. В., & Василенко, С. В. (2020). ЗВІТ 1_ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ: УКРАЇНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, 1–68. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020spv1

Номер

Розділ

Звіти за Робочим пакетом №1 у рамках міжнародного проєкту MoPED

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають