ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Наталія Вікторівна Морзе Київський університет імені Бориса Грінченка http://orcid.org/0000-0003-3477-9254
  • Марія Володимирівна Василенко Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Євгенія Миколаївна Смирнова-Трибульська Київський університет імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0003-1227-014X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1013

Ключові слова:

цифрова компетентність; DigCompEdu; вчителі закладів середньої освіти; цифрові технології, цифрова компетентність учнів; опитування, рівень цифрової компетентності

Анотація

В статті розглянуто та узагальнено деякі результати дослідження в галузі формування цифрової компетентності вчителів закладів середньої освіти. Представлено та проаналізувано теоретичні джерела з проблеми дослідження, проаналізувано поняття цифрової компетентності в роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників. Розглянуто сучасні тренди та проблеми розвитку цифрової компетентності педагогів в Україні, продемонстрована можливість використання рамки цифрової компетентності DigCompEdu як основної для використання в українській освіті, визначено такі рівні цифрової компетентності вчителів: Новачок (А1), Дослідник (А2), Інтегратор (В1), Експерт (В2), Лідер (С1), описано основні особливості кожного із зазначених рівнів з точки зору знань, вмінь вчителів щодо застосування цифрових технологій в освітньому процесі. Підготовлено на основі аналізу DigCompEdu опитувальник для визначення рівня цифрової компетентності вчителів закладів середної освіти (ЗСО) та проведено опитування для вчителів двох ЗСО м. Кривий ріг. Визначено рівень цифрової компетентності респондентів, представлено результати комплексного опитування вчителів та підготовлено рекомендації щодо організації  системи розвитку цифрової компетентності вчителів на рівні ЗСО. Зроблено припущення, що більшість вчителів України та закладів середньої освіти мають приблизно однаковий стан з рівнем цифрової компетентності вчителів, яка визначається на основі рамки цифрової рамки компетентностей DigCompEdu, що означає, що підготовлені рекомендації будуть корисними для керівників ЗСО для  розвитку цифрової компетентності вчителів на рівні закладу освіти. Описано опрацьовані методичні рекомендації для керівництва школи, щодо управління підвищенням рівня цифрової компетентності вчителів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Наталія Вікторівна Морзе , Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління

Марія Володимирівна Василенко , Київський університет імені Бориса Грінченка

Магістр

Євгенія Миколаївна Смирнова-Трибульська , Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних систем і математики Факультету інформаційних технологій та управління

Посилання

Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu In Y. Punie (Ed.), EUR 28775 EN Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2017. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu

Шишкіна М. П. Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу, дис. канд. наук, Ін-т інформац. технолог. і засобів навч. НАПН України, К., 2016.

Закон України Про освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. №38-39. ст.380). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Бойтіллаев Б. А. Інформаційна компетентність як показник професіоналізму викладача цифрового суспільства. Наука і освіта сьогодні. 2020. № 2. С. 5-7.

Визнюк В. Цифрова компетентність майбутніх педагогів як невід'ємна складова в професійній підготовці. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2019. №1. С. 130-136.

Акімов А.М. Про підходи до структури та змісту інформаційної компетентності педагога. Інновації в науці. 2014. № 39. С. 66-72.

Монахова Л. Ю., Рябоконь Є. А. Структура інформаційної компетентності педагога. Людина і освіту. 2019. №3. С. 61-69.

Каменєв К.В., Мовчан І.М. Структура інформаційної компетентності. Гуманітарні наукові дослідження. 2015. №7. Ч.1. С. 38-43.

Клімов О.М. Структура інформаційної компетентності вчителя технологій. Наука і сучасність. 2013. № 26-1. С.111-118.

Рижикова А.М. Структура формування інформаційної компетентності вчителя // Вектор науки ТГУ. 2012. № 3-10. С. 189-191.

Kroksmark T. Teaching competence in digital time. 2015. Vol. 6. No.1. pp. 24013 URL: https://www.tand fonline.com/doi/full/ 10.3402/edui.v6.24013

UNESCO ICT competency framework for teachers. 2011. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000213475

Simens J. Compatibility: theory of learning in the digital age, International Journal of Training Technology and Distance Learning (ITDL). 2005. No. 1. pp. 1-8.

Хорошилов А. В. Професійний розвиток педагогічного працівника. ІКТ компетентність. Вища освіта в Росії. 2014. № 1. С. 20 - 32.

Потьомкіна Т. В. Зарубіжний досвід розробки профілю цифрових компетенцій вчителя. Наукове забезпечення системи підвищення кваліфікації кадрів. 2018. № 2. С. 25-30.

Yanke I. Norberg A. Digital didactics: scaffolding is a new normality of learning, Open Education, 2030, Higher Education. 2013. pp. 129-137.

Докучаєва В. В. Проектування інноваційних педагогічних систем у сучасному освітньому просторі. Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. Луганськ: Альма-матер. 2005. 300 с.

Панченко Л.Ф. Інформаційно-освітнє середовище сучасного університету: монографія. Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2010. 279 с.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. URL: http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Ukrainian.pdf

Морзе Н. В., Буйницька О. П. Імплементація корпоративних стандартів ік-компетентності – запорука якісного відкритого Е-середовища університету. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету”. 2015. (1). С. 48-66. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.48s6

Кадемія М. Ю., Кобиcя A. П, Кобиcя В. М. Психолого-педагогічні принципи навчання впродовж життя в сучасному суспільстві. 2018. С. 116-122.

Smyrnova–Trybulska E. (Ed.). E-learning and Lifelong Learning. Katowice–Cieszyn: Studio Noa for University of Silesia. 2013. 587 p. ISBN 978-83- 60071-66-3.

Gikas J, Grant M. Mobile computing devices in higher education: Student perspectives on learning with cellphones, smartphones & social media. The Internet and Higher Education. 2013. 19. pp.18–26.

Дьякова Е.А., Січкарьова Г. Г. Цифровизация освіти як основа підготовки вчителя ХХІ століття: проблеми і рішення. Вісник Армавірського державного педагогічного університету. 2019. № 3. С. 1-8.

E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries: monograph. Sc. Editor E. Smyrnova-Trybulska. Katowice, Poland. 2014. 484 p.

Смирнова-Трибульска Є.М. Теоретико-методичні основи формування інформатичних компетентностей вчителів природничих дисциплін у галузі дистанційного навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Національний Педагогічний Університет ім. М.П.Драгоманова. УДК 373.851.9, 2008

Карташова Л.А., Бахмат Н. В., Пліш І.В. Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. 68(6). C. 193-205. https://doi.org/10.33407/itlt.v68i6.2543

Зливков В. Л. Самоідентифікація в педагогічній комунікації. К.: Український центр політичного менеджменту. 2005. 144 с

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 року. № 800. Київ

Чернова О.В. Проектування освітнього середовища: навч. Посібник. РГППУ. 2008. 92 с.

Downloads


Переглядів анотації: 484

Опубліковано

2021-04-28

Як цитувати

Морзе , Н. В., Василенко , М. В., & Смирнова-Трибульська , Є. М. (2021). ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (10), 149–165. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1013

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають