ЗВІТ 4_ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА З НАПРЯМКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НАВЧАННЯ

  • Наталія Вікторівна Морзе Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3477-9254
  • Марія Анатоліївна Бойко Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0293-5670
  • Вікторія Павлівна Вембер Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4483-8505
  • Оксана Петрівна Буйницька Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3611-2114
Ключові слова: цифрова компетентність викладача; цифрова компетентність вчителя; моделі стандартів цифрової компетентності; рівні цифрової компетентності; складові цифрової компетентності

Анотація

Даний звіт по проекту MoPED містить результати проектування цифрової компетентності педагогічних працівників, зокрема розроблені моделі стандартів цифрової компетентності викладача університету та вчителя. В звіті представлено результати опитування викладачів і студентів закладів вищої освіти та вчителів закладів середньої освіти з питань їх ставлення до цифрової компетентності та складу і змісту цифрової компетентності педагогічного працівника, яке було проведено в рамках проекту. Побудовано моделі стандартів цифрової компетентності викладача закладу вищої освіти та вчителя закладу загальної середньої освіти. Визначено рівні цифрової компетентності викладача університету та до кожного з них визначено певні знання та вміння. Запропоновано стандарт цифрової компетентності вчителя, який складається з 5-ти складових та детально описані вимоги до кожної з них.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Наталія Вікторівна Морзе, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри комп’ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління

Марія Анатоліївна Бойко, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

к.пед.н., старший викладач кафедри комп’ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління

Вікторія Павлівна Вембер, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління

Оксана Петрівна Буйницька, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти 

Посилання

Proposal for a council recommendation on key competences for lifelong learning (text with eea relevance) {swd(2018) 14 final}. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competenceslifelong-learning.pdf

Kiss, M. (2017). Digital skills in the EU labour market. European Parliamentary Research Service. doi:10.2861/451320

DigComp 2.1 The Digital Competence Framework for Citizens. (2017). Отримано з EU SCIENCE HUB. The European Commission's science and knowledge service: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf

Морзе, Н. В., Кочарян, А. Б. (2014). Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, (43, вип. 5), 27-39.

Naace. (2012). ICT and Computer Science in UK schools. ITTE, and the Computing at School. Working Group. Retrieved November 15, 2018, from https://community.computingatschool.org.uk/files/6706/original.pdf

Морзе, Н. В., Кочарян, А. Б. (2015). Інформаційно-комунікаційна компетентність науково-педагогічних працівників університету. Історичний розвиток формування понятійного апарату. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, (24).

Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Punie, Y. (ed). EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-73494-6, doi:10.2760/159770, JRC107466

Unesco, I. C. T. (2011). Competency framework for teachers. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.


Переглядів анотації: 308
Завантажень PDF: 217
Опубліковано
2020-12-23
Як цитувати
Морзе, Н. В., Бойко, М. А., Вембер, В. П., & Буйницька, О. П. (2020). ЗВІТ 4_ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА З НАПРЯМКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НАВЧАННЯ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, 1-71. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020spv4
Розділ
Звіти за Робочим пакетом №1 у рамках міжнародного проєкту MoPED

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають