ЯКОЮ МАЄ БУТИ ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ?

Автор(и)

  • Наталія Вікторівна Морзе Київський столичний університет імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0003-3477-9254
  • Марія Анатоліївна Бойко Київський столичний університет імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0003-0293-5670
  • Оксана Віталіївна Струтинська Український державний університет імені Михайла Драгоманова https://orcid.org/0000-0003-3555-070X
  • Євгенія Миколаївна Смирнова-Трибульська Київський столичний університет імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0003-1227-014X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2024.166

Ключові слова:

штучний інтелект (ШІ), цифрова компетентність вчителя, рамка цифрової компетентності в галузі використання ШІ, цифрові інструменти штучного інтелекту

Анотація

У сучасному світі, де штучний інтелект (ШІ) знаходить все більше застосувань у різноманітних галузях людської діяльності, його роль у освіті стає надзвичайно актуальною. Стаття присвячена розгляду цифрової компетентності вчителів у галузі використання штучного інтелекту. Основним фокусом дослідження є аналіз ставлення вчителів до використання ШІ в освітньому процесі, їх розуміння його потенціалу для освіти, а також виявлення основних перешкод і викликів, з якими вони стикаються при його застосуванні. Автори підкреслюють, що попри визнання великого потенціалу ШІ для персоналізації навчання та оптимізації освітнього процесу, багато вчителів все ще відчувають значні труднощі в його використанні через недостатній рівень сформованості цифрової компетентності в цій галузі. Опитування, проведене серед вчителів, показало, що більшість респондентів мають обмежене розуміння поняття ШІ, можливості його використання та потенційні ризики. За  результатами дослідження автори розробили рекомендації щодо розвитку цифрової компетентності вчителів у галузі використання ШІ, наголошуючи на необхідності уточнення поняття цифрової компетентності та адаптації існуючих освітніх програм. Автори вважають, що підготовка вчителів до використання ШІ у професійній діяльності має включати не лише технічні аспекти, а й етичні, соціальні та психологічні компоненти для  забезпечення відповідального та ефективного впровадження цих технологій у навчальний процес.

Одним з основних висновків дослідження є те, що активне впровадження ШІ в освітній процес вимагає не тільки оновлення змісту навчання, але й розвитку нових педагогічних технологій, які б враховували особливості цифрового навчального середовища. Автори наголошують на важливості формування у вчителів готовності до постійного професійного розвитку а галузі використання ШІ в умовах швидких технологічних змін, а також створення ефективних механізмів підтримки та стимулювання їхнього зацікавлення у використанні інноваційних технологій у навчальному процесі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

The 2017 Deloitte State of Cognitive Survey (2017). Bullish on the business value of cognitive: Leaders in cognitive and AI weigh in on what's working and what's next. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/deloitte-analytics/us-da-2017-deloitte-state-of-cognitive-survey.pdf

McKinsey Global Institute (2018). Notes from the AI frontier: Applications and value of deep learning. https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-applications-and-value-of-deep-learning

McKinsey Global Institute (2022). The state of AI in 2022 – and a half decade in review. https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2022-and-a-half-decade-in-review#

World Economic Forum (2020). The Future of Jobs Report 2020. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf

Morze, N., Bazeliuk, O., Vorotnikova, I., Dementiievska, N., Zakhar, O., Nanaieva, T., Pasichnyk, O. & Chernikova, L. (2019). Description of educator’s digital competence. Electronic Scientific Professional Journal “Open Educational E-Environment of Modern University”, 1–53 (in Ukrainian). https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s39

Vuorikari, R., Kluzer, S. & Punie, Y. (2022). DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens  With new examples of knowledge, skills and attitudes, EUR 31006 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 2022. ISBN 978-92-76-48882-8, doi:10.2760/115376, JRC128415.

Punie, Y., editor(s) & Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu , EUR 28775 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, ISBN 978-92-79-73718-3 (print), 978-92-79-73494-6 (pdf), doi:10.2760/178382 (print),10.2760/159770 (online), JRC107466.

Pelletier, K., Robert, J., Muscanell, N., McCormack, M., Reeves, J., Arbino, N. & Grajek, S. (2023). 2023 EDUCAUSE Horizon Report, Teaching and Learning Edition. EDUCAUSE. https://library.educause.edu/-/media/files/library/2023/4/2023hrteachinglearning.pdf

UNESCO (2024). Draft AI competency frameworks for teachers and for school students. https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2023/11/UNESCO-Draft-AI-competency-frameworks-for-teachers-and-school-students.pdf

Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Su, J., Ng, R. C. W. & Chu, S. K. W. (2023). Teachers’ AI digital competencies and twenty-first century skills in the post-pandemic world. Educational Technology Research and Development, 71(1), 137-161. https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-023-10203-6

Kim, N. J. & Kim, M. K. (2022, March). Teacher’s perceptions of using an artificial intelligence-based educational tool for scientific writing. In Frontiers in Education (Vol. 7, p. 755914). Frontiers. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2022.755914/full

Akgun, S. & Greenhow, C. (2022). Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings. AI and Ethics, 2(10), 431-440. https://doi.org/10.1007/s43681-021-00096-7

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M. & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education–where are the educators?. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1), 1-27.

Ayanwale, M. A., Sanusi, I. T., Adelana, O. P., Aruleba, K. D., & Oyelere, S. S. (2022). Teachers’ readiness and intention to teach artificial intelligence in schools. Computers and Education: Artificial Intelligence, 3(1), 100099.

https://www.researchgate.net/publication/363509006_Teachers'_readiness_and_intention_to_teach_artificial_intelligence_in_schools

Downloads


Переглядів анотації: 99

Опубліковано

2024-04-29

Як цитувати

Морзе, Н. В., Бойко, М. А., Струтинська, О. В., & Смирнова-Трибульська, Є. М. (2024). ЯКОЮ МАЄ БУТИ ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ?. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (16), 76–91. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2024.166

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають