ЗВІТ 3_МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020spv3

Ключові слова:

інноваційний клас; проєктування інноваційного класу; STEM/STEAM/STREAM; формувальне оцінювання; проєктна діяльність; дослідно-пізнавальне навчання; ICR клас

Анотація

Підготовлений звіт з проєкту MoPED містить інформацію про методологічне та технічне проєктування інноваційного класу. Проаналізовано сучасні освітні виклики та тренди, висвітлено зміни, які відбуваються в сучасній освіті, зокрема особливості організації сучасного навчання порівняно із традиційним. Наведено різні підходи до визначення переліку навичок ХХІ століття, які мають бути сформованими в процесі сучасного навчання. Описано поняття та особливості STEM/STEAM/STREAM підходів у порівнянні з традиційним навчанням та визначено їх переваги, розглянуто психолого-педагогічні особливості сучасних учнів, які необхідно враховувати при проєктуванні використання інноваційних методів і засобів навчання. Висвітлено сучасні принципи оцінювання, наведено особливості формувального оцінювання, запропоновано шляхи організації спільної навчальної діяльності учнів, проблемного навчання та проєктної діяльності. Визначено актуальні інноваційні педагогічні технології навчання та їх особливості. Розглянуто поняття змішаного навчання та моделі його реалізації, а також метод дослідно-пізнавального навчання (Inquiry Based Learning – IBL). Викладено основні характеристики ICR класу та наведено рекомендації щодо різної організації станцій ротації в освітньому процесі. У звіті викладено результати проведеного авторами дослідження щодо використання цифрових інструментів в інноваційному класі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Наталія Вікторівна Морзе, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри комп’ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління

Марія Анатоліївна Бойко, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

к.пед.н., старший викладач кафедри комп’ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління

Вікторія Павлівна Вембер, Київський університет імені Бориса Грінченка

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління

Ольга Дзябенко, Університет Деусто, Іспанія

дослідник та менеджер проектів у DeustoTech Learning

Посилання

Андрусич, О. (2006). Комп’ютерна підтримка курсу «Сходинки до інформатики»: зроблено перший крок. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 1, 109–116.

Бугайчук, К. (2016). Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. Інформаційні технології і засоби навчання, 54 (4), ISSN: 2076-8184. Дата звернення Серпень 13, 2018, http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2517/zmishane_navchannya_teoretichniy_analiz_.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Бугайчук, К. (2013). Формальное, неформальное и информальное дистанционное обучение: сущность, соотношение, перспективы. RELARN-2013: Материалы ХХ юбилейной конференции представителей региональных научно-образовательных сетей 1-6 июня 2013 г., Санкт-Петербург, 114-121.

Бугайчук, К. (2016). «Перевернуте навчання» як інноваційна методика підготовки правоохоронців. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: Матеріали науково-практичної конференції 8 квітня 2016 р., м. Харків, ХНУВС, 151-155

Бугайчук, К. (2011). Стратегія впровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах системи МВС: з чого починати і як не помилитися? Інноваційні технології підготовки правоохоронців: Матеріали науково-методичної конференції 22 квітня 2011 р., Київ: НАВСУ, 155-157.

Володченко, А., Стрижак, О. & Храпач, Г. (2016). Трансдисциплінарний характер операціональності розвитку обдарованості учнівської молоді. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. Київ : Інститут обдарованої дитини, 16, 100–110.

Вольневич, О. (2013). Технологія flipped classroom в дистанційному й очному навчанні. Інформаційні технології і засоби навчання, 36 (4), 21-131. Дата звернення Серпень 13, 2018, http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2013_36_4_14

Гусейн, Т. & Тайджиман, A. (2003). Моніторинг стандартів освіти: чому і як усе починалося. Моніторинг стандартів освіти. Львів: Літопис, 15-41.

Духнич, Ю. (2016). Смешанное обучение. Портал проєкта «Smart Education» Дата обращения Сентябрь 11, 2018, http://www.smart-edu.com/bended-learning.html

Ельконин, Д. (2001). Психическое развитие в детских возрастах. М.: Издательский центр “Академия”.

Информатика для средней школы. Учебная программа для школ (1994). Париж: ЮНЕСКО, 63 с.

Костюк, Г. (1989). Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К.: Рад. школа

Локшина, О. (2009). Інновації в оцінюванні навчальних досягнень учнів у шкільній освіті країн Європейського союзу. Порівняльно-педагогічні студії, 2, 107–113.

Морзе, Н., Барна, О & Вембер, В. (2013). Формувальне оцінювання: від теорії до практики. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 6, 66-77.

Морзе, Н., Вембер, В. & Саражинська, Н. (2013). Сходинки до інформатики: книга для учня 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Школяр, 184 с.

Морзе, Н., Вембер, В. & Саражинська, Н. (2012). Методика навчання учнів молодшого шкільного віку основам інформатики. Посібник для вчителя. К.: Школяр, 216 с.

Морзе, Н. & Дементієвська Н. (1999). Телекомунікаційні проєкти: стан та перспективи. Комп’ютер в школі та сім’ї, 4

Національна рамка кваліфікацій. Міністерство освіти та науки України (2011). Дата звернення Липень 13, 2018, https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy

Оцінюваня проєктів (2018). Дата звернення Вересень 12, 2018, http://www.intel.ua/content/www/ua/uk/education/k12/assessing-projects.html

Рождественская, Л. (2018). Современная школьная информатика глазами исследователей. По итогам участия в issep2018. Дата обращения Сентябрь 11, 2018, https://novator.team/post/122

Трансдисциплінарний характер операціональності розвитку обдарованості учнівської молоді [текст] / А. Є. Володченко, О. Є. Стрижак, Г. С. Храпач // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. – Вип. 16. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2016. – С. 100–110.

Уваров, А. (2018). На пути к цифровой трансформации школы. М.: Образование и Информатика, 120 с. ISBN 978-5-906721-12-9

Цифрова адженда України 2020 (2016). Retrieved October 15, 2018, from https://issuu.com/mineconomdev/docs/digital_agenda_ukraine-v2__1_

Фишман, И. & Голуб, Г. (2007). Формирующая оценка образовательных результатов учащихся: Методическое пособие. Самара: Издательство «Учебная литература», 244 с.

Allen, I. Elaine, Seaman, J. (2011). Going The Distance: Online Education in the U.S. Babson Survey Research Group and Quahog Research Group, 40 p.

Black, P. (2000). Formative Assessment and Curriculum Consequences. Curriculum and Assessment. Westport: Greenwood Publishing Group, Incorporated, 7–24.

Bonk, C. & Graham, C. (2006). Blended learning systems. The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. Pfeiffer. Retrieved August 20, 2018, from http://mypage.iu.edu/~cjbonk/graham_intro.pdf

Banados, E. (2006). Blended-learning pedagogical model for teaching and learning EFL successfully through an online interactive multimedia environment. CALICO Journal, 23 (3), 533-550.

Blended Learning: Define (2018). Retrieved July 17, 2018, from http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/blended-learning

Boud, D. & Molloy, E. (2013). Rethinking models of feedback for learning: the challenge of design. Assessment and Evaluation in Higher Education, 38, 6, 698-712.DOI: 10.1080/02602938.2012.691462

Bybee, R., Taylor, J. A., Gardner, A., van Scotter, P., Carlson, J., Westbrook, A., et al. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins and effectiveness. Colorado Springs, CO: BSCS Retrieved July 09, 2018, from http://pdspalooza.pbworks.com/f/bscs5eexecsummary.pdf

Cowie, B. & Bell, B. (1999). A Mode of Formative Assessment in Science Education. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 6 (1), 101–116.

Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions. A new skills agenda for Europe (2016). Retrieved September 10, 2018, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381

Definition - Team-Based Learning Collaborative (2018). Team-Based Learning Collaborative. Retrieved August 20, 2018 from http://www.teambasedlearning.org/definition/

Duhnich, Y. (2014). European Studies 2020. Smart education [cit. 20140823].

Duch, B., Groh, S. & Allen, D. (2001). Why problem-based learning? A case study of institutional change in undergraduate education. The power of problem-based learning. Sterling, VA:Stylus, 3-11.

de Jong, T., & van Joolingen, W. R. (1998). Scientific discovery learning with computer simulations of conceptual domains. Review of Educational Research, 68, 179–202. doi:10.2307/1170753

DigComp (2016). Retrieved August 12, 2018, from https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp

Digital Education Action Plan (2018). Retrieved August 21, 2018, from https://ec.europa.eu/education/initiatives/european-education-area/digital-education-action-plan_en

Frankle, K. (2012). Blended Learning: The Key to Successful Web-Based Training and Education. Retrieved June 11, 2018, from https://www.researchgate.net/publication/266569015_Blended_Learning_The_Key_to_Successful_Web-Based_Training_and_Education Majumdar, A. (2014). Blended Learning: Different combinations that work. Retrieved July 14, 2018, from http://goo.gl/ksNYi1

Friesen, N. (2012). Report: Defining Blended Learning. Retrieved June 14, 2018, from http://goo.gl/XFtCv3

Gray, A. (2016). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Retrieved August 24, 2018, from https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/ Ceker, E. & Ozdamli, F. (2016). Features and characteristics of PBL & PBL oriented Research Studies. Cypriot Journal of Educational Sciences, 11(4), 195-202. Retrieved August 26, 2018, from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1140792.pdf

Guerrero, A. (2018). 19 Ideas to promote more creativity in your classroom Retrieved June 26, 2018, from https://www.canva.com/learn/19-ideas-to-promote-more-creativity-in-your-classroom/

Graham C.R. Blended learning systems [Електронний ресурс] / C.R. Graham // CJ Bonk & CR Graham, The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. Pfeiffer. 2006. – Режим доступу: http://mypage.iu.edu/~cjbonk/graham_intro.pdf (Назва з екрану).

Hmelo-Silver, C. (2004).Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn? Educational Psychology Review, 16(3), 235-266. Retrieved August 15, 2018, from https://www.researchgate.net/publication/226053277_Problem-Based_Learning_What_and_How_Do_Students_Learn DOI: 10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3

Hmelo-Silver, C. (2013). Creating a Learning Space in Problem-based Learning. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 7(1).

Heather Staker and Michael B. Horn Classifying K–12 blended learning [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.christenseninstitute.org/publications/classifying-k-12-blended-learning-2 (Назва з екрану).

Inquiry Learning Cycle (2018). Retrieved August 15, 2018, from http://support.golabz.eu/support/inquiry-learning-cycle

Ihab Hassan. From Postmodernism to Postmodernity: the Local (2000).Global Context, Retrieved August 15, 2018, from http://www.ihabhassan.com/postmodernism_to_postmodernity.htm

Kathleen M. Frankle Blended Learning: The Key to Successful Web-Based Training and Education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/hWbR7z (Назва з екрану).

Keselman, A. (2003). Supporting inquiry learning by promoting normative understanding of multivariable causality. Journal of Research in Science Teaching, 40, 898-921. Retrieved September 09, 2018, from https://doi.org/10.1002/tea.10115

Kerr, S. (2005). Why we all want it to work: towards a culturally based model for technology and educational change. British Journal of Educational Technology, 36 (6), 1005–3016.

Lynch, M. (2018). 10 characteristics of an innovative classroom. Retrieved September 09, 2018, from https://www.thetechedvocate.org/10-characteristics-innovative-classroom/

Manoli, C., Pedaste, M, Mäeots, M., Siiman, L., Ton De Jong, et al. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. Educational Research Review, Elsevier, 14, 47–61. Retrieved July 09, 2018, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X15000068

Margus Pedaste, Mareo Mäeots, Leo A. Siiman, Ton De Jong at al. Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle // Educational Research Review, Volume 14, February 2015, P. 47-61. - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X15000068

Meeth L. R. Interdisciplinary Studies: Integration of Knowledge and Experience / Lois Richard Meeth // Change. – 1978. – № 10. – P. 6–9.

McMillan & James, H. (2000). Fundamental assessment principles for teachers and school administrators. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(8). Retrieved August 16, 2018 from http://PAREonline.net/getvn.asp?v=7&n=8

Majumdar Arunima Blended Learning: Different combinations that work [Електронний ресурс] / Arunima Majumdar. – Режим доступу: http://goo.gl/ksNYi1 (Назва з екрану).

Nagel, D. (2014).One-Third of U.S. Students Use School-Issued Mobile Devices. Retrieved August 15, 2018, from https://thejournal.com/articles/2014/04/08/a-third-of-secondary-students-use-school-issued-mobile-devices.aspx

OECD-Centre for Educational Research and Innovation. Formative Assessment. Improving Learning in Secondary Classrooms (2005). Paris: OECD Publishing, 279 p.

Perrenoud, P. (1991). Pour un approche pragmatique de l’evaluation formative. Mesure et evaluation en education, 13 (4), 49–81.

Pedaste, M., Mäeots, M., Leijen, Ä., & Sarapuu, S. (2012). Improving students’ inquiry skills through reflection and self-regulation scaffolds. Technology, Instruction, Cognition and Learning, 9, 81–95.

Pedaste, M., & Sarapuu, T. (2006). Developing an effective support system for inquiry learning in a Web-based environment. Journal of Computer Assisted Learning, 22(1), 47–62

Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle // Educational Research Review, Volume 14, February 2015, P. 47-61. - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X15000068

Presentation of the project "Competences for Democratic Culture"(2015). Retrieved September 05, 2018, from www.coe.int/competences

Rodger W. Bybee, Joseph A. Taylor, April Gardner, Pamela Van Scotter, Janet Carlson Powell, Anne Westbrook, and Nancy Landes. The BSCS 5E Instructional Model: Origins, Effectiveness, and Applications. – 2006. - http://pdspalooza.pbworks.com/f/bscs5eexecsummary.pdf

Smith, A., Lovatt, M. & Wise, D. (2003) Accelerated Learning: A User’s Guide, Network Educational Press Ltd, ISBN 978-1855391505.

Schwab (2018). Retrieved August 26, 2018, from https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrialrevolution-by-klaus-schwab

STEAM Education (2018). Retrieved September 15, 2018, from https://steamedu.com/

Staker, H. & Horn, M. (2012). Classifying K–12 blended learning. Retrieved August 20, 2018, from http://www.christenseninstitute.org/publications/classifying-k-12-blended-learning-2

Tapscott, D. (2009). Grown up digital: how the Net generation is changing your world. New York: Mc Graw Hill, 368p. ISBN: 978-0-07-150863-6

The STEM Imperative (2018). Retrieved September 11, 2018, from https://ssec.si.edu/stem-imperative

The Digital Skills and Jobs Coalition (2018). Retrieved September 01, 2018, from https://ec.europa.eu/digital-single-market/digital-skills-jobs-coalition

The Australian Council of Learned Academies (2013). Consultant Report Securing Australia’s Future STEM: Country Comparisons. Retrieved June 05, 2018, from http://www.acola.org.au/pdf/saf02consultants/consultant%20report%20-%20korea.pdf

Top Tools for Learning 2018 (2018). Retrieved September 10, 2018, from http://c4lpt.co.uk/top100tools/ Suggested citation: Cornell University, INSEAD, and WIPO (2018): The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. Retrieved September 10, 2018, from https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf

UN Competencies for the Future (2016). Retrieved June 15, 2018, from https://careers.un.org/lbw/attachments/competencies_booklet_en.pdf

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez, S., Van Den Brande Godelieve (2016). DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model. Retrieved August 20, 2018, from https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-20-digital-competence-framework-citizens-update-phase-1-conceptual-reference-modelWadani, F. & Khan, A. (2014). Problem-based learning in ophthalmology: A brief review. Oman Journal of Ophthalmology, 7(1)

Wilhelm, P. & Beishuizen, J. (2003). Content effects in self-directed inductive learning. Learning and Instruction, 13, 381–402.

doi:10.1016/S0959- 4752(02)00013-0.

White, B. & Frederiksen, J. (2000). Metacognitive facilitation: An approach to making scientific inquiry accessible to all. Inquiring into inquiry, learning and teaching in science. Washington, DC.: American Association for the Advancement of Science, 331–370

Walker, D. (2017). 16 top BBC Micro Bit projects. IT Pro. Retrieved March 05, 2018, from http://www.itpro.co.uk/desktop-hardware/26289/13-top-bbc-micro-bit-projects

What does Team-based learning (TBL) really mean? (2016). InteDashboard – Team-Based Learning Made Easy!. Retrieved August 12, 2018 from https://intedashboard.org/2016/08/31/what-does-team-based-learning-tbl-really-mean/

White B.Y., Frederiksen J.R. Inquiry, modeling, and metacognition: making science accessible to all students // Cognition and Instruction, 16. – 1998. - P. 3-118.

7 Survival Skills for 21st Century Students (2015). Retrieved June 15, 2018, from https://mylearningspringboard.com/7-survival-skills-for-21st-century-students/

P21 Framework for Learning of the 21st Century (2015). Retrieved August 12, 2018, from http://www.battelleforkids.org/networks/p21

"19 Ideas to promote more creativity in your classroom https://www.canva.com/learn/19-ideas-to-promote-more-creativity-in-your-classroom/

Downloads


Переглядів анотації: 360

Опубліковано

2020-12-23

Як цитувати

Морзе, Н. В., Бойко, М. А., Вембер, В. П., & Дзябенко, О. . (2020). ЗВІТ 3_МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСУ . Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, 1–119. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020spv3

Номер

Розділ

Звіти за Робочим пакетом №1 у рамках міжнародного проєкту MoPED

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають