Спецвипуск «Педагогічна вища освіта України: аналіз і дослідження»

					View Спецвипуск «Педагогічна вища освіта України: аналіз і дослідження»

Рекомендовано до опублікування
Київський університет імені Бориса Грінченка
Витяг з протоколу №11 засідання Вченої ради від 17.12.2020

Випуск присвячений висвітленню звітів в рамках проведених досліджень міжнародного проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 (Співпраця задля розвитку інновацій та обміну успішними практиками) – Розвиток потенціалу вищої освіти, №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Опубліковано: 2020-12-24

Звіти за Робочим пакетом №1 у рамках міжнародного проєкту MoPED