ШЛЯХИ РОЗВИТКУ SMART-УНІВЕРСИТЕТУ (ДОСВІД КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.17

Ключові слова:

SMART-університет; компоненти е-простору сучасного університету; цифрові компетентності; стратегія удосконалення системи управління розвитком SMART-університету

Анотація

В статті розглянуто зміст поняття SMART, як «інтелігентний, розумний», абревіатура також розшифровується так: S – мета має бути чіткою, конкретно визначеною та сформульованою, а результат, який необхідно отримати, зрозумілим; M – мета має бути вимірюваною (у грошових одиницях, відсотках, балах тощо); A – необхідно ставити достатньо складні цілі, що передбачають докладання зусиль та впровадження інновацій; R – мета повинна бути реалістичною в межах наявних ресурсів, знань та встановленого часу на її досягнення; T – мета має бути визначена у часі. Визначено властивості SMART-університету: гнучкість навчання в інтерактивному освітньому середовищі, що містить сучасну електронну складову; забезпечує персональне та адаптивне навчання студентів; вільний доступ всіх учасників освітнього процесу до контенту, в тому числі електронного, з будь якого місця в світу. Подано модель SMART-системи та передумови розвитку SMART-університету, до яких відносять технологічні чинники, що забезпечують нові засоби і технології для навчання в сучасному інформаційно-телекомунікаційному середовищі; соціальні фактори, які включають потреби суспільства в отриманні нової якості освітніх послуг; економічні фактори, які полягають в тому, що освіта завжди обумовлювала значний внесок в розвиток макроекономіки. А в умовах становлення цифрового суспільства трансформована система освіти сприятиме визначенню місця університету в розвитку інноваційної економіки країни. Узагальнено основні підходи до управління розвитком SMART-університету. Висвітлено деякі аспекти впровадження складових SMART-університету, таких як система електронного навчання LMS, хмарні технології, інституційний репозиторій, Wiki-портал, електронний документообіг тощо. Описано пропозиції щодо удосконалення управління розвитком на основі узагальнення зарубіжного досвіду в організації освіти дорослих та його адаптації до реалій українського університету. Проаналізовані результати анкетування студентів та викладачів щодо розвитку SMART-простору в університеті (на прикладі КУБГ). Представлені деякі рекомендації, зокрема, що однією з умов науково-організованої та теоретично обґрунтованої системи навчання протягом життя є організація SMART-простору в університеті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Наталія Вікторівна Морзе, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри комп’ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління

Лєна Сергіївна Непреєнко, Київський університет імені Бориса Грінченка

Магістр, Київський університет імені Бориса Грінченка

Євгенія Миколаївна Смирнова-Трибульска , Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук і математики

Посилання

Lipov V. Smart-education in a smart-society: possible ways of adaptation / Materials XVII annual. international. scientific.-practical. conference., Kharkiv, February 14. 2019 - P. 130-132 (272 p.)

Kim K. Ubiquitous Learning Supporting System for Future Classroom in Korea / K. Kim // Proc. Soc. for Information Technology and Teacher Education Int’l Conf., K. McFerrin et al., eds. - 2008, Mar. - R. 2648–2657.

Gurevich RC Smart education - a new paradigm of the modern education system / RC Gurevich, M. Yu. Kademiya // Theory and practice of social systems management: philosophy, psychology, pedagogy, sociology. - 2016. - № 4. - P. 71-78.

Nuzzaci, A., & La Vecchia, L. (2012). A Smart University for a Smart City. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 3 (4), 16–32.

Khamayseh, Y., Mardini, W., Aljawarneh, S., & Yassein, M. (2015). Integration of Wireless Technologies in Smart University Campus Environment: Framework Architecture. International Journal of Information and Communication Technology Education, 11 (1), 60–74.

Murphy, J., Lee, R., & Swinger, E. (2011). Student Perceptions and Adoption of University Smart Card Systems. International Journal of Technology and Human Interaction, 7 (3), 1–15.

Al-Qirim, N. (2016). Smart Board Technology Success in Tertiary Institutions: The Case of the UAE University. Education and Information Technologies, 21 (2), 265–281.

Morse, NV, Smyrnova-Trybulska, E., Glazunova, OV (2017) Design of a University Learning Environment for SMART Education In: Smart Technology Applications in Business Environments. Editor (s): Tomayess Issa (Curtin University, Australia), Piet Kommers (University of Twente, The Netherlands), Theodora Issa (Curtin University, Australia), Pedro Isaías (Portuguese Open University, Portugal), Touma B. Issa (Murdoch University, Australia) IGI Global ISBN13: 9781522524922; ISBN10: 1522524924; EISBN13: 9781522524939; Chapter 11 DOI: 10.4018 / 978-1-5225-2492-2.ch011 www.igi-global.com/book/smart-technology-applications-business-environments/176067 p.221-248

Smyrnova-Trybulska, E. (2018b) Smart University in Smart Society - Some Trends In E. Smyrnova-Trybulska (ed.). E-learning and Smart Learning Environment for the Preparation of New Generation Specialists. Vol. 10 (2018). Katowice - Cieszyn: Studio Noa for University of Silesia, pp. 65-80, 664

Nepreenko OS (2020) Development management of a modern SMART-university. QUALIFICATION WORK for obtaining the educational and qualification level "Master", Kyiv, KUBG.

University rating / URL: http://osvita.ua/vnz/rating/25715/

European Association of Universities / URL: https://eua.eu/

Downloads


Переглядів анотації: 567

Опубліковано

2020-04-29

Як цитувати

Морзе, Н. В., Непреєнко, Л. С. ., & Смирнова-Трибульска , Є. М. (2020). ШЛЯХИ РОЗВИТКУ SMART-УНІВЕРСИТЕТУ (ДОСВІД КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА). Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (8), 191–205. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.17

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають