МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ДО ПОТРЕБ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

  • Оксана Петрівна Буйницька Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3611-2114
  • Лілія Олександрівна Варченко-Троценко Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0723-4195
  • Тетяна Сергіївна Терлецька Київський університет імені Бориса Грінченка http://orcid.org/0000-0002-8046-423X
  • Дар’я Леонідівна Настас Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9008-8100

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.1

Ключові слова:

цифровізація; інформаційно-освітнє середовище; система електронного навчання; LMS Moodle; електронний деканат; освітні програми; персональний кабінет

Анотація

Електронне навчання вже більше десятиліття є невід’ємною частиною освітнього процесу закладів вищої освіти. Однак, до початку пандемії в Україні воно відігравало радше допоміжну роль, тоді як сьогодення вимагає повноцінного забезпечення навчання, комунікації та колаборації для всіх учасників освітнього процесу за допомогою електронних ресурсів. Тому виникає необхідність у модернізації системи електронного навчання університету відповідно до поточних потреб та викликів. У даній статті окреслені шляхи реалізації змін в системі електронного навчання на прикладі Київського університету імені Бориса Грінченка, зокрема увага приділена персоналізації освітнього середовища для різних учасників освітнього процесу, можливостям для систематизації інформації та проведення моніторингу. Завдяки організації електронних навчальних курсів (ЕНК) університету відповідно до створених в системі електронного навчання освітніх програм студенти мають актуальну інформацію щодо всіх навчальних дисциплін, що належать до відповідної освітньо-професійної або освітньо-наукової програми: розподіл за семестрами, форми контролю, прогрес на курсі, тощо. Одночасно це дає можливість адміністрації відслідковувати діяльність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників за кожною освітньою програмою. Реалізований в Київському університеті імені Бориса Грінченка модуль електронного деканату дозволяє проводити моніторинг освітнього процесу, отримувати актуальні дані щодо проходження кожного ЕНК, а також дозволяє персоналізувати освітній процес для кожного студента завдяки індивідуальному навчальному плану. За допомогою системи е-навчання здобувачі мають змогу дистанційно  ознайомитися з навчальним матеріалом з різних дисциплін, виконати та відправити виконані завдання на перевірку викладачу, пройти тестування. Організація персонального кабінету також  дозволяє отримати швидкий доступ до інструментів комунікації та співпраці для організації онлайнових занять, групової роботи та отримання зворотного зв’язку від викладачів, бібліотеки Університету та інших корисних ресурсів, що спрощують доступ до освітніх ресурсів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Оксана Петрівна Буйницька, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти 

Лілія Олександрівна Варченко-Троценко, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти

Тетяна Сергіївна Терлецька, Київський університет імені Бориса Грінченка

молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти

Дар’я Леонідівна Настас, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти

Посилання

Charting a course for success: america’s strategy for STEM education. Committee on stem education of the national science & technology council : a White House, 2018. 36 p. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/12/STEM-Education-Strategic-Plan-2018.pdf (date of access: 14.10.2020).

Grinberga Zalite G., Zvirbule A. Digital Readiness and Competitiveness of the EU Higher Education Institutions: The COVID-19 Pandemic Impact. Emerging Science Journal. 2020. Vol. 4, no. 4. P. 297—304. URL: https://www.researchgate.net/publication/343388567_Digital_Readiness_and_Competitiveness_of_the_EU_Higher_Education_Institutions_The_COVID-19_Pandemic_Impact (date of access: 15.10.2020).

Kholiavko N., Medina T., Goshylyk V. AREAS OF THE MODERNIZATION OF THE LITHUANIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM: A CASE FOR UKRAINE. Studies in Comparative Education. 2020. 1 (39). P. 14—25. URL: http://pps.udpu.edu.ua/article/view/211313/211358 (date of access: 14.10.2020).

Klapkiv Y., Dluhopolskyi O. Changes in the Tertiary Education System in Pandemic Times: Comparison of Ukrainian and Polish Universities. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020. Vol. 12, no. 1. P. 86—91. URL: https://www.researchgate.net/publication/341842992_Changes_in_the_Tertiary_Education_System_in_Pandemic_Times_Comparison_of_Ukrainian_and_Polish_Universities (date of access: 18.11.2020).

Lassoued Z., Alhendawi M., Bashitialshaaer R. An Exploratory Study of the Obstacles for Achieving Quality in Distance Learning during the COVID-19 Pandemic. Educ. Sci. 2020. 10 (9). P. 1—13. URL: https://www.mdpi.com/2227-7102/10/9/232 (date of access: 14.10.2020).

Nuere S., de Miguel L. The Digital/Technological Connection with COVID-19: An Unprecedented Challenge in University Teaching. Technology, Knowledge and Learning. 2020. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10758-020-09454-6 (date of access: 09.10.2020).

Seridi A., Dib L., Bourbia R. Modernization of e-learning platforms towards a service-oriented architecture. Journal of Electrical Systems Systems. 2019. No. 15. P. 123—132. URL: http://journal.esrgroups.org/jes/papers/15_1_10.pdf (date of access: 17.10.2020).

Voronin D., Saienko V., Tolchieva H. Digital Transformation of Pedagogical Education at the University. Proceedings of the International Scientific Conference “Digitalization of Education: History, Trends and Prospects” (DETP 2020). 2020. No. 437. P. 757—763. URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/detp-20/125940270 (date of access: 01.10.2020).

Буйницька О., Варченко-Троценко Л., Грицеляк Б. Цифровізація закладу вищої освіти. Освітологічний дискурс. 2020. Т. 1, № 28. С. 64—79.

Морзе Н., Буйницька О., Варченко-Троценко Л. Створення сучасного електронного курсу в системі MOODLE: навчальний посібник. Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. 232 с. URL: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/e8b0e789-8dee-4ab5-a48e-96d153921d2e/book_Moodle.pdf (дата звернення: 14.10.2020).

Морзе Н., Буйницька О., Варченко-Троценко Л. Я - в цифровому середовищі університету: навчальний посібник. За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко-Троценко Л.О]. 9-є вид., зі змінами. Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2020. с. 117-174.

Морзе Н., Непреєнко Л., Смирнова-Трибульска Є. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ SMART-УНІВЕРСИТЕТУ (ДОСВІД КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА). Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”. 2020. № 8. С. 191—205. URL: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/2414-0325.2020.8.17 (дата звернення: 07.10.2020).

Положення про ЕНК: порядок створення, сертифікації та використання у системі е-навчання Київського університету імені Бориса Грінченка (зі змінами). На заміну №96; чинний від 2019-05-08. Вид. офіц. Київ, 2019. 11 с. URL: https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil_7/nakaz_318_08.05.2019.pdf (дата звернення: 18.10.2020).

Про вищу освіту : Закон України від 28.12.2014 р. № 849-ІХ : станом на 09 верес. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 17.10.2020).

Downloads


Переглядів анотації: 591

Опубліковано

2020-11-26

Як цитувати

Буйницька, О. П., Варченко-Троценко, Л. О., Терлецька, Т. С., & Настас, Д. Л. (2020). МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ДО ПОТРЕБ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (9), 1–14. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.1

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають