ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.122

Ключові слова:

електронне навчання, візуалізація даних, цифрова візуалізація, візуалізація, типи цифрових візуалізації

Анотація

Широке використання цифрових інструментів у всіх сферах, в тому числі в освіті призводить до збільшення кількості створених та здобутих даних в геометричній прогресії, виникає проблема їх інтерпретації та швидкого аналізу. Зокрема збільшується кількість відомостей для моніторингу та використання системи електронного навчання в закладах освіти. Допомагає пришвидшити сприйняття відомостей їх візуалізація, в тому числі і візуалізацій навчальних матеріалів та частини відомостей освітньої діяльності, що представлені у числовому та текстовому форматах. Щоб візуалізувати дані, необхідно пройти процеси отримання, фільтрації, аналізу, представлення, модифікації та взаємодії даних. Використовуючи інструменти та технології візуалізації даних, викладачі можуть інтуїтивно представляти матеріали здобувачам, проводити аудиторне навчання, педагогічне втручання, оцінювати їх знання; здобувачі можуть зробити самооцінку, вчасно виявити свої проблеми в навчанні, і сформувати систему знань і систему взаємозв'язків для сприяння вираженню та персоналізації знань; менеджери з е-навчання можуть коригувати цілі, методи та стратегії управління навчанням, а також на основі цих даних приймати рішення.  В статті здійснено аналіз можливих варіантів використання візуалізації даних в системі електронного навчання Київського університету імені Бориса Грінченка.  Проаналізовано, як саме можливо використовувати візуалізацію даних на різних рівнях доступу як здобувачів, викладачів та адміністрації (зокрема тої, що здійснює моніторинг ефективності функціонування системи електронного навчання та забезпечення різних процесів освітньої діяльності – наявності електронних курсів відповідно освітньо-професійних/наукових програм у структурних підрозділах університету, їх використання та сертифікація, аналіз активності здобувачів та викладачів, здійснення оцінювання тощо).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Лілія Олександрівна Варченко-Троценко, Київський університет імені Бориса Грінченка

Кандидат педагогічних наук, науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти

Анастасія Володимирівна Тютюнник, Київський університет імені Бориса Грінченка

Молодший науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти

Посилання

Білоусова Л. І., Житєньова Н. В. Компоненти готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2018. № 3. С. 80—87. URL: http://nbuv.gov.ua/ujrn/nztnpu_ped_2018_3_12 (дата звернення: 03.03.2022).

Буйницька, О. П., Варченко-Троценко, Л. О., Терлецька, Т. С., Настас, Д. Л. Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету”, 2020. (9). C. 1-14. URL: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.1 (дата звернення: 03.03.2022).

Звіт за 2021 рік ректора Київського університету імені Бориса Грінченка Огнев’юка В.О. URL: https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/rektorat/zvity_2021/zvit-rektora-2021.pdf (дата звернення: 03.03.2022).

Морзе, Н., Буйницька, О., & Варченко-Троценко, Л. Створення сучасного електронного навчального курсу в системі Moodle. Навч. посіб. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький. 2016. 232с.

Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації. Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2011. 350 с.

Структурно-логічні схеми. Таблиці. Опорні конспекти. Есе. Навчальні презентації: рекомендації до складання: метод. посіб. для студ. уклад.: Л. Л. Бутенко, О. Г. Ігнатович, В. М. Швирка. Старобільськ, 2015. 112 с.

Тютюнник, А. В. Технології візуалізації у світових дослідженнях. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету”, 2020. №9. С. 161-168. URL: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.13 (дата звернення: 03.03.2022).

Sadiku M., Shadare A., Musa S., Akujuobi C. Data visualization. International Journal of Engineering Research And Advanced Technology (IJERAT), 2016. Vol. 02. Issue. 12. P. 11-16. URL: https://www.researchgate.net/profile/adebowale-shadare/publication/311597028_data_visualization/links/5851945608aef7d0309f20a7/data-visualization.pdf (date of access: 03.03.2022).

Visual versus Text: What does the brain prefer? URL: https://simpleshow.com/blog/visual-versus-text/ (date of access: 03.03.2022).

Wilke C. Fundamentals of Data Visualization: A Primer on Making Informative and Compelling Figures. USA: O'Reilly Media Inc, 2019. 390 p. URL: https://clauswilke.com/dataviz/ (date of access: 03.03.2022).

Zelazny G. Say It With Charts: The Executive’s Guide To Visual Communication. 4th ed. McGraw Hill Professional, 2001. 225 p.

Downloads


Переглядів анотації: 309

Опубліковано

2022-04-30

Як цитувати

Варченко-Троценко, Л. О., & Тютюнник, А. В. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (12), 21–31. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.122

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають