ВІДСЛІДКОВУВАННЯ ДИНАМІКИ РЕЙТИНГОВИХ ПОКАЗНИКІВ ВИКЛАДАЧА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.1312

Ключові слова:

якість вищої освіти, рейтингові показники, е-портфоліо, моніторинг рейтингових показників, візуалізація, Power BI

Анотація

Не можна заперечувати факт важливості ролі викладача у забезпеченні якості вищої освіти. Система внутрішнього забезпечення якості передбачає наявність розроблених і оприлюднених критеріїв, правил і процедур оцінювання науково-педагогічних, наукових працівників, а також щорічне їх оцінювання відповідно до європейських стандартів, Закону України "Про вищу освіту", рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. В Київському університеті імені Бориса Грінченка для формування якісного складу науково-педагогічного складу працівників була розроблена система рейтингів викладачів "Е-портфоліо", яка є однією з компонентів інформаційно освітнього середовища. Для аналізу діяльності науково-педагогічного складу та всіх підрозділів Університету Грінченка в системі "Е-портфоліо" було представлено декілька типів звітів, які можна побудувати за такими критеріями як основні види діяльності, рейтингові бали, структурні підрозділи, посади, вчене звання, ступінь тощо. Протягом декількох років використовувалсь лише вбудована статистики для аналізу діяльності викладачів, підрозділу, але з'явилась потреба у моніторингу більш детальної динаміки усіх показників. Було проаналізовано сучасні інструменти бізнес-аналітики для розробки візуалізації та вирішено використовувати інструмент для бізнес аналітики Power BI, який дасть змогу мати повне уявлення про результати діяльності викладача за усіма потрібними критеріями. В статті представлено аналітичний звіт Power BI в основі якого покладена модель "Схема Зірка". Завдяки створеним «Мірам» та стандартним функціям зведених таблиць стала можлива реалізація візуалізація вхідних даних рейтингу, створення деталізації та фільтрів для більш зручного перегляду та аналізу даних. Звіт після завершення всіх налаштувань візуалізації та фільтрів було опубліковано за допомогою інструменту серверу звітів Power BI у вільному доступі. Використання даного інструменту дає змогу топ-менеджерам університету мати цілісну картину результатів у діяльності працівників та підрозділів, а також визначати пріоритети діяльності, приймати справедливі рішення при продовженні контрактів, що цілком і безумовно сприяє забезпеченню якості вищої освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анастасія Володимирівна Тютюнник, Київський університет імені Бориса Грінченка

молодший науковий співробітник НДЛ цифровізації освіти

Посилання

Verkhovna Rada of Ukraine. Session 2. (2014, July. 1). Law №1556-VII, On Higher Education. October 11, 2022.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (in Ukrainian)

Recommendations of National Agency for Higher Education Quality Assurance regarding the introduction of an internal quality assurance system, National Agency for Higher Education Quality Assurance (2019). October 15, 2022.

https://naqa.gov.ua/2019/07/рекомендації-національного-агентств/ (in Ukrainian)

Annual Reports. The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (2022). October 15, 2022.

https://www.inqaahe.org/annual-reports

Heintze, R. (2017). Workshop 1. Internal & External Quality assurance for QA agencies, The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education, Manama. October 15, 2022.

https://www.inqaahe.org/sites/default/files/IC2017_WS1_RH.pdf

Javed, S. (2017). Aligning the quality assurance of higher education with the education for sustainability requirements – a solution to future world challenges, The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education, Manama. October 15, 2022. https://www.inqaahe.org/sites/default/files/IC2017_S4P4_0.pdf

Latif, K., Latif, I., Sahibzada, U. & Ullah, M. (2019). In search of quality: measuring Higher Education Service Quality (HiEduQual), Total Quality Management & Business Excellence, vol. 30, no. 7-8, pp. 768-79. October 15, 2022.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14783363.2017.1338133.

Pauflera, N. & Sloat, E. (2020). Using standards to evaluate accountability policy in context: School administrator and teacher perceptions of a teacher evaluation system, Studies in Educational Evaluation, vol. 64. October 15, 2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191491X18303006#bib0160

Ogneviuk, V. (2016). Education and competitiveness of society, OŚWIATOLOGIA, Vol. 5, pp. 37-44. October 15, 2022.

http://osvitologia.kubg.edu.ua/en/numbers/27-archive-2016/51-5-2016.html?showall=&start=6 (in Ukrainian)

Bykov, V., Spirin, O. & Pinchuk, O. (2020). Modern tasks of digital transformation of education, UNESCO Chair Journal "Lifelong Professional Education in the XXI Century", no.1, pp. 27-36. October 15, 2022. https://www.unesco-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/7 (in Ukrainian)

Bykov, V. , Spirin, O., Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Dikhtiarenko, O. & Novytskyi, O. (2020). Open digital systems for assessment of pedagogical research results, Information Technologies and Learning Tools, vol. 75, no.1, pp. 294-315. October 15, 2022.

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3589 (in Ukrainian)

Lapinskyi, V., Hurzhii, A. & Kartashova, L. (2018). Ways and means of ensuring quality education for everyone, Materials of the II All-Ukrainian scientific and practical Internet conference "Resource-oriented learning in "3D": accessibility, dialogue, dynamics", Poltava, p. 11-16. October 15, 2022.

http://acup.poltava.ua/wp-content/uploads/2017/12/Збірник-2018-26.02-3.pdf (in Ukrainian)

Karamyshev, D. (2020). Theoretical and methodological principles of ensuring the quality of education", Kharkiv, Ukraine: Publishing house KharRI NADU «Mahistr» (in Ukrainian)

Morze, N. & Buinytska, O. (2017). Rating indicators system of evaluation teacher's activities in modern universities, Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University: Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia, Series 2, no. 19, pp. 34-44. (in Ukrainian)

Morze, N. & Varchenko-Trotsenko, L. (2016). Educator’s e-Portfolio in the Modern University, ICTERI, Kyiv, p. 231-240. October 15, 2022.

http://ceur-ws.org/Vol-1614/paper_68.pdf

Morze, N., Buinytska, O. & Kocharian, A. (2015). IC-competence of teachers and students as a way to form an information educational environment of the university, Competence-oriented education: qualitative measurements, V. Ogneviuk, L. Khoruzha, S. Sysoieva, N. Chernukha, N. Terentieva, Eds. Kyiv, Ukraine: Borys Grinchenko Kyiv University, pp. 151-196. October 15, 2022.

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10019/ (in Ukrainian)

Morze, N. & Buinytska, O. (2019). Digital Competencies of University Teachers, Universities in the Networked Society. Cultural Diversity and Digital Competences in Learning Communities, vol. 10, pp. 19-37. October 15, 2022.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-05026-9_2

Morze, N. & Buinytska, O. (2017). Raising information and communication technologies competence of scientific and pedagogical employees – a key requirement of the quality of educational process, Information Technologies and Learning Tools, vol. 59, no.3, pp. 189-200. October 15, 2022.

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1667 (in Ukrainian)

Rayevnyeva, O. & Stepurina, S. (2017). Alternative rating system of scientific activity of ukrainian higher educational institutions: methodical bases and results, ScienceRise: Pedagogical Education, vol. 16, no.8, pp. 48-57. October 15, 2022.

http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/109316 (in Ukrainian)

Buinytska, O. & Tiutiunnyk, A. (2022). Monitoring of the teacher’s rating indicators for making management decisions using ICT. Information Technologies and Learning Tools, 87(1), 336–356. October 17, 2022.

https://doi.org/10.33407/itlt.v87i1.4051

E-portfolio (2022). October 21, 2022.

https://eportfolio.kubg.edu.ua/ (in Ukrainian)

Regulations on the annual rating assessment of the professional activity of scientific-pedagogical and scientific employees of Borys Grinchenko Kyiv University "Leader of the year" (2020). October 23, 2022.

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil_7/nakaz_199_19.03.2020_.pdf (in Ukrainian)

What is Power BI? (2022). October 23, 2022.

https://powerbi.microsoft.com/en-us/what-is-power-bi/

Rating of university departments and lecturers of Borys Grinchenko Kyiv University 2017-2021 (2022). October 21, 2022.

https://eportfolio.kubg.edu.ua/rating/visualization (in Ukrainian)

Downloads


Переглядів анотації: 169

Опубліковано

2022-11-24

Як цитувати

Тютюнник, А. В. (2022). ВІДСЛІДКОВУВАННЯ ДИНАМІКИ РЕЙТИНГОВИХ ПОКАЗНИКІВ ВИКЛАДАЧА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (13), 141–152. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.1312

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають