ПЕРСОНАЛІЗОВАНІ ТРАЄКТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА ЦИФРОВИМ НАПРЯМОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.112

Ключові слова:

підвищення кваліфікації, адаптивна система, цифрова компетентність, персоналізована траєкторія професійного розвитку, електронне навчання

Анотація

Стаття присвячена питанню розробки системи підвищення кваліфікації викладачів для розвитку цифрової компетентності. Обґрунтовано необхідність розробки вказаної системи та описано адаптивну систему підвищення кваліфікації викладачів за цифровим напрямом в Київському університеті імені Бориса Грінченка, що передбачає можливості формування персоналізованих траєкторій професійного розвитку викладачів. Відповідно до потреб закладу освіти адаптивність системи реалізована у двох напрямах: до часових можливостей тестування та проходження міні-курсів; до персональних потреб викладача відповідно до рівня знань, професійного спрямування та встановлених цілей. Розроблено модель організації цієї системи, що побудована на основі самооцінювання, самоосвіти, за принципами мікронавчання. Адаптивна система реалізована в системі е-навчання за допомогою наступних структурних елементів - діагностичного тесту та набору міні-курсів, завдяки тематичній організації яких досягається персоналізації траєкторії навчання викладачів. Деталізовано застосовані підходи у формуванні діагностичного тесту, в тому числі забезпечення його інтегрованості, варіативності та валідності, а також принцип його використання з метою визначення рівня цифрової компетентності викладачів відповідно до розробленого Корпоративного стандарту цифрової компетентності. На прикладі обов'язкового рівня цифрової компетентності Аналітик-Дослідник (А) показано використання наборів міні-курсів для всіх рівнів володіння цифровою компетентністю - Інтегратора (В1), Експерта (В2); Лідера (С1) та Новатора (С2). Система дозволяє викладачу відслідковувати у персональному кабінеті прогрес та визначати власну траєкторію професійного розвитку та за допомогою використання вбудованих інструментів бізнес-аналітики отримувати візуалізовану цілісну картину результатів цифрової професійної діяльності. Окреслено роль адаптивної системи у організації підвищення кваліфікації викладачів та перспективи подальшого використання результатів впровадження даної системи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Оксана Петрівна Буйницька, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач НДЛ інформатизації освіти

Лілія Олександрівна Варченко-Троценко, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти

Світлана Василівна Василенко, Київський університет імені Бориса Грінченка

викладач-методист, заступник завідувача з питань змісту та дослідження НДЛ інформатизації освіти

Дар’я Леонідівна Настас, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти

Анастасія Володимирівна Тютюнник, Київський університет імені Бориса Грінченка

Молодший науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти

Тетяна Сергіївна Терлецька, Київський університет імені Бориса Грінченка

Молодший науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти

Посилання

Буйницька О. П., Варченко-Троценко Л. О., Терлецька Т. С., Настас Д.Л. Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету”, 2020. №9, С. 1-14. DOI: 10.28925/2414-0325.2020.9.1

Буйницька О. П., Василенко С. В. Використання ЕНК для підвищення цифрової компетентності майбутніх учителів. Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету», 2019. Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті». С. 44-62. DOI: 10.28925/2414-0325.2019s5

Булах, І. Є., Мруга, М. Р. Створюємо якісний тест: навч. посіб. К.: Майстер-клас, 2006. 160. 4

Закон України «Про вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 17.09.2021).

Морзе Н. В., Буйницька О. П., Варченко-Троценко Л. О. Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE ПП Буйницький О.А., Кам'янець-Подільський., 2016. 232 c. ISBN 978-617-608-064-0

Морзе, Н. В., Буйницька, О. П. Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників–ключова вимога якості освітнього процесу. Інформаційні технології і засоби навчання, 2017. №59(3). С. 189-200.

Морзе, Н. В., Буйницька, О. П. Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів. Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць, 2017, 19, С. 34-44.

Морзе, Н. В., Варченко-Троценко, Л. О. Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету. Інформаційні технології і засоби навчання, 2016. № 52. вип. 2, С. 62-80. DOI: 10.33407/itlt.v52i2.1395

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету URL: https://kubg.edu.ua/phocadownload/Nauka/stajuvannia/polozhennya_pidvyschennya2015.pdf. (дата звернення: 17.09.2021).

Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти». URL: https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-standart-na-grupu-profesij-vikladachi-zakladiv-vishoyi-osviti (дата звернення: 18.09.2021).

Carretero Gomez S., Punie Y., Vuorikari R., Cabrera Giraldez M., Okeeffe, W., editor(s), Kluzer, S. and Pujol Priego, L., DigComp into Action: Get inspired, make it happen. A user guide to the European Digital Competence Framework, EUR 29115 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-79901-3, doi:10.2760/112945, JRC110624.

Florez, SYV (Velazco Florez, Sandra Yanet), Porras, AA (Porras, Alexandra Abuchar) Castilla, I (Castilla, Ingrid), Rivera, K (Rivera, Karen), REDES DE INGENIERIA-ROMPIENDO LAS BARRERAS DEL CONOCIMIENTO. 2017. pp 91-100. ISSN2248-762X.

Halvonik, D (Halvonik, Dominik), Kapusta, J (Kapusta, Jozef), 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics (DIVAI), Location - Sturovo, SLOVAKIA, Date: MAY 02-04. 2018. pp 71-80.

Meyers E. M., Erickson I., Small R. V. Digital literacy and informal learning environments: an introduction, Digital Literacy and Informal Learning Environments, 2013. Vol. 38(4). P.355–367. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17439884.2013.783597 (date of access: 16.09.2021).

Morze N., Buinytska, O. Digital Competencies of University Teachers. In Universities in the Networked Society. Springer, Cham. 2019, pp. 19-37

Morze, N., & Varchenko-Trotsenko, L. Electronic portfolio as a tool for measuring the performance of a teacher of modern universities. Information sciences and technology in education, 2014, №53, p. 36-41.

Morze, N., Varchenko-Trotsenko, L. Educator's e-Portfolio in the Modern University. In ICTERI, 2016, pp. 231-240.

Ottestad G., Kelentrić M., Guðmundsdóttir, G. Professional Digital Competence in Teacher Education”, Nordic Journal of Digital Literacy, 2014. vol. 9(4), pp. 243–249. URL: https://www.idunn.no/dk/2014/04/professional_digital_competence_in_teacher_education) (date of access: 16.09.2021).

Pelletier K., Brown M., Brooks D. C., McCormack M., Reeves J., Arbino N., ... & Mondelli V. (2021). 2021 EDUCAUSE Horizon Report Teaching and Learning Edition, EDU, 2021. URL: https://library.educause.edu/resources/2021/4/2021-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition (date of access: 16.09.2021).

Sensuse, DI (Sensuse, Dana Indra), Prima, P (Prima, Pudy), Mishbah, M (Mishbah, Muhammad), Sukmasetya, P (Sukmasetya, Pristi), Erlangga, A (Erlangga, Aditya), Cahyaningsih, E (Cahyaningsih, Elin), 9th International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS). OCT 28-29. 2017. pp 67-72

The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG. URL: http://www.enqa.eu/index.php/home/esg (date of access: 17.09.2021).

What is Power BI? URL: https://powerbi.microsoft.com/en-us/what-is-power-bi/ (date of access: 16.09.2021).

Yarbro, Dzh. et al. Digital Instructional Strategies and Their Role in Classroom Learning, Journal of Research on Technology in Education, 2016. Vol. 48(4). P. 274-289 URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15391523.2016.1212632 (date of access: 17.09.2021).

Zierer K. Seel N. M. Bivliometric synthesis of educational productivity research: benchmarking the visibility of German educational research, Research in Comparative and International Education, 2019. Vol. 14 (2). P. 294-317. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1745499919846189 (date of access: 10.09.2021).

Downloads


Переглядів анотації: 405

Опубліковано

2021-11-29

Як цитувати

Буйницька, О. П., Варченко-Троценко, Л. О., Василенко, С. В., Настас, Д. Л., Тютюнник, А. В., & Терлецька, Т. С. (2021). ПЕРСОНАЛІЗОВАНІ ТРАЄКТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА ЦИФРОВИМ НАПРЯМОМ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (11), 13–31. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.112

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають