ОРГАНІЗАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ ЗА РІВНЕМ ЗНАНЬ В НЕОДНОРІДНИХ ГРУПАХ ЗАСОБАМИ LMS MOODLE

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2023.147

Ключові слова:

диференційоване навчання; Moodle; рівень знань; електронний курс; потреби студентів

Анотація

Сьогодні адаптація освітнього процесу до потреб студентів є однією з найпоширеніших тем в педагогічних дослідженнях. Різні аспекти цієї теми вивчаються українськими та зарубіжними науковцями. Дана стаття досліджує одне з дотичних питань - різницю в рівні знань здобувачів всередині академічної групи закладу вищої освіти. Різниця в рівні знань впливає не тільки на можливості досягнення навчальних цілей, але і на мотивацію до навчання. Отже, надаючи можливості студентам навчатись на власному рівні та за своєю навчальною траєкторією, ми можемо підвищити їх інтерес до дисципліни та покращити їх результати. Диференційоване навчання розглядається як один із шляхів забезпечення навчальних потреб в мультирівневих групах. Moodle розглядається як засіб забезпечення диференційованого за рівнями навчання, оскільки велика кількість закладів вищої освіти використовують системи управління навчанням для підтримки освітнього процесу. Результати опитування викладачів Київського університету імені Бориса Грінченка лягли в основу планування розробки диференційованого електронного курсу. Сформульовано основні вимоги до диференційованого електронного навчального курсу: можливості для визначення рівня знань студентів та пробілів у знаннях; проста навігація для студентів у різноманітті завдань та матеріалів; можливості для викладачів комбінувати завдання різних рівнів складності у одній діяльності; підтримка гнучкого групування; помірні витрати часу на розробку та підтримку роботи електронного курсу. Запропоновано модель розробки електронного навчального курсу для реалізації диференційованого навчання за рівнем знань, що включає тестування, адаптацію навчальних матеріалів до потреб студентів, налаштування груп і групувань, формувальне оцінювання, підсумкове оцінювання та зворотній зв’язок. Описується використання діяльностей та ресурсів Moodle для забезпечення всіх компонентів моделі. Окреслено роль груп та групувань у впровадженні диференційованого навчання та описано їх використання у Moodle.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Тетяна Сергіївна Терлецька, Київський університет імені Бориса Грінченка

Молодший науковий співробітник НДЛ цифровізації освіти

Оксана Михайлівна Глушак, Київський університет імені Бориса Грінченка

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук,

Лілія Олександрівна Варченко-Троценко, Київський університет імені Бориса Грінченка

Кандидат педагогічних наук, доцент, директор

Дистанційна школа “Нова генерація”

Посилання

van Seters, J., Ossevoort, M., Goedhart, M. & Tramper, J. (2011). Accommodating the difference in students' prior knowledge of cell growth kinetics. Electronic journal of biotechnology, 14(2). https://doi.org/10.2225/vol14-issue2-fulltext-2 https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-34582011000200001&script=sci_arttext

Ingunn Eikeland & Stein Erik Ohna (2022) Differentiation in education: a configurative review. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 8:3, 157-170. https://doi.org/10.1080/20020317.2022.2039351

Tomlinson, C. A. (Ed.) (2005). Differentiated instruction. Lawrence Erlbaum Associates.

Esra Meşe & Enisa Mede (2022). Using digital differentiation to improve EFL achievement and self-regulation of tertiary learners: the Turkish context. Innovation in Language Learning and Teaching. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17501229.2022.2043872

Zoi Karatza (2019). Information and Communication Technology (ICT) as a Tool of Differentiated Instruction: An Informative Intervention and a Comparative Study on Educators’ Views and Extent of ICT Use. International Journal of Information and Education Technology, vol. 9, no. 1, pp. 8-15. https://doi.org/10.18178/ijiet.2019.9.1.1165

Wong, B.S., Chue, K.L., Ali, R.B. et al., B.S., Chue, K.L., Ali, R.B. et al. (2023). Differentiated instruction: a comparison of motivation and perceived competence between students with high and low readiness levels. Educ Res Policy Prac 22, 139–151. https://doi.org/10.1007/s10671-022-09323-2

Moallemi, R. (2023). The relationship between differentiated instruction and learner levels of engagement at university. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JRIT-07-2022-0041

Osadcha, K., Osadchyi, V., Spirin, O. & Kruglyk, V. (2021) Implementation of individualization and personalization of learning by means of Moodle. Youth and Market., 1/187, 38-43. http://mir.dspu.edu.ua/article/view/228274 (in Ukrainian)

Morze, N., Varchenko-Trotsenko, L., Terletska, T., & Smyrnova-Trybulska, E. (2021, March). Implementation of adaptive learning at higher education institutions by means of Moodle LMS. Journal of physics: Conference series, Vol. 1840, No. 1, p. 012062. IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1840/1/012062

Tomlinson, C.A. (2014) The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. 2nd Edition, ASCD, Alexandria.

Ormrod, J. E. (2014). Human Learning (7th ed.). Pearson.

Furnham, A., Moutafi, J., & Crump, J. (2003). The relationship between the revised NEO-Personality Inventory and the Myers-Briggs Type Indicator. Social Behavior and Personality: An International Journal, 31(6), 577–584. https://doi.org/10.2224/sbp.2003.31.6.577

Wyman, P. J., & Watson, S. B. (2020). Academic achievement with cooperative learning using homogeneous and heterogeneous groups. School Science and Mathematics, 120(6), 356-363. https://doi.org/10.1111/ssm.12427

Tomlinson, C. A. (2017). How to differentiate instruction in academically diverse classrooms (3rd ed.). Association for Supervision and Curriculum Development. https://files.ascd.org/staticfiles/ascd/pdf/siteASCD/publications/books/HowtoDifferentiateInstructioninAcademicallyDiverseClassrooms-3rdEd.pdf

Domina, T., McEachin, A., Hanselman, P., Agarwal, P., Hwang, N., & Lewis, R. W. (2019). Beyond tracking and detracking: The dimensions of organizational differentiation in schools. Sociology of Education, 92(3), 293-322. https://doi.org/10.1177/0038040719851879

Magableh, I. S. I., & Abdullah, A. (2021). The Impact of differentiated instruction on students’ reading comprehension attainment in mixed-ability classrooms. Interchange, 52(2), 255-272. https://doi.org/10.1007/s10780-021-09427-3

Downloads


Переглядів анотації: 163

Опубліковано

2023-04-27

Як цитувати

Терлецька, Т. С., Глушак, О. М., & Варченко-Троценко, Л. О. (2023). ОРГАНІЗАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ ЗА РІВНЕМ ЗНАНЬ В НЕОДНОРІДНИХ ГРУПАХ ЗАСОБАМИ LMS MOODLE. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (14), 77–89. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2023.147

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають