РЕЙТИНГИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.1632

Ключові слова:

рейтинг університетів, відкрите освітньо-інформаційне середовище, Webometrics, профіль науковця, якість освіти, відкритість

Анотація

Основними завданнями сучасного університету є підвищення рівня якості освітніх послуг та активізація діяльності в міжнародному освітньому просторі. Одним із шляхів, пов’язаних із забезпеченням якості освіти, створення відкритого інформаційно-освітнього середовища, завдяки якому учасники освітнього процесу отримують відкритий доступ до ресурсів з будь якої точки і в будь-який зручний для них час. Відкритість та публічність діяльності університету сприяє його конкурентоспроможності, тобто його рейтингу серед закладів вищої освіти, серед яких зароджується здорова конкуренція, яка сприяє підготовці конкурентоспроможих фахівців. У статті проаналізовано методологію, взаємозв’язок та позицію Київського університету імені Бориса Грінченка в найавторитетніших міжнародних та українських рейтингах: Академічного рейтингу університетів світу (ARWU), QS World University Rankings, Рейтингу світових університетів Times Higher Education, Webometrics Ranking of World Universities, Рейтингу українських вищих навчальних закладів за показниками Scopus, Рейтингу «ТОП-200 Україна», Консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України, Рейтинг прозорості університетів (CEDOS), «Бібліометрика української науки». Досліджено показники та тенденції Київського університету імені Бориса Грінченка за ключовими рейтингами та їх вплив на якість освіти. Виявлено взаємовплив рейтингових показників між собою, зокрема рейтингу за показниками Scopus на показники Openness та Excellence вебометричного рейтингу та рейтингу «Бібліометрика української науки»; безпосередній вплив Рейтингу прозорості Transparent ranking: Top Universities by Google Scholar Citations на вебометричний рейтинг. В статті зазначено шляхи впливу на основні показники діяльності Університету задля підвищення позицій в міжнародних та вітчизняних рейтингах і, відповідно, конкурентспроможності Університету в освітньому просторі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Oksana Buinytska, Київський університет імені Бориса Грінченка,

завідувач НДЛ інформатизації освіти

Bohdan Hrytseliak, Київський університет імені Бориса Грінченка

Заступник завідувача НДЛ інформатизації освіти

Valeriia Smirnova, Київський університет імені Бориса Грінченка

Методист НДЛ інформатизації освіти

Посилання

Kahanovska, T. (2015). Ensuring implementation of the principle of transparency in the system of higher education of Ukraine. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina, 19, 7–11. May 3, 2018.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKhIPR_2015_1151_19_3.pdf(in Ukrainian)

Morze, N. & Varchenko-Trotsenko, L. (2016). E-portfolio as a tool of transparency and openness of modern education university. Information Technologies and Learning Tools, 52, 62-80. May 3, 2018.

http://elibrary.kubg.edu.ua/14831/1/Morze-Varchenko-itzn.pdf (in Ukrainian)

Kurbatov S. (2015). Theoretical and methodological perspectives of development of international university ratings. Vyshcha osvita Ukrainy, 1, 34-39. May 3, 2018. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2015_1_6 (in Ukrainian)

Academic Ranking of World Universities (2018). May 3, 2018.

http://www.shanghairanking.com/

Worldwide university rankings, guides & events (2018). Top Universities. May 3, 2018,

https://www.topuniversities.com/

Times Higher Education (THE). Academic & University News (2018). May 3, 2018.

https://www.timeshighereducation.com/

Morze, N. & Buinytska, O. (2017). Rating indicators system of evaluation teacher's activities in modern universities, Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova, Computer-based learning systems, 19, 34-44. May 3, 2018.

http://elibrary.kubg.edu.ua/19722/1/st_MN_BO_NPUD.pdf (in Ukrainian)

Buinytska, O., Smirnova, V. & Stepura, I. (2016). Webometrics rating as instrument for quality assessment of open educational e-environment university. Open educational e-environment of modern University, 2, 107-119. May 3, 2018.

http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/38 (in Ukrainian)

Hrytseliak, B. & Tiutiunnyk, A. (2013). Main criteria and indicators of webometrics ranking of world's universities. Information Technologies and Learning Tools, 38, 234-244. May 3, 2018.

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/902/689 (in Ukrainian)

Ranking Web of Universities (2018). May 3, 2018.

http://www.webometrics.info/en.

Rating of scientific collectives (2018). May 3, 2018.

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kollectivy (in Ukrainian)

CEDOS’s Transparency Index (2018). May 3, 2018. https://cedos.org.ua/uk/ranking/index-16 (in Ukrainian)

Ranking universities in Ukraine «TOP-200 Ukraine». (2018). May 3, 2018.

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5209 (in Ukrainian)

Consolidated rating of higher educational institutions of Ukraine (2017). May 3, 2018.

http://osvita.ua/vnz/rating/51741/ (in Ukrainian)

UniRank: World University Rankings. (2018). May 3, 2018.

https://www.4icu.org/about/

Kaidalova, A. & Posylkina, O. (2015). Theoretical and methodological approaches to the assessment of the quality of higher education in the context of world rankings of higher education institutions, Farmatsevtychnyi chasopys, 4, 75-81. May 3, 2018.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Phch_2015_4_17.pdf. (in Ukrainian)

Cherevko, O. & Radzikhovska, Y. (2016). Diagnosis of economic security of universities in international rankings. Investytsii: praktyka ta dosvid, 24, 32-36. May 3, 2018.

http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2016.pdf#page=32. (in Ukrainian)

Downloads


Переглядів анотації: 753

Опубліковано

2018-05-31

Як цитувати

Buinytska, O., Hrytseliak, B., & Smirnova, V. (2018). РЕЙТИНГИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (4), 16–32. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.1632

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>