ТЕСТ З САМОДІАГНОСТИКИ ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.5.2940

Ключові слова:

цифрова компетентність, DigComp, складові цифрової компетентності, тест самодіагностики, результати цифрового профілю

Анотація

Стрімкий розвиток цифрових технологій змінює вимоги до фахівців на робочих місцях. У сучасному світі конкурентоздатний фахівець має володіти не лише професійною компетентністю, а і цифровою, яка включає в себе не лише цифрові навички, але й набір навичок, знань, поглядів про природу і роль інформаційних технологій і  можливостей, які вони пропонують в повсякденних ситуаціях, а також відповідні правові та етичні принципи. У статті представлено основні складові цифрової компетентності, а саме інформація та інформаційна грамотність, спілкування та співпраця, створення цифрового контенту, безпека та вирішення проблем.  Детально описано один із інструментів визначення рівня сформованості цифрової компетентності магістрів університету за допомогою тесту самодіагностики, розробленого в Іспанії у 2014 році, що базується на концептуальній моделі цифрової компетентності громадян DigComp (The Digital Competence Framework for Citizens). Модель тесту самодіагностики на перевірку рівня цифрової компетентності узгоджується із визначеними стратегічними вказівками в Європейській цифровій програмі та визначає основні компоненти цифрової компетентності з точки зору знання, вміння та навичок, необхідних у цифровому суспільстві. Представлені результати рівня сформованості цифрової компетентності магістрантів по завершенню першого року навчання у розрізі обладнання – зв'язок – використання. Здійснено порівняння рівня цифрової компетентності магістрантів на початку навчального року та по його завершенню. Проаналізовано та виокремлено основні рекомендації для підвищення рівня цифрової компетентності магістрантів. В подальшому планується проведення тесту самодіагностики по завершенню навчання та розробка дорожньої карти підвищення рівня цифрової компетентності магістрантів під час навчання в університеті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oksana Buinytska, Київський університет імені Бориса Грінченка

завідувач НДЛ інформатизації освіти

Посилання

Ala-Mutka, K. (2011). Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding. Отримано з Digital Competence: Identification and European-wide validation of its key components for all levels of learners (DIGCOMP): http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/DIGCOMP.html

Bykov, V. & Leshchenko, M. (2016). Digital humanistic pedagogy: Relevant problems of scientific research in the field of using ICT in education. Information Technologies and Learning Tools, 53, 1-17.

DigComp 2.1 The Digital Competence Framework for Citizens. (2017). EU Science Hub. The European Commission's science and knowledge service: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf

Digital competences self-diagnosis test (2015). ICANOS my digital competences: http://ikanos.encuesta.euskadi.net/index.php/566697/lang-en

Ferrari, A. (2012). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. (J. R. European Commission) Digital Competence: Identification and European-wide validation of its key components for all levels of learners (DIGCOMP): http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/DIGCOMP.html

Ferrari, A. (2013). DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies. Digital Competence: Identification and European-wide validation of its key components for all levels of learners (DIGCOMP): http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/DIGCOMP.html

Kiss, M. (2017). Digital skills in the EU labour market. European Parliamentary Research Service. doi:10.2861/451320

Martin, A. & Grudzicki, J. (2015). DigEuLit: Concepts and Tools for Digital Literacy Development. Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences, 249-267.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.11120/ital.2006.05040249

Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning {SWD(2018) 14 final}. (2018). European commission. January 17, 2018. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0024&rid=2

Scott, C. (2015). The Futures of Learning 3: what kind of pedagogies for the 21st century UNESCO Digital Library: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243126

Smyrnova-Trybulska, E., Morze, N., Malach, J., Noskova, T., & Kommers, P. (2017). Report on the implementation of workpackage 6: “implementation of methodology” in the framework of the IRNET project. International Journal of Research in E-learning(3 (2)), 11-137.

Stommel, J. (2014). Critical Digital Pedagogy: a Definition. Hybrid Pedagogy. November, 2014

http://hybridpedagogy.org/critical-digital-pedagogy-definition/

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero, S., & Van den Brande, L. (2016).

DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model. EU Science Hub. The European Commission's science and knowledge service: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-20-digital-competence-framework-citizens-update-phase-1-conceptual-reference-model

Havrilova, L., & Topolnyk, Ya. (2017). Digital culture, digital literacy, digital competence as modern educational phenomena. Information Technologies and Learning Tools, 61(5), 1-14 (in Ukrainian).

Corporate standard of ICT-competence of the master's degree. (2014). Borys Grinchenko Kyiv University (in Ukrainian).

http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/ndl.io/corp_standart_masters.pdf

Morze, N. V., Buinytska, O. P., & Kocharian, A. B. (2015). Part II. IC-competence of teachers and students as a way to the formation of the university's informational educational environment. Competency-oriented education: qualitative measurements Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv University. 151-196 http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10019/ (in Ukrainian).

On Approval of the State Standard for Basic and Comprehensive Secondary Education № 1392 (2011). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. November 23, 2011 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF (in Ukrainian).

Downloads


Переглядів анотації: 2826

Опубліковано

2018-12-26

Як цитувати

Buinytska, O. (2018). ТЕСТ З САМОДІАГНОСТИКИ ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРА. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (5), 29–40. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.5.2940

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають