КОРПОРАТИВНИЙ СТАНДАРТ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.121

Ключові слова:

цифрова компетентність, корпоративний стандарт, адаптивна система, рівень цифрової компетентності

Анотація

Корпоративний стандарт цифрової компетентності викладача університету створено з метою підвищення рівня цифрової компетентності, яка визнана однією із ключових компетентностей успішної людини ХХІ ст., задля підвищення якості освітнього процесу, актуалізації конкурентоспроможності викладачів шляхом оволодіння ними сучасними цифровими компетенціями. Сферами застосування цифрової компетентності в Університеті Грінченка визначено основні види діяльності викладача: навчальна діяльність, науково-дослідна діяльність, професійна комунікація та співпраця; цифровий самоменеджмент. Корпоративним стандартом визначено п’ять рівнів володіння цифровою компетентністю: Аналітик-дослідник (А), який є обов'язковим; Інтегратор (В1); Експерт (В2) – достатній рівень; Лідер (С1); Новатор (С2) – високий рівень. Представлені у статті дескриптори Корпоративного стандарту деталізують навички викладачів університету відповідно до рівнів цифрової компетентності та сфер її застосування. Рівень цифрової компетентності викладача визначається в системі е-навчання університету за результатом проходження адаптивного практико-орієнтованого тесту, поступове опанування ними рівневих міні курсів з можливістю вибудовування персональної траєкторії професійного розвитку та відзначенням у персональному кабінеті досягнення відповідного рівня.  Підвищення рівня цифрової компетентності сприятиме професійному, науковому зростанню в цілому. Завдяки імплементації Корпоративного стандарту цифрової компетентності викладачі будуть більш ефективно використовувати можливості й ресурси інформаційно-освітнього середовища університету, освітні послуги здобувачам вищої освіти будуть надаватись на більш високому рівні, у тому числі й в умовах обмеженого доступу до навчальних аудиторій та у форматі змішаного та дистанційного навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Оксана Петрівна Буйницька, Київський університет імені Бориса Грінченка

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач НДЛ інформатизації освіти

Світлана Василівна Василенко, Київський університет імені Бориса Грінченка

Заступник завідувача НДЛ інформатизації освіти

Посилання

Кабінет Міністрів України. Розпорядження №167-р, Концепція розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80 (дата звернення: 15.03.2022).

Carretero S., Vuorikari R., Punie Y. The Digital Competence Framework for Citizens: DigComp 2.1. Luxembourg: Publications Office of the European Union, Catalogue number KJ-NA-28558-EN-C, JRC106281, 2018.

Punie Y., Redecker С. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Luxembourg: Publications Office of the European Union, Catalogue number OP KJ-NA-28775-EN-C, JRC107466, 2017. . URL: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466 (date of access: 15.03.2022).

ISTE Standards for Educators. URL: https://www.iste.org/iste-standards (date of access: 15.03.2022).

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. (2021, Бер. 23). Наказ №610, Про затвердження професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти».. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/standarty/2021/03/25/Standart%20na%20hrupu%20profesiy_Vykladachi%20zakladiv%20vyshchoyi%20osvity_25.03.pdf (дата звернення: 15.03.2022).

Проєкт Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya (дата звернення: 15.03.2022).

Digital Education Action Plan (2021-2027). URL: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en (date of access: 15.03.2022).

Adeyemon E. Integrating digital literacies into outreach services for underserved youth populations. The Reference Librarian. 2009. №50:1. pp. 85-98.

Krumsvik R. Situated learning in the network society and the digitised school. European Journal of Teacher Education. 2009. vol. 32(2). pp. 167-185. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02619760802457224 (date of access: 15.03.2022).

Falloon G. From digital literacy to digital competence: the teacher digital competency (TDC) framework, Educational Technology Research and Development. 2020. vol. 68(5). pp. 2449-2472. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-020-09767-4 (date of access: 15.03.2022).

Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning - Education and Training - European Commission. Education and Training - European Commission, 2021. URL: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_en (date of access: 15.03.2022).

Torres-Coronas T., Vidal-Blasco M. Adapting a face-to-face competence framework for digital competence assessment. International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE). vol 7(1). pp 60-69. URL: https://www.igi-global.com/gateway/chapter/68596 (date of access: 15.03.2022).

Ilomäki L., Kankaanranta M. The Information and Communication Technology (ICT) Competence of the Young. Handbook of research on new media literacy at the K-12 level: Issues and challenges. IGI Global. 2009. pp. 101-118. URL: https://www.igi-global.com/gateway/chapter/35909 (date of access: 15.03.2022).

Cabero-Almenara J., Romero-Tena R., Palacios-Rodríguez A. Evaluation of Teacher Digital Competence Frameworks Through Expert Judgement: the Use of the Expert Competence Coefficient. Journal of New Approaches in Educational Research (NAER Journal). 2020. vol. 9(2), pp. 275-293. URL: https://naerjournal.ua.es/article/view/v9n2-9 (date of access: 15.03.2022).

Caena F., Redecker C. Aligning teacher competence frameworks to 21st century challenges: The case for the European Digital Competence Framework for Educators (Digcompedu), European Journal of Education. 2019. vol. 54(3). pp. 356-369. URL: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC117352 (date of access: 15.03.2022).

Hinojo-Lucena F., Aznar-Diaz I., Cáceres-Reche M., Trujillo-Torres J., Romero-Rodriguez J. Factors influencing the development of digital competence in teachers: Analysis of the teaching staff of permanent education centres. IEEE Access. 2019. vol. 7. pp. 178744-178752. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8920067 (date of access: 15.03.2022).

Hämäläinen R., Nissinen K., Mannonen J., Lämsä J., Leino K., Taajamo M. Understanding teaching professionals' digital competence: What do PIAAC and TALIS reveal about technology-related skills, attitudes, and knowledge? Computers in Human Behavior 2021. vol. 117. 106672. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563220304192 (date of access: 15.03.2022).

Lucas M., Bem-Haja P., Siddiq F., Moreira A., Redecker C. The relation between in-service teachers' digital competence and personal and contextual factors: What matters most?”, Computers & Education. 2021. vol. 160. 104052. URL: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104052 (date of access: 15.03.2022).

Portillo J., Garay U., Tejada E., Bilbao N. Self-perception of the digital competence of educators during the COVID-19 pandemic: A cross-analysis of different educational stages”, Sustainability. 2020. vol. 12(23). 10128. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10128 (date of access: 15.03.2022).

Bykov V., Pinchuk O. Digital competence as a necessary condition for digital transformation of educational and scientific activities. Digital education at environmental universities. 2021. pp. 9. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u214/zbirnik_deeu_2021_0.pdf#page=9 (date of access: 15.03.2022).

Morze N., Barna O., Kuzminska O., Vember V. Formation student’s ICT competence: case study. Open educational e-environment of modern University. 2017. vol. 3, pp. 89-99. URL: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/73 (date of access: 15.03.2022).

Морзе Н., Василенко С., Гладун М. Шляхи підвищення мотивації викладачів університетів до розвитку їх цифрової компетентності. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2018. вип. 5, с. 160-177. URL: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/164 (дата звернення: 15.03.2022).

Kuzminska O. et al. Study of Digital Competence of the Students and Teachers in Ukraine. International Conference on Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications. 2018. pp. 148-169. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-13929-2_8 (date of access: 15.03.2022).

Morze N., Buinytska O. Digital Competencies of University Teachers. Universities in the Networked Society. 2019. pp. 19-37. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-05026-9_2 (date of access: 15.03.2022).

Морзе Н., Вембер В., Гладун М. 3D картування цифрової компетентності в системі освіти України. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. вип. 70(2). с. 28-42. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2994 (дата звернення: 15.03.2022)

Morze N., Dziabenko O. 3D Mapping Ukrainian Digital Education. EDULEARN19: 11th International Conference On Education And New Learning Technologies. 2019. pp. 8791-8798. URL: https://library.iated.org/view/DZIABENKO20193DM (date of access: 15.03.2022).

Морзе Н., Бойко М., Вембер В., Буйницька О. «Звіт 4. Профіль викладача з напрямку цифрової компетентності з використанням інноваційних інструментів навчання», Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, спецвипуск «Педагогічна вища освіта України: аналіз і дослідження», 2020. с. 1-71. URL: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/340 (дата звернення: 15.03.2022).

Опис рамки цифрової компетентності для громадян України 2021. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mincifri-oprilyudnyuye-ramku-cifrovoyi-kompetentnosti-dlya-gromadyan (дата звернення: 15.03.2022).

Корпоративний стандарт цифрової компетентності викладача університету. URL: https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/nakaz__421_11.06.21.pdf (дата звернення: 15.03.2022).

Downloads


Переглядів анотації: 1150

Опубліковано

2022-04-30

Як цитувати

Буйницька, О., & Василенко, С. (2022). КОРПОРАТИВНИЙ СТАНДАРТ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА УНІВЕРСИТЕТУ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (12), 1–20. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.121

Номер

Розділ

Статті