ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА SOFT SKILLS В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

Автор(и)

  • Anastasiia Tiutiunnyk Borys Grinchenko Kyiv University

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.134uc3

Ключові слова:

Soft skills, хмарні технології, ВНЗ, LMS, Moodle, електронне навчання

Анотація

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в різних галузях професійної діяльності є одним з основних завдань сучасного суспільства. У статті представлено можливості використання хмарних технологій, коротко розкрито поняття soft skills. Здійснено аналіз дослідження Educause Center for Analysis and Research про зацікавленість в електронному навчанні та використанні в ньому хмарних технологій. Представлено огляд можливостей навчальної платформи LMS Moodle, наведено структуру її застосування в Київському університеті імені Бориса Грінченка, а також способи інтеграції хмарних сервісів в електронне навчальне середовище Університету.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Anastasiia Tiutiunnyk, Borys Grinchenko Kyiv University

Methodist of IT in Education Laboratory

Посилання

Морзе Н. В. Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень [Електронний ресурс]/ Н. В. Морзе, О. Г. Кузьмінська// ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань. – 2011. – №9. – С. 20-29. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/webfm_send/200

Биков В.Ю. Технології хмарних обчислень – провідні інформаційні технології подальшого розвитку інформатизації системи освіти України [Електронний ресурс]/ В. Ю. Биков//Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – №6. – С. 3-11. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/1173/1/Технології_хмарних_обчислень–провідні_інформаційні _технології.pdf

Патаракин Е.Д. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0/Е.Д. Патаракин// М.: НП «Современные технологии в образовании и культуре».–2009. – 176 с.

Попова М.В. ИКТ в развитии межкультурной компетенции [Электронный ресурс] /М.В.Попова //Пятигорский государственный лингвистический университет.– 2009. – Режим доступу: http://pglu.ru/upload/iblock/7b2/uch_2009_xii_00053.pdf

Коваль К. О. Розвиток «soft skills» у студентів — один з важливих чинників працевлаштування [Електронний ресурс] / К. О. Коваль // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 2 . – с. 162-167. – Режим доступу: http://visnyk.vntu.edu.ua/article/view/3969/5731

Khmelevsky Y. Cloud computing infrastructure prototype for university education and research /Y.Khmelevsky, V.Voytenko // WCCCE'10 Proceedings of the 15th Western Canadian Conferenceon Computing Education.– ACMNew York. – 2010. –Article №8.– 5 p.

Lohr S. Google and I.B.M. Join in ‘Cloud Computing’ Research [Online] / S.Lohr // New York Times. – 2007. – Available from: http://www.nytimes.com/2007/10/08/ technology/08cloud.html

Mell P. Effectively and Securely Using the Cloud Computing Paradigm [Online] /P.Mell, T.Grance //National Institute of Standards and Technology, Information Technology Laboratory. – 2009. – Available from: http://csrc.nist.gov/organizations/fissea/2009-conference/presentations/fissea09-pmell-day3_cloud-computing.pdf

Bichsel J. The State of E-Learning in Higher Education: An Eye toward Growth and Increased Access [Online]/ J. Bichsel // EDUCAUSE Center for Analysis and Research. – 2013. – Available from: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ers1304/ERS1304.pdf

Тютюнник А. В., Гончаренко Т. О. Використання хмарних сервісів для створення особистого освітнього простору викладача та студента [Електронний ресурс] / А. В. Тютюнник, Т. О. Гончаренко // Освітологічний дискурс. – 2014. – №1 (5). – С. 227 - 241. – Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/81/ 102#.VgwpL5f0dHM

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Morze N. V. Pedagogical aspects of using cloud computing [Online] / N. V. Morze, O. H. Kuzminska // IKT v osviti, doslidzhenniakh ta industrialnykh dodatkakh: intehratsiia, harmonizatsiia ta transfer znan. – 2011. – №9.– p. 20-29. – Available from: http://ite.kspu.edu/webfm_send/200 (in Ukrainian)

Bykov V.Yu. Cloud computing technology−the leading information technology for further development of information systems education in Ukraine [Online] / V. Yu. Bykov//Kompiuter u shkoli ta simi. – 2011. – № 6.– p. 3-11. – Available from: http://lib.iitta.gov.ua/1173/1/Tehnolohiyi_hmarnyh_obchyslen_-_providni_informatsiyni _technology.pdf (in Ukrainian)

Patarakyn E.D. Social interaction and online learning 2.0/E. D. Patarakyn // М.: NP «Sovremennye tehnologii v obrazovanii ikul'ture».– 2009. – 176 p. (in Russian)

Popova M.V. ICT in the development of intercultural competence [Online]. /M. V. Popova// Pjatigorskij gosudarstvennyj lingvisticheskij universitet.– 2009. – Available from: http://pglu.ru/upload/iblock/7b2/uch_2009_xii_00053.pdf (in Russian)

Koval K. O. Development «soft skills» in students - one of the important factors of employment [Online] /K. O. Koval // Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. – 2015. – № 2 . – с. 162-167. – Available from: http://visnyk.vntu.edu.ua/article/view/3969/5731 (in Ukrainian)

Khmelevsky Y. Cloud computing infrastructure prototype for university education and research /Y.Khmelevsky, V.Voytenko // WCCCE'10 Proceedings of the 15th Western Canadian Conferenceon Computing Education.– ACMNew York. – 2010. – Article №8.– 5 p. (in English)

Lohr S. Google and I.B.M. Join in ‘Cloud Computing’ Research [Online] / S.Lohr // New York Times. – 2007. – Available from: http://www.nytimes.com/2007/10/08/ technology/08cloud.html (in English)

Mell P. Effectively and Securely Using the Cloud Computing Paradigm [Online] /P.Mell, T.Grance //National Institute of Standards and Technology, Information Technology Laboratory. – 2009. – Available from: http://csrc.nist.gov/organizations/fissea/2009-conference/presentations/fissea09-pmell-day3_cloud-computing.pdf (in English)

Bichsel J. The State of E-Learning in Higher Education: An Eye toward Growth and Increased Access [Online]/ J. Bichsel // EDUCAUSE Center for Analysis and Research. – 2013. – Available from: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ers1304/ERS1304.pdf (in English)

Tiutiunnyk A. V., Honcharenko T. O. Using cloud services to create the education area of teachers and students [Online] / A. V. Tiutiunnyk, Т. О. Honcharenko // Osvitolohichnyi dyskurs. – 2014. – №1 (5). – С. 227 – 241. – Available from: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/81/ 102#.VgwpL5f0dHM (in Ukrainian)

Downloads


Переглядів анотації: 687

Опубліковано

2015-11-24

Як цитувати

Tiutiunnyk, A. (2015). ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА SOFT SKILLS В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (1), 134–143. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.134uc3

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають